/ Pazar Vaazlarι / Pekkutsal Tanrıdoğuran’ın Nişanlısı(koruyucusu) olan Aziz Yusuf hakkında vaaz

Pekkutsal Tanrıdoğuran’ın Nişanlısı(koruyucusu) olan Aziz Yusuf hakkında vaaz

Pekkutsal Tanrıdoğuran’ın Nişanlısı(koruyucusu) olan Aziz Yusuf hakkında vaaz

 

Doğuş Bayramından bir sonraki Pazar

29.12.2019

Doğuş Bayramı’ndan bir sonraki Pazar günü, Rab’bin beden almasıyla alakası olan başka aziz kişilerle birlikte, Kutsal Kilisemiz, Pekkutsal Tanrıdoğuranın Nişanlısı ve koruyucusu olan Aziz Yusuf’u da saygıyla anmaktadır. Memleketi Davut’un kenti olan Beytlehem’di ancak Nasıra kentine yerleşip marangozluk yapıyordu. Yusuf’un başka bir kadından 6 çocuk sahibi olduğu biliniyor. İnciller’den edindiğimiz bilgilere göre oğullarının isimleri Yakup, Yusuf, Simun ve Yahuda idi (Matta 13:55) İnciller kızlarından da bahsediyor ama onların isimleri kaleme alınmıyor. (Matta 13:56) Hristiyan geleneğine göre onlar Maria ve Salome idi. (Zebedi’nin eşi ve Elçiler Yakup ve Yuhanna’nın annesi Salome)

Dindar Yahudilerin yaptıkları gibi, Yusuf, muhtemelen her büyük bayramda Yerusalimdeki Tapınağa gider, ibadete katılırdı. İlerlemiş yaşta gerçekleştirdiği bu ibadet amaçlı yolculuklarının birinde, daha sonra Öncü ve Dürüst Yuhanna’nın Babası olacak olan Zekeriya’nın inisiyatifi ve Kutsal Ruh’un esiniyle, Tapınak’ın Kahinleri, 15 yaşına girmiş olan Bakire Meryem’i Yusuf’a emanet ettiler ve onları nişanlandırdılar. O dönemin adetlerine göre Bakire Meryem Yusuf’la birlikte Nasıra’ya geçti. Orada dua edip Tanrı korkusuyla yaşamlarını sürdürüyorlardı.

Luka İncili’nden öğrendiğimiz üzere (Luka 1:26-38) Bakire Meyrem, Nasıra kentinde, Kutsal Ruh onun üzerine geleceğini, gebe kalıp bir oğul doğuracağına dair Meleğin Müjdesini aldı. Mütevazi ve alçakgönüllü olduğundan, Tanrıdoğuran, bu olayı yani Tanrı’nın Oğlu’nun Annesi olacağını, koruyucusu olan Yusuf’a açmadı. Dolayısıyla, birkaç ay sonra, gebeliği ortaya çıkınca, Yusuf büyük bir şoka girdi. Yusuf’un koruduğu kız Meryem’le hiç bir (cinsel) ilişkisi olamadığından bu gebeliğe ne anlam vereceğini bilemedi!

Yusuf’un bu kafa karışıklığı Meryem’in Bakireliğini doğruluyor. Aziz Yusuf Tanrıdoğuranımız’ın bakireliğinin koruyucusu oldu. Hem Tanrıdoğuranın hem İsa’nın yorulmak bilmeyen gardiyanı oldu. Ama hiçbir zaman onun eşi olamadı, eşi sayılmadı. Kilisemizin onun hakkında kabul ettiği ve inandığı gerçek budur.

Yusuf ne yapacağına dair bir karar almaya çalışıyorken, Rab’bin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi: «Davut oğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O’dur.» (Matta 1:20-21)

Meleğin aydınlık verici bu sözlerinden, Yusuf, Tanrı tarafından kendisine vakfedilen misyonun farkına vardı ve Meryem’in daimi koruyucusu ve yardımcısı olarak onun yanında kaldı. Ve Yusuf Tanrı’nın mesajını alçakgönüllülük ve saygıyla kabul edip Tanrı’ya imanla itaat etti, Bakire Meryem ve Oğlu’na şefkatle bağlanıp misyonunu yerine getirdi.

Yusuf’un; İsa’nın bebeklik ve çocukluk döneminde annesi Meryem ve O’nun tehlikelerden korunması için isteklikle sunduğu hizmetler çok mühimdir.

Herkesnce Meryem’in kocası olarak algılanan Yusuf’un Meryem’in yanında olması, Musa Yasası’na göre Meryem’in, evlenmemiş bir kadın olarak taşlanmasına engel oldu. (Nasıra halkının gerçeği öğrenip de kabul etmeleri söz konusu değildi)

İmparator Sezar Avgustus tüm Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için ferman çıkardığı zaman, Yusuf, gebe olan Meryem’in Nasıra’dan Beytlehem’e gitmesini sağladı.

Meryem’in doğum yaptığı gece, Yusuf, en azından onlara geceleyecek bir mağara buldu.

İlahi Bebek, Hirodes’in verdiği katliam emri yüzünden tehlikedeyken, Yusuf, Bebek ve Annesini güvenli bir ülke olan Mısır’a kaçırdı. Daha sonra onları Nasıra’ya geri getirip çalışarak onlara baktı. Yusuf, tüm bunları, Tanrı’ya iman ve itaatla bağlı olarak ayrıca Bakire Meyrem ve Oğlu’na şefkat göstererek yaptı.

Yusuf’un ismi, Kutsal İnciller’de en son, İsa on iki yaşındayken annesi ve babası ile Kudüs Tapınağı’nı ziyaret etme olayında geçiyor. Kilise geleneğine göre, bu yolculuktan az sonra, Yusuf, görevini tamamlayıp ruhunu Tanrı’ya teslim etti.

Yusuf ideal insan örneğidir. Zor durumlar yaşanırken sükunetle hareket etti. Meryem’in gebeliyini öğrendiği zaman ve gerçek olaylardan henüz haberi yokken bile Meryem’e karşı çıkıp öfkelenmedi. Nasıra kentinden Beytlehem’e ve daha sonra bir göçmen olarak Mısır’a kadar uzun yolculuklara katlandı.

Dolayısıyla Meryem’in Nişanlısı olarak bilinen Dürüst Yusuf’u saygıyla anmak, Kilisemiz’in borcuydu.

Biz de onu taklit ederek onun gibi sağduyulu, özverili, kendimizi düşünmeden zor görevler almakta istekli olup genellikle Tanrı’nın istemine uygun bir şekilde hayatımızı yönlendirmeye çalışalım.Amin.

Pekkutsal Tanrıdoğuran’ın Nişanlısı(koruyucusu) olan Aziz Yusuf hakkında vaaz