/ Kutsal Mekanlar / İstanbul Aziz Polievktos Kilisesi kalıntıları

İstanbul Aziz Polievktos Kilisesi kalıntıları

İstanbul Aziz Polievktos Kilisesi kalıntıları

İstanbul Aziz Polievktos Kilisesi kalıntıları

 

Saraçhanebaşı Belediye sarayının kuzeybatısında ve Atatürk bulvarı üzerinde kalıntıları duran Ayios Polyeuktos Kilisesi Ayasofya’dan sonra İstanbulun en büyük bazilikalarından biri olarak gösteriliyor.

Bazilika 6.yüzyıla tarihleniyor.Saraçhane’deki Aziz Polyeuktos’a adandığı için bu ismi alan kilise, 11. yüzyılda önce harap edildi, sonra da yağmalandı. Kilisenin kıymetli parçaları ve sütunları Barcelona ve Venedik’e kaçırıldı.

Kilise, Bazilikal planlı ve kubbeliydi. Birkaç sene öncesine kadar çok bakımsız olan yapı ve çevresi neyse ki pırıl pırıl üç Öğrencinin duyarlılığı sayesinde tel örgülerle çevrilerek “açık hava tuvaletinden” “kapalı hava müzesi!”ne dönüştü.

Saraçhane’deki Ayios/Hagios/Aya Polyeuktos kazılarıyla ilgili R.M Harrison, Hayes isimli arkeologların “Excavation at Saraçhane in İstanbul “adlı araştırma, kazı raporları var. Ayrıca Polyeuktos kazılarında çok miktarda , seramik, Taş, sütun başlığı, sütun tamburu ve sütun gövdesi elde edilmiştir. Bunların bir çoğu kalıntıların ortasında istifli (Veya yığılmış) olarak durmakta. Ayios Polyeuktos Kilisesi kazılarında çok miktarda cam parça da ortaya çıkmıştır.  Bunlar arasında kandil, kadeh ve pencere camları sayılabilir. Pencere camları yuvarlak veya köşelidir; renkleri kahverengi, yeşil, oliv, sarı ve mavi-yeşilin tonlarıdır. Renksiz denecek kadar açık renkli olanları da vardır. Yuvarlak camlar”crown”*tekniğiyle üretilmiştir ve ortaları göbeklidir, kenarları ise içe katlanmıştır. Köşeli camlar kesin olarak 7.yüzyıla tarihlenmekle birlikte (Harrison,1986,s.206)Göbekli camların bir kısmı Bizans, bir kısmı ise Türk dönemine ait olabilir.
Polyeuktos kilisesinde kadeh, kandil, bilezik, kase, şişe ve tabak parçaları da bulunmuştur. Renkleri yeşil, mavi, mavimsi yeşil, sarı, oliv tonlarındadır, renksiz örnekler de vardır. 5.yüzyıldan 13.yüzyıl başına kadar tarihlenebilirler.(Hayes,1992 s.400-405) Ayrıca kilisede çok ilginç parçalara da rastlanmıştır. Bunlar duvar kakmaları, altın varaklı duvar plakası ve mineli şişe parçalarıdır.

Kaynak 1:Erkmen Senan.blogspot.gr’dan alıntıdır.

Kaynak 2: ieroi_xwroi/ayios_polyeuktos_polis.htm

İstanbul Aziz Polievktos Kilisesi kalıntıları