/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 4 Aralık. Yüce Şehit Barbara

4 Aralık. Yüce Şehit Barbara

4 Aralık. Yüce Şehit Barbara

 

Azize Barbara, Fenike’deki Heliopolis’de doğdu ve imparator Maximian zamanında yaşadı.

Barbara, Dioskorus isimli tanınmış bir putperestin kızıydı. Yetişkin olunca, temiz kalbinin Tanrı tarafından aydınlatılması sonucunda Azize Barbara gizlice Kutsal Üçlü’ye iman etti. Tam bu sırada Dioscorus büyük bir hamam yaptırmaktaydı; ancak inşaat bitmeden çeşitli işlerini halletmek için şehirden ayrılması gerekti. Dioscorus’un yokluğunda Barbara işçilere direktif vererek babasının yaptırdığı iki pencereye ek bir üçüncü pencerenin yapılmasını istedi. Azize Barbara ayrıca hamamın mermerine parmağıyla haç işaretini kazıdı ve kurtuluş simgesi olan haçın bir demir yardımıyla olacağı şekilde mermeri kesip derinlere ulaşmasını sağladı. (Azize Barbara’nın yaşamı ve şehitliği ile ilgili kitap yazıldığında, hamamın mermeri ve Barbara tarafından çizilen haç işareti korunmaktaydı ve onlar aracılığıyla çeşitli iyileşme mucizeleri gerçekleşti). Dioscorus döndüğünde, hamama neden üçüncü bir pencerenin eklendiğini sordu; bunun üzerine Barbara, babasına Kutsal Üçlü gizemini açıklamaya başladı. Barbara inancından dönmeyi reddettiği için, Dioscorus onu türlü yöntemlerle insanlık dışı işkencelere maruz bıraktı ve tüm acılarının ardından 290 senesinde Barbara’nın kafasını kendi elleriyle kesti.

Ortodoks Kilisesi’nde Azize Barbara’nın şehit olması 4 Aralık günü hatırlanır. O gün okunan iki dua:

Apolytikion:

Kutsal Barabara’yı onurlandıralım; çünkü ruhsal bir silah olan çarmıhın yardımıyla düşmanın tuzaklarını ezdi ve o tuzaklardan bir kuş gibi kaçıp kurtuldu.

Kontakion:

Ey asil galip, Kutsal Üçlü’de yüceltilen Tanrı’yı takip ederek, tapınaklardaki putları terk ettin. Acılar içinde iman mücadelesi verirken, ey Barbara, ey cesur olan, zalimlerin tehditlerinden yılmadan, “Kutsal Üçlü’ye, tek Tanrı’ya tapıyorum” diye yüksek sesle şarkılar söyledin.

Kaynak: ABD Grek Ortodoks Kilisesi

 

4 Aralık. Yüce Şehit Barbara