/ Pazarın Sesi / Kötürüm adam pazarı

Kötürüm adam pazarı

Kötürüm adam pazarı

 

Aziz Yuhanna’nın Incil’inden alınan sözler

Bir zamanlar;1 İsa bundan sonra Yahudiler‟in bir bayramı nedeniyle Yaruşalem‟e gitti. 2Yaruşalem‟de Koyun Kapısı yanında, İbranice‟de Beythesta denilen beş eyvanlı bir havuz vardır.3Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. 4 “Havuzun çalkanmasını beklerlerdi. Çünkü Rabbin bir meleği zaman zaman havuzun içine iner, suyu çalkalardı. Suyun çalkanmasından sonra havuza ilk giren, tutulduğu herhangi bir hastalıktan kurtulurdu.” 5Orada otuz sekiz yıldır hasta olan bir adam vardı. 6 İsa hasta yatan adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca, “İyi olmak ister misin?” diye sordu. 7Hasta şöyle yanıt verdi: “Efendim, su çalkandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok, tam gireceğim an benden önce başkası giriyor.” 8 İsa ona, “Kalk, yatağını topla ve yürü” dedi. 9Adam o anda iyileşti. Yatağını toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat Günü. 10Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama, “Bugün Şabat Günü” dediler, “Yatağını toplaman yasaktır.” 11Ama adam onlara şöyle yanıt verdi: “Beni iyileştiren kişi bana, „Yatağını topla ve yürü‟ dedi.” 12 “Sana „Yatağını topla ve yürü‟ diyen adam kim?” diye sordular. 13İyileşen adam ise O‟nun kim olduğunu bilmiyordu. Orası kalabalıktı, İsa da çekilip gitmişti. 14İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. “Bak, iyi oldun. Artık günah işlemede başına daha kötü bir şey gelmesin” dedi.15Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi.

İncil Açıklaması

Bu örnek. Mesih‟in bu mucizeyi İbraniler yanında kutsal olan Elli gün bayramında yaptığı için buraya alınmıştır. Çünkü bayramda Yeruşalim‟e gitti ve Süleyman‟ın yaptırmış olduğu adına koyun kapısı denilen beş revaklı havuzun oraya gittiği zaman bu havuz içinde heykelde kurban olarak sunulacak olan koyunların içi yıkanırdı ve bu havuza bir melek yılda bir kere iner suyu karıştırırdı bundan sonra havuza ilk giren kişi bütün hastalıklarından şifa bulurdu. Ve orada, kendisini havuza indirecek bir kimsesi olmadığı için otuz sekiz yıldır kötürüm olan bir hastaya rastlar. Buradan sabır ve sebatın ne kadar iyi olduğunu anlayabiliriz. Vaftizde bütün günahlardan arınmanın verilmesi hazırlandığı gerekçesiyle bu olduğu (Yani Vaftiz geldiği) zaman kolaylıkla kabul görmesi için Allah eskiden su vasıtasıyla mucize yapılması olayını tasarlamıştır. Ve İsa, adı Ayaros olan bu kötürüm adama yaklaşır ve sorar ama o özür dileyerek İsa‟ya kendisine yardım edecek bir kimsesi olmadığını söyler. Mesih onun uzun zamandır bu hastalıktan muzdarip olduğunu anlayınca kötürüm adama “Yatağını al ve yürü” dedi ve o anda şifa bulup yatağını sırtına aldı ki olayın hayali veya sanal bir durum olduğu zannedilmesin ve evine doğru yürüdü. O gün Sebt Günüydü ve bu günde bir şey taşıyarak yürümek günahtı oysa şifa bulan kötürüm adam Yahudilere, kendisine şifa veren kişinin yatağını al ve git dediğini söyledi. Ve kendisine şifa verenin kim olduğunu bilmiyordu. Orada bulunan kalabalıklar içinde İsa‟nın saklandığını sandı. Ve bu olaydan sonra İsa onu tapınakta buldu ve ona şöyle dedi: Bak iyi oldun artık günah işleme ki başına daha kötü bir şey gelmesin. Bu konuda geçen kötürüm adam, Matta‟nın İncilinde bahsettiği kötürüm adamdan başka birisidir. Çünkü onu bir evde iyileştirdi ve kendisine hizmet eden insanlar vardı. Ve “Günahların bağışlandı” sözünü işitmişti. Ama bunu eyvanda iyileştirdi ve Kutsal İncilin dediği gibi kendisine yardım eden kimse yoktu ve diğer felçli gibi bu da yatağını taşıdı. Bunun için de kutlama yapılır çünkü Samiriyeli Kadın ve Kör Adam misali buna da Kutsal Elli gün içinde şifa verildi. Ama Tomas ve Kokular Taşıyan Kadınlar olayının kutlanması ise diriliş olayının teyidi içindir. Ama göğe yükselişe kadar olanlar ise İbranilerde kutsal elli gün içinde yapıldığı içindir. Yuhanna da bunları takribi olarak zikretmiştir. Sınırsız merhametinle Ey Mesih ilahımız bize merhamet eyle Amin.

Antakya Ortodoks Kilisesi

 

Kötürüm adam pazarı