/ Pazarın Sesi / Luka’nın 8.Pazarı

Luka’nın 8.Pazarı

Incil okumaları

Romalılar

Incil okumaları Romalılar

 

  1. Bölüm

11Kutsal Yazı, «O’na iman eden hiç kimse utandırılmayacak» der. 12Çünkü Yahudi ve Grek ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbidir. Kendisine yakaranların hepsine karşı eli açıktır. 13«Rab’be yakaran herkes kurtulacaktır.»
14Ama iman etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa, nasıl duyacaklar? 15Sözü yaymaya gönderilmezlerse, sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi, «İyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir!»
16Ne var ki, herkes Müjde’ye uymadı. Yeşaya’nın dediği gibi: «Rab, verdiğimiz habere kim inandı?» 17Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur. 18Ama şunu soruyorum: onlar duymadılar mı? Elbette duydular.

«Sesleri bütün yeryüzüne,
sözleri dünyanın dört bucağına ulaştı.»

19Yine şunu soruyorum: İsrail anlamadı mı? Önce Musa,

«Ben sizi ulus olmayanla kıskandıracağım,
anlayışsız bir ulusla sizi kızdıracağım» diyor.

20Sonra Yeşaya cesaretle,

«Beni aramayanlar beni buldu,
beni sormayanlara kendimi gösterdim» diyor.

21Ama İsrail’le ilgili diyor ki,

«Söz dinlemeyen, asi bir halka
bütün gün ellerimi uzattım.»

  1. Bölüm

1Öyleyse şunu soruyorum: Tanrı kendi halkından yüz mü çevirdi? Kesinlikle hayır! Ben de İbrahim soyundan, Benyamin oymağından bir İsrailliyim. 2Tanrı önceden bildiği kendi halkından yüz çevirmedi. Yoksa İlyas’la ilgili bölümde Kutsal Yazı’nın ne dediğini, İlyas’ın İsrail’e karşı Tanrı’ya nasıl yakındığını bilmez misiniz?

Matta

9. Bölüm

9İsa oradan geçerken, vergi toplama kulübesinde oturan birini gördü. Adı Matta olan bu adama, «Ardımdan gel» dedi. Adam da kalkıp İsa’nın ardından gitti.
10Sonra İsa, Matta’nın evinde sofrada otururken, birçok vergi görevlisi ve günahkâr birçok kişi gelip O’nunla ve öğrencileriyle birlikte oturdu. 11Bunu gören Ferisiler, İsa’nın öğrencilerine, «Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkârlarla birlikte yemek yiyor?» diye sordular.
12İsa söylenenleri işitince şöyle dedi: «Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. 13Gidin de, `Ben kurban değil, merhamet isterim’ sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğrukişileri değil, günahkârları çağırmaya geldim.»