/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 2 Haziran Ohri’nin Başşehidi Aziz Erazmo

2 Haziran Ohri’nin Başşehidi Aziz Erazmo

2 Haziran Ohri’nin Başşehidi Aziz Erazmo

 

Aziz Erazmo, Diocletianus ve Maximian’ın hükümdarlıkları sırasında Antakya’da doğdu. Lübnan Dağı’nda dünya nimetlerinden elini çekmiş bir halde kendini dine adayarak ve Tanrı’nın lütfuyla dolarak yaşadı. Ardından bir piskopos olarak İncil’i vaazetmeye koyuldu. Ohri’de Anastasius adlı bir adamın hasta oğlunu dualarıyla hayata döndürüp vaftiz etti. Diğer yandan başka birçok paganı da vaftiz etti ve Ohri’deki put sunağını yıktı. Bunun üzerine o sırada İlirya’da olan İmparator Maximian’a ihbar edildi. İmparator onu Zeus’un bakır bir putunun karşısına çıkardı ve ona kurban sunup tapınmasını emretti. Aziz Erazmo imanının gücüyle bu putun ağzından korkunç bir ejderin çıkmasını ve herkesin korkuyla kaçışmasını sağladı. Aziz başka bir mucize daha gerçekleştirerek bu ejderi öldürdü. Böylece Mesih’in sözünü vaaz ederek 20,000 kişiyi vaftiz etti. Öfkeden çılgına dönen İmparator 20,000 kişinin başının vurulmasını emretti ve Aziz Erazmo’yu hapse atmadan önce acımasız işkenceler uygulattı. Fakat Tanrı’nın bir meleği onu hapisten kurtardı. Aziz Erazmo doğruca Campania’ya gitti ve orada insanlara İncil’i vaaz ettikten sonra Hermalia’ya geri dönüp bir mağarada inzivaya çekilerek geri kalan günlerini duaya adadı. 303 yılı civarında Tanrı’nın huzuruna kavuştu. Ohri yakınlarında yer alan Aziz Erazmo Mağarası ve Şapeli bugün hala ayaktadır (303).

 

Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/june.html )

 

2 Haziran Ohri’nin Başşehidi Aziz Erazmo