/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Haçla ilgili vaaz

Haçla ilgili vaaz

Haçla ilgili vaaz

Bugün Eylül ayının ikinci Pazarı ve Kutsal Kilisemiz Rab’bimizin değerli ve yaşam veren Haçının yüceltilmesi yortusuna doğru ilerliyor. Günün İncil Okumasında İsa’nın Ferisi sınıfından gelen Nikodimos ile diyalog kurduğunu görüyoruz. Mesih ona, Tanrı sözünü ve isteğini yalnızca ve yalnızca gökten inen kişinin, yani kendisinin öğretebileceğini açıklar. Baba’dan gelen ve “gökten inmiş olan” Tanrı’nın Oğlu, dünyada hiç kimsenin bilmediği göksel sırlar hakkında insanlarla konuşma yeteneğine ve yetkisine sahip olan tek kişidir.

Deneyimlerimizden yola çıkarak biliyoruz ki, Mesih, manevi görgümüz ve elbette kurtuluşumuz için her koşulda kendisini sunan kişidir. Bu noktada, insanların günahlarının yok edilmesi için kendini kurban etmesinden ve elbette ki, “asırlar önce” şeklini alan Tanrı planının tamamlanması hakkında konuşuyor. Mesih, birçok kez, Haç’a gerilmesi ve Dirilişi ile ilgili yaşanacak olayları insanlara önceden duyuruyor. Hatta Nikodimos ve diğer Yahudilere yaşanacakları açıklamak  için Eski Ahit’ten bir alıntı kullanıyor. Onlara, İsrail halkının zehirli yılanlardan korunması için çölde yüksek bir noktaya bakır bir yılanı asan Musa’dan bahsediyor. Kendisi de buna benzer bir şekilde ve amacına uygun olarak, insan ırkının kurtuluşu için Çarmıh’a asılacaktı. Çarmıhıyla kullara olan sonsuz sevgisini gösteren Mesih, bir bakıma da “günahın suretini” (yani insan bedenini) ama ondan kesinlikle hiçbir günahkar iz taşımaksızın üstlenmiş, üzerine almış oldu.

 

Mesih’in Krallığını arzulamak

Pasajın devamında İncil yazarı Yuhanna, Tanrı’nın biricik Oğlu’na iman edenin Cenneti ve sonsuz yaşamı kazanacağını anlamamızı sağlar. Mesih’e iman eden, sözlerine bağlı kalan ve O’nun yürüdüğü yolları takip eden kişi, O’nunla birlik haline gelerek, her gün Tanrı ile olan sevginin ve paydaşlığın büyük gizemini yaşar. Tanrı, kötülükten ve günahtan kendimizi korumamızı, yeni yaradılışı giyinmemizi ve düşüş öncesi halimize geri dönüp Cennetin güzelliklerini  tatmamızı istiyor (Efesliler 4:24) Bizlerden tövbe etmemizi, insanoğlunun ortak imanını güçlendirecek kişisel mücadelemizi istiyor. Nitekim, Ulusların Elçisi Aziz Pavlus’un da ifade ettiği gibi “imanla aklanıyoruz” (Romalılar 1:17).

İncil yazarı ait oldukları ulus, sınıf ve cinsiyetten bağımsız olarak bütün insanların Tanrı’nın evlatları olabileceklerini ve kurtulabileceklerini yeter ki Mesih’e olan imanlarını ikrar etmeleri gerektiğini hatırlatır. Yeni Ahit’in getirdiği bu yeni koşullar altında artık birtakım özel emirleri takip etmemize gerek yok. Kalıplaşmış ibadet şeklinden kurtulduk ve imanımız, bizi atalardan gelen ilk günahtan kurtaracak kadar canlı ve dinamiktir.

 

Tanrı ile birlik olmak

Bugün Kilise, Tanrı’nın Annesi Pek  Kutsal Tanrı Doğuran’ın Doğuşu bayramından birkaç gün sonra, Rabbimiz’in Kutsal Haçını Yüceltme Bayramı’na doğru yürürken, Tanrı’nın Haçı aracılığıyla bizlere tam olarak da şunu öğretmek istiyor: bu yüce kurban sayesinde günahtan kaçabildik ve Tanrı ile birlik olduk. Bu yaşamın içindeki neşe ve mutluluğun sürekli olduğunu, yaşanan her güzelliğin köklerinin sevgiye dayandığını ve bu şölene yalnızca Rab’bin bedenine ve kanına iştirak olarak erişildiğini, Göklerin Krallığının ziyafet sofrasında “imanda mükemmel yaşayanlar için” Rab’bin bizzat kendisi tarafından masada yer revize edildiğini hatırlatıyor.

 

Arhimandrit A.A.  Foni Kiriou (Rab’bin Sesi) 37 numaralı broşüründen alıntılanarak tercüme edilmiştir. 11 Eylül 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Haçla ilgili vaaz