/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / 2019 Noel mesajı­/vaazı

2019 Noel mesajı­/vaazı

2019 Noel mesajı­/vaazı

 

Sevinçten dolup taşan kalplerle, Noel’i kutluyoruz!

Kurtarıcımız, Mesih doğdu! Esarete düşmüş insanlık için ümit doğdu.

Mesih’ten önce insanlığın vaziyeti, her açıdan oldukça kötü durumdaydı. Seçkin halk olan İsrail bile düşüşteydi ve itibarını yitirmişti. Peygamberlerin sesi duyulmuyordu. İbraniler bir peygamberi testereyle öldürüyor, diğerini hapsediyor ötekini de taşlıyorlardı. İlk şehit Stefanos cesaretle Yahudilerin ileri gelenlerini meclislerinin önünde teftiş etti: “Atalarınız peygamberlerinizin hangisine eza etmediler? Ve o Salih’in geleceğini önceden bildirenleri öldürdüler; siz de şimdi onun hainleri ve katilleri oldunuz. Siz ki, şeriatı meleklerin tertip ettikleri gibi aldınız ve tutmadınız.”¹

Hakiki Allah’a inandıklarını söyleyip bununla övünenlerin hali böyleydi.

Karanlıkta ve ölümün gölgesinde oturan kavim”² vaziyetine düşmüşlerdi.

Öte yandan putperestlerin, paganların ahlaki düşüşü daha da kötü bir durumdaydı. Bunu Elçi Pavlus Romalılara yazdığı mektubunda betimliyor (bkz. 1, 21-32). Tüm bu düşüşten, yozlaşmadan anlıyoruz ki o dönemde artık dünyayı ayakta tutabilecek bir şey kalmamıştı! Yalnızca bir ümit insanların kalplerini içten içe ısıtıyordu! Peygamberlerin önceden bildirdikleri ve diğer halkların da çeşitli geleneklerinde, “milletlerin beklentisi” (Yaratılış 49, 10) olarak gözlenen Mesih’in gelişi.

      Ve aniden bir gece, Beytlehem’in  tepelerinde, dünyevi olmayan, ilahi bir ışık parladı. Nurlu Melek koyunlarını güden çobanlara duyurdu: “Bugün sizlere Kurtarıcı doğdu”! O “Kutsal Gece” den  bu yana insanlığın geleceği değişti.  Artık tarih iki döneme ayrılıyor; İsa’dan önce ve İsa’dan sonra.

İnsanlık tarihinin olayları “kurtuluş” denildiği gibi yılından itibaren kronolojik sıraya giriyor. Tıpkı bizzat Allah’ın kendisinin de gösterdiği gibi, Allah sevgiden  Biricik Oğlu’nu  dünyaya gönderdi, “O’na iman eden her kişi helak olmasın, ancak ebedi hayatı olsun”, “dünya O’nun ile kurtulsun diye”.³ Artık her insan için kurtuluş ümidi var, hangi milletten olursa olsun, yalnızca kurtulmayı istemesi, Kurtarıcı’ya yaklaşmayı ve Mesih’e iman etmeyi istemesi yeterli!

Evet, ümit isteyen herkes için var:

–       İlk yaratılanlardan gelen ve tüm insan nesillerini etkileyen günahtan muaf kılınmayı.

–       Allah’a itaatsizliğinden dolayı kovulduğu cennete tekrar girmeyi.

–       Yaşam ağacının ürününü tatmayı ve sonsuz yaşamın tadını çıkarmayı.

–       Günahtan ötürü kararmış olan insan suretinin ilk güzelliğini elde etmeyi.

–       Allah’ı hor görüp şeytanı dinlediği için kendisine zulmeden şeytanın bağlarından kurtulmayı.

–       Kalplerinin sertliğinden ötürü İbranilere verilmiş baskıcı yasanın bile getirilerinden hür kılınmayı.

–       İsminin cennetin ebedi neşesini tadacak olanların ve Allah’ın hükümdarlığına girecek olanlarınkilerle birlikte yazılmasını.

–       Bu hayattaki her konu için fakat gelecek sonsuz hayat için de olan gerçeği bilmeyi.

Korkmayın, çünkü işte, ben size bütün kavme olacak büyük sevinci müjdeliyorum. Çünkü bugün Davut’un şehrinde size Kurtarıcı doğdu, o da Rab Mesih’tir”. Bu sözlerin duyulduğu andan itibaren ümitsizlik gecesi bitti ve ümit günü doğdu. İnançlı Hristiyanlar olarak ümidimiz artık Mesih’tedir. “… can lengeri gibi emin ve metin olan ümidimiz”.

       Etrafımızdaki  her şey karanlık ve zor göründüğü zaman imanlılar olarak karamsarlığa kapılmıyoruz,  her şeye gücü yeten Allah’ın yardımını ümit ediyoruz. Her güçlüğün ve her türlü tehlikenin karşısında Mesih’e olan güvenini güçlendirmeli, yalnızca O, gerekirse mucizelerle onu kurtarabilir. Böylelikle ümidin ışığı, ümitsizliğin onun içine yayılmakla tehdit eden karanlığını dağıtıyor.

       Mesih’e karşı duyulan ümit, denenme ve zorluk anlarında hayat kurtarıcı öneme sahiptir. Bizi ahlaki düşüşlerden, günahkar ve utanç verici hareketlerden koruyor, manevi fırtınalardan kurtarıyor.

       İçimizdeki ümit canlı olduğu zaman, sabır ve cesaret kaynağı oluyor. Allah’a güvenen insan zorluklar karşısında başını eğmez. Denenmelerde diz çökmez. Denenme zamanından korkmaz. Zor anlarda kendini kaybetmez. Mesih’e odaklanmış şekilde sabit durur.

       Tecrübeyle kanıtlanmıştır ki, Allah’a karşı duyulan ümit asla bizi utandırmaz ve asla bizi çaresiz bırakmaz. İşte böyle ümit ruhumuza sevinci sağlar, hakiki ve daimi sevinci.

       Noel’in bu sevinci, diliyorum ki kardeşlerim, hepinizin kalplerini doldursun, bu kutsal günlerde ve hayatınızın tüm günlerinde.

 

Kutlu Noeller!

Baba Sevgisiyle

+Pisidia Metropoliti Sotirios

 

1-   Elçilerin İşleri 7, 52-53

2-   Matta 4, 16

3-   Yuhanna 3, 16-17

4-   Luka 2, 10-11

5-   İbraniler 6, 19

6-   1. Petrus 1, 3

 

2019 Noel mesajı­/vaazı