/ Pazar Vaazlarι / Kutsal Ruh’a dair vaaz

Kutsal Ruh’a dair vaaz

Kutsal Ruh’a dair vaaz

 

(7 Haziran 2020)

Bugün Kutsal Pentikost Yortusunun kutsal ortamında bulunuyoruz. Kutsal Kitap’ta bulunan “Elçilerin İşleri” başlıklı kitapdan okuduğumuz pasajda, Elçilere ve Rab’be adanmış yüz yirmi imanlıya Kutsal Ruh’un nasıl indiğini ayrıntılı olarak duyduk.  Devamında harika olaylar yaşandı, aynı gün üç bin kişi vaftiz edildi ve Mesih’in Kutsal Kilisesi kuruldu, daha doğrusu Mesih’in yeryüzündeki Kutsal Kilisesi belirdi.

Pentikost Günü’nün büyük olayları, imanlılarla olan ilişkisini ve imanlı olarak nasıl O’nun nimetlerini alabileceğimiz de dahil olmak üzere Kutsal Ruh’u tanımamıza izin verir.

İman İkrarında Kutsal Ruh’un Baba’dan çıktığını ve O’nun Baba ve Oğul ile aynı özde olduğunu ikrar ederiz. Kutsal Ruh, Kutsal Üçlü Birliğin üç Kişisinden biri olarak, Baba ve Oğul ile aynı şekilde onurlandırılır ve şereflendirilir. Bu nedenle, tüm duaları ve yalvarışları, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’a izzet, şeref ve tapınma sunmakla bitiririz.

Kutsal Ruh, gerçek Tanrı olarak, Baba Tanrı ve Oğul Tanrı ile her şeyde işbirliği yapar. Dünyanın yaratılışı sırasında, Kutsal Ruh “suyun yüzünde geziniyordu” (Yaratılış 1: 2) ve Onun canlı enerjisi ile suların doğasına hayat verdi. Ayrıca, Adem yaratıldığında, Kutsal Ruh bedenine “yaşam nefesi” (Yaratılış 2: 7) sağladı ve insan mantıklı bir ruha sahip canlı bir varlık oldu. İnsan vücuduna hayat, hareket ve enerji veren şey budur.

Kutsal Ruh, Tanrı’nın iradesini insanlara iletirken Peygamberlere ne söyleyecekleri ve yapacakları hakkında aydınlattı.

Kutsal Ruh, Nasıra’da Βakire Meryem’e geldi ve onun anlaşılmaz gücü sayesinde onu Tanrı Sözü’nün Annesi yaptı.

İsa’nın Vaftizinde, Kutsal Ruh, Baba’nın sesini yeniden teyit etmek için “bir güvercin şeklinde” indi ve, İsa’nın Baba’nın sevgili Oğlu olduğu ve hepimizin O’nu dinlemesi gerektiğini söyledi.

Kutsal Ruh Pentikost gününde geldi, ve Apolitikion’da1 söylendiği gibi hakir balıkçıları “alimlere” dönüştürdü. Onlara, binlerce kişinin önünde cesurca, İsa’nın gerçek Tanrı olduğunu ilan etme gücü verdi.

Vaftizimizden sonra Kutsal Krismasyon Gizemi aracılığıyla aldığımız aynı Kutsal Ruh’tur ve Elçi Pavlus’un dediği gibi “Bedenimiz, Tanrı’dan aldığımız ve içimizde olan Kutsal Ruh’un tapınağı” haline geliyor. (bkz1 Korintliler 6:19).

Tüm Kutsal Gizemler Kutsal Ruh tarafından icra edilir ve tamamlanır. Ilahi Litürji sırasında gerçekleşen Kutsal Efkaristiya’da, ekmek ve şarab Kutsal Ruh aracılığıyla Mesih’in Değerli Bedeni ve Kanı’na dönüşür.

Kutsal Vaftizde kullanılan su Kutsal Ruh aracılığıyla kutsallaşır. Bu, Teofani Yortusunda Suların Kutsanması için de geçerlidir.

Hastalara Kutsal Yağ sürme Gizeminde, hastaların sağlıklarına kavuşmaları için papazların onlara sürdükleri yağ, Kutsal Ruh araçılığıyla kutsallaşır.

Papazlığa atanma töreni sırasında, bir insanı Diyakoz, Rahip veya Episkopos olarak atayan “Hayat Veren Pek kutsal Ruhun Lütfu” dur.

Tanrı’nın adamları tarafından yazılan Kutsal Kitap bile Kutsal Ruh’un ilham ve rehberliğinin sonucudur. Bu yüzden Kutsal Yazılar sadece Kutsal Ruh’un rehberliğinde doğru anlaşılabilir (bakınız 2 Petrus 1: 20-21).

Her şey Kutsal Ruh aracılığıyla ve her şey (teolojik bir ifade kullanmak gerekirse) “Babadan, Oğul vasıtasıyla, Kutsal Ruh’la.” icra edilir.

Tüm bunları göz önünde bulundurursak, bir Hristiyan’ın ruhsal yaşamının gelişiminin Kutsal Ruh aracılığıyla icra edildiğini anlayabiliriz.

İsa Mesih’in Rabbimiz ve Tanrımız olduğuna inanmak ve bunu itiraf etmek bile sadece Kutsal Ruh’un gücü ve aydınlatması ile mümkündür (bkz. 1 Korintliler 12: 3).

Kutsal Ruh bize Rabbin Elçilerine söylediği gibi, inancımızın her gerçeğini öğretir: “O, (Tesellici) gerçeğin Ruhu geldiğinde, sizi tüm gerçeğe yönlendirecektir” (Yuhanna 16:13).

Aynı şekilde Elçi Pavlus, “Kutsal Ruh zayıflığımıza yardım eder. Çünkü biz ne için ve nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmiyoruz, ama Kutsal Ruh Kendisi bizim için Baba Tanrı’ya sözle anlatılamaz iniltilerle aracılık eder ”(Romalılar 8:26).

Kutsal Ruh’un bize sağladığı diğer birçok hediye vardır (bkz. 1 Korintliler 12: 4-11 ve Galatyalılar 5: 22-23), ancak zaman eksikliğimiz düşünüldüğünde, bir kilit noktaya daha odaklanalım: Kutsal Ruh, tövbe edip O’ndan af istedikten sonra ruhlarımızı her günahtan temizler. Bu nedenle, her Kilise ayini ve imanlıların özel duaları, “Göklerdeki Kralımız, Tesellici, Hakikatin Ruhu..” duasıyla başlıyor. Kutsal Ruh’un içimize gelip mesken kurması ve bizi “her lekeden”, yani her günahtan temizlemesi için yalvarıyoruz.

Kardeşlerim, bu büyük günde, diz çökelim ve Kutsal Ruh’tan; Vaftizimizden sonra Krismasyon Gizemiyle aldığımız kutsamayı içimizde yeniden canlandırmasını isteyelim. Bizse ruhlarımızı öyle bir durumda tutmaya çalışalım ki, Kutsal Ruh içimizde memnuniyetle ikamet etsin sürekli olarak Pentikost Günü’nün alevleri ile bizi ısıtsın ve aydınlatsın. Amin.

1 Apolitikion: Ayin sonunda okunan ve Bayramın anlamını içeren kısa ilahi. Pentikost Günü’nün apolitikonu şöyle:

Kutlusun Sen, üzerlerine Kutsal Ruh’u gönderip balıkçıları pek bilge ilan etmiş olan ve onlarınaracılığıyla tüm dünyayı bir ağla yakalayan insansever Tanrımız Mesih: yücelik olsun Sana!”

 

Kutsal Ruh’a dair vaaz