/ Pazar Vaazlarι / Mesih nurdur

Mesih nurdur

İlahi Litürji ve diğer Kutsal Ayinler esnasında, Rabbimiz İsa Mesih’i, Nur veya Gerçek Nur olarak adlandırırız. Litürjide müminler, Kutsal Armağanlara paydaş olduktan sonra, “Gerçek nuru gördük, semâvî Ruh’u aldık, gerçek îmânı bulduk, bölünmez Üçleme’ye tapınarak, çünkü bizi o kurtardı.” diye terennüm ederler. İman İkrarında ise “Îman ederim bir Allah’a…Ve bir Rab İsa Mesih’e, Allah’ın biricik Oğlu’na, bütün çağlardan önce Peder’den doğmuş olana. Nur’dan nur, hak Allah’tan hak Allah’a…” diyerek bu gerçeği ikrar ederler. İlahi Litürjinin kutsal metinlerinde yer alan bu manalar, Kutsal Kitaptan kaynaklanmaktadır.

 

İsa Mesih’in Nur (Işık) olduğunu; dünyanın nuru ve her insanı nurlandıran Gerçek Nur olduğunu bize Tanrı’dan ilham alan İncil Yazarı Yunanna ifşa etmektedir. Yazdığı İncil’in ilk bölümünde  “Tanrı’nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. O, tanıklık için, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi o ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı.” diye yazmaktadır. İlaveten Rab Kendisi: «Ben dünyanın ışığıyım.” (Yuhanna 8:12) ve “…dünyaya ışık olarak geldim.” (Yuhanna 12,46) demiştir.

 

Tabii ki insanoğlu, tamamen nurdan ibaret olan Mesih’in özünü göremez. Elçi Pavlus Tanrı’nın Özünü görmemiz imkansız olduğuna dair şöyle yazar: “…yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih’i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır.” (1.Tim.6,16) Tanrı’nın özünü, güneşin özüne benzetebiliriz. Insan İnsan istese de güneşin çekirdeğine giremez çünkü bedeni güneşin ışın ve sıcaklığına dayanamaz. Aynı şekilde Tanrı’nın özüne de yaklaşıp yaşayamaz.

 

Ancak, yeryüzüne ulaşan ışık, ıssı gibi güneşin yararlı unsurlarından nasıl yararlanıyorsak, son derece değerli olan İlahi Nur’un yararlı ve aydınlatıcı enerjisinden de hoşnut olabiliriz.

 

Yağmurdan sonra ortaya çıkan ve muhteşem bir doğa olayını oluşturan gökkuşağı, 7 farklı rengin bileşiminin sonucudur. Mesih’in Işığı da, benzer şekilde, birçok öğe (özellik) taşıyan bir Işıktır. Bunlardan sadece üç tanesine değelim:

-Mesih’in Nur’u, bize, ilahi bilgi yani Gerçek Tanrı’ya tapınma ve O’nunla ilişki kurma imkanını sağlamaktadır. İlahi Litürji’de, Kutsal İncili okumadan önce, papaz “Ey insansever Efendi, senin ilâhî bilginin temiz nurunu kalplerimize parlat…” diyerek dua eder. Binlerce sapkınlık ve çeşitli dini akınların yaymacası altında ve kargaşa içinde boğuşan bir dünyada, ilahi bilgiye sahip olmak, yani Tanrı’yı tanımak büyük önem taşımaktadır. Tanrı’yı tanıma olayı bilhassa İlahi Litürji’ye katılarak gelişir ve olgunlaşır. Çünkü İlahi Litürji’ye katılarak hem Gerçek Tanrı’yla temasta bulunur, hem O’nunla konuşur, hem Kutsal Kitap aracılığıyla O’nun sesini duyarız ama en önemlisi Mesih’in Kutsal Bedeni ve Kanını yiyip içerek O’nunla birleşiriz. Bu nedenle Kutsal Armağanlara paydaş olduktan hemen sonra minnet ve şükranla imanımızı ikrar ederiz: “Gerçek nuru gördük, semâvî Ruh’u aldık, gerçek îmânı bulduk, bölünmez Üçleme’ye tapınarak, çünkü bizi o kurtardı.”

 

-Mesih’in Nuru ruhumuzun en derin noktalarını bile aydınlatır. Öyle ki kendi ruhi durumumuzun farkına varalım. Rötgen çekildiğinde X ışınların vasıtasıyla iç organların “fotoğrafı” çekilir ve sağlık problemleri ortaya çıkar. Benzer şekilde Mesih’in Nuru iç dünyamızı aydınlatır ve Mesih, vicdanımızında var olan “kanser hücreleri” ve her türlü günahları ayırt etmemize yardımcı olur. Böyle olduğunda da ruhumuzun doktoru olan Ruhani Babamıza koşar ve onun aracılığıyla “yaralar” iyileşir ve yok olur.

-Kutsal İncilin gerçeklerini doğru şekilde idrak etmemiz için Mesih’in Nuru zihin gözlerimizi açar. İncili kabul ettiklerini ileri sürenlerin bir kısmı maalesef İncili yalnış algılar, yanlış yorumlar sonunda da Mesih’in Bir Kutsal Kilisesinin düşmanları haline düşerler. Bu sebeple, Kutsal Ayini icra eden papaz, yukarda sözünü ettiğimiz İncil Duasında “Çünkü canlarımızın ve bedenlerimizin nuru sensin ey Rab… İncilin’in manalarını anlayabilmemiz için zihnimizin gözlerini aç”  diye dua eder.

Sevgili kardeşlerim, ilahi Nurun aydınlatıcı ışınlarından faydalanan biz hristiyanlar ne kadar da imtiyazlıyız! Dolayısıyla Ortodoks Kilisesinin ibadetlerinde sıkça Mesih’in Nurundan bahsedilir. Papaz, Önceden kutsanmış İlahi Litürjide “Mesih’in Nuru herkesi aydınlatsın” diye temenni eder. Veya Metamorfoz Bayramı ilahisinde olduğu gibi “Mesih Tanrımız… ebedi Nurunu biz günahkarlara da parlat” diye yalvarır. Sabahleyin İzzet Dusında “Nuru bize gönderene yücelik olsun” diyerek başlar.

 

Bu bayram günlerinde ilahi nurdan bahseden ezgileri terennüm ederek Mesih’e minnetimizi sevinçle ifade ederiz!

 

Erişilmez Işık, Kurtarıcı bize gelip belirdi…(Epifani Bayramının eksapostilarion ilahisi)

 

– Mesih Tanrımız, Nurdan Nur olan dünyada parladı. Beliren (zâhir olan) Tanrı’ya tapalım ey uluslar. (Epifanı Bayramının Ezgi başlıklarından)

 

Akşam Duasında “Peder’in kutsal izzetinin mülâyim nuru İsa Mesih…” ilahisini terennüm ederken insanın ruhu huşu ve huzurla coşar!

 

Yeni yıl süresince Mesih’in Nuru ömrümüzün güzergahını aydınlatsın. Amin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesih nurdur