/ Pazar Vaazlarι / Rabbin göğe yükselişine vaaz

Rabbin göğe yükselişine vaaz

Rabbin göğe yükselişine vaaz

 

28.5.2020

(Pazar günü 31.5.2020 okunacak)

 

İsa Mesih’in Göklere Yükselişiyle, Elçilerin ve Müritlerinin Kendisinden ayrılacak olmalarından ötürü üzgün olduklarını düşünebiliriz. O ana kadar Rab onlarla birlikteydi. Onlarla konuştu ve sesini duydular. Şimdi gitti ve O’nu tekrar görmeyecekler! Göğe Yükseliş olayı, insanın gözlerine böyle görünebilir.

Fakat bu olaya Kutsal Ruh tarafından aydınlatılmış ruhumuzun gözleriyle bakarsak, onu çok farklı görürüz. Yükseliş bir ayrılık ya da son değil, Rab’bin Dirilişinin devamıdır, çok sevindirici bir olaydır. Rab İsa Mesih’in, insan olduğu, Tanrı-insan olarak yeryüzünde yaşadığı ve dünyaya geliş amacının yerine getirilmesidir.

Meryem, Başmelek Gabriel tarafından müjdeli haberi aldığı zaman, Kutsal Üçlünün İkinci Kişisi, Tanrı’nın Tek Oğlu, insan tabiatını aldı ve “Kutsal Ruh ve Meryem Ana’da vücut bularak insan oldu”. Dolayısıyla daima bakire kalan Meryem’den doğan İsa Mesih aynı zamanda hem tam Tanrı hem de tam bir insandır. O andan itibaren Tanrı’nın Oğlu insan tabiatı ile sonsuza dek birleşmiş durumda bulunuyor. O, insan tabiatını taşıyarak onu temizlemek için Haça gerildi, gömüldü, dirildi ve nihayetinde, yine tam insan ve tam Tanrı olarak semalara yükseldi. Rab, insan tabiatını taşıyarak Baba-Tanrı’nın sağında görkem içinde oturmaktadır.

İman İkrarını okuduğumuz her seferinde (İnanırım Bir Tanrı’ya…) bunları beyan ederiz. Rabbin bizim insanî tabiyatımızla birleşmiş olma hakikati, Mesih’e Rab ve Tanrı olarak inanan bizler için çok önemlidir. Biz Ortodokslar, Vaftiz Gizemi sayesinde Mesih’i “giyindik”1 ve Kutsal Komünyon ile O’nunla. birleşiriz. Madem biz inananlar, göğe yükselen Mesih’in İnsanî ve Tanrısal Vücuduyla birleştik, bu demek oluyor ki şüphesiz bizi de yanına alıp semalara yükseltir.

Kardeşlerim, Rab’bin bize verdiği büyük onurun farkında mıyız? Âdem itaatsizliği yüzünden cenneti kaybetti. Tanrı’nın Oğlu yeni bir Âdem olarak geldi, insan doğamızla birleşti ve bizi Kendisiyle birlikte Semalardaki Cennete götürüyor. Rab Elçilerine, Göğe Yükselişini kastederek “Size yer hazırlamaya gidiyorum… Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım.” dedi (Yuhanna 14: 2-3)

Kardeşlerim, yukardaki sözlerden onunla birlikte yaşayıp onurlanmamız üzere Mesih’in bize Cennet yolunu açtığını anlıyoruz. Rab, “Beni onurlandıranları onurlandıracağım” dedi (1. Krallar 2:30). Aziz Pavlus’un önerisini takip etmemiz yeterlidir: “Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı’yı bedeninizde ve ruhunuzda yüceltin; her ikisi Tanrı’ya ait” (1. Korintliler 6:20). Rabbin Yükselişine katılmak ya da katılmamak bize bağlı. Kendimizi dünyevî şehvetlerle köleleştiren tutkulardan ve günahın yüklerinden kurtulalım. Bu şekilde Tanrı’nın Lütfunun tahtına yükselebiliriz.

Bunu derinlemesine düşünelim. Mesih bize bazı öğretiler vermek ve sonra ayrılmak için Semalardan inmedi! Bizimle iletişim kurmaya geldi ve bizi Cennette Onunla olmaya hazırladı. Yükselişiyle birlikte yükselişimizi de sağladı. Bu yüzden bu gün büyük bir sevinçle kutlanıyor! İncili’nin sonunda İncil Yazarı Luka’nın belirttiği gibi bu sevinci ilk kez Rab’bin Kutsal Elçileri hissettiler: İsa ” Ellerini kaldırarak onları kutsadı. Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı. Öğrencileri O’na tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim’e döndüler. Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı’yı övüp yüceltiyorlardı.”(Luka 24: 50-53). Biz de bu olaylara seviniyoruz çünkü Mesih sayesinde insan tabiatımız yükseldi, artık bizim de dirilişimiz ve Göğe yükselişimiz mümkün olmuştur.

Hakaretler, kötü olanın (şeytanın) saldırıları, kendi zayıflıklarımız ve hatalarımız mamafih hiçbir şey bu manevi mutluluğu kalbimizden kovamaz. Merhametli Rab’be güvenen insanların kalbinde korkuya yer yoktur. İnancın ve umudun olduğu yere, umutsuzluk giremez!

Sevgili kardeşlerim ve kızkardeşlerim, Kutsal Elçilerin Rab’bin Yükselişinden sonra yaptıkları gibi, Tanrı’yı büyük bir sevinçle sürekli olarak ilahilerle övüp yüceltelim, bizim için yaptığı ve yapmaya devam ettiği her şey için minnettarlığımızı ifade edelim; her gün her birimize verdiği görünen ve görünmeyen nimetleri için. Özellikle bizim gibi insan olup sevgiyle kendini feda etmeye tenezzül ettiği için, insan tabiatımızı yücelttiği için, cennete yükselişimizi güvence altına aldığı için, velhasıl her şey için O’na en kalbî şükranlarımızı sunalım.

1Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi.(Gal.3:27)

 

Rabbin göğe yükselişine vaaz