/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 10 Temmuz Ermenistan’daki Nikopolis’in 45 Aziz Şehidi

10 Temmuz Ermenistan’daki Nikopolis’in 45 Aziz Şehidi

10 Temmuz Ermenistan’daki Nikopolis’in 45 Aziz Şehidi

10 Temmuz Ermenistan’daki Nikopolis’in 45 Aziz Şehidiİmparator Likinius’un döneminde Hıristiyanlara yapılan zulüm sırasında, Leondius ve arkadaşları Ermenistan’daki Nikopolis’te, İmparatora ait valinin önüne geldiler ve kendilerini Hıristiyan olarak beyan ettiler. Kırbaçlandılar ve hapse atıldılar, orada da onlara yiyecek ve su verilmedi; fakat seçkin bir Hıristiyan kadın onlara gizlice su getirdi ve Rab’in bir meleği onları hücrelerinde rahatlatmak için onlara göründü. İmanlarının gücü öyle büyüktü ki, denenmeleri sırasında, onların gardiyanlarından ikisi, Hıristiyanlığa geçtiklerini açıkladılar. Birçokları da aynı yolla geldi ta ki tüm bu kardeşlerin sayısı 45’i bulana dek. Yargıç kollarının ve bacaklarının kesilmesinin sonra da yakılarak öldürülmelerini emretti.
(319)

Ingilizce’den türkçeye Ceviren Vasili Gelbal

Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/july.html

10 Temmuz Ermenistan’daki Nikopolis’in 45 Aziz Şehidi