/ Kutsal Mekanlar / Kuştul Manastırı (Agios Georgios Peristereotas Manastırı)

Kuştul Manastırı (Agios Georgios Peristereotas Manastırı)

Kuştul Manastırı (Agios Georgios Peristereotas Manastırı)

 

Trabzon Esiroğlu, Kustul Köyü’nde (Şimşirli) bulunan bu manastır, vadiye hâkim bir tepe üzerinde kurulmuştur. Dini turizm açısından önem taşıyan bir manastır.

Kuştul Manastırı, 752 tarihinde yapılmış olup 1203’te yağmalanıp bir süre terk edildikten sonra 1393’te tekrar faaliyete başlamıştır. 1904’teki yangında tamamen yanınca üçüncü kez yapılmıştır. Günümüze pek az kalıntısı gelen manastırın içindeki mağaranın kuzeyine yaslanmış küçük şapelin çok eski olmadığı bilinmektedir.

Manastır, Galyan vadisinin doğuya bakan bir yamacına, vadi tabanından yaklaşık 250 m. yükselen bir kayalık üzerinde kurulmuştur. Kayalık platform, yamaçtan bir balkon gibi öne doğru çıkmış, vadiye hâkim bir konumdadır.

Manastıra batı yönünden dik bir merdivenle girilir. Avluya geçilince, çevrenin çeşitli işlevlere sahip oda ve kilise kalıntılarıyla çevrildiği göze çarpar.

Manastırın içine girilince, iç avlunun sağında ve solunda iki-üç katlı manastır odaları yerleştirildiği görülmektedir. Kuzeydekiler misafir odaları, güneydekiler keşiş odaları olarak tanımlanmaktadır. Cumont’on 1903’te çektiği resimden Manastırın; büyük bir kilisenin yanında haç planlı başka bir kilise ile manastır yapılarından oluştuğu anlaşılmaktadır. Manastırın vadiye kadar uzanan dehlizleri olduğu belirlenmişse de bugün kullanılamaz durumdadırlar. Esiroğlu Beldesi’nin doğusunda, Galyan vadisinde yer alır. Şimşirli Köyü sınırları içinde ve Esiroğlu kavşağından 13 km. uzaklıtadır. Manastıra, araç yolundan ayrılan patikayla ulaşılabilir.

https://www.youtube.com/watch?v=kfOqsY0djSE

Kuştul Manastırı (Agios Georgios Peristereotas Manastırı)

 

Trabzon Esiroğlu, Kustul Köyü’nde (Şimşirli) bulunan bu manastır, vadiye hâkim bir tepe üzerinde kurulmuştur. Dini turizm açısından önem taşıyan bir manastır.

Kuştul Manastırı, 752 tarihinde yapılmış olup 1203’te yağmalanıp bir süre terk edildikten sonra 1393’te tekrar faaliyete başlamıştır. 1904’teki yangında tamamen yanınca üçüncü kez yapılmıştır. Günümüze pek az kalıntısı gelen manastırın içindeki mağaranın kuzeyine yaslanmış küçük şapelin çok eski olmadığı bilinmektedir.

Manastır, Galyan vadisinin doğuya bakan bir yamacına, vadi tabanından yaklaşık 250 m. yükselen bir kayalık üzerinde kurulmuştur. Kayalık platform, yamaçtan bir balkon gibi öne doğru çıkmış, vadiye hâkim bir konumdadır.

Manastıra batı yönünden dik bir merdivenle girilir. Avluya geçilince, çevrenin çeşitli işlevlere sahip oda ve kilise kalıntılarıyla çevrildiği göze çarpar.

Manastırın içine girilince, iç avlunun sağında ve solunda iki-üç katlı manastır odaları yerleştirildiği görülmektedir. Kuzeydekiler misafir odaları, güneydekiler keşiş odaları olarak tanımlanmaktadır. Cumont’on 1903’te çektiği resimden Manastırın; büyük bir kilisenin yanında haç planlı başka bir kilise ile manastır yapılarından oluştuğu anlaşılmaktadır. Manastırın vadiye kadar uzanan dehlizleri olduğu belirlenmişse de bugün kullanılamaz durumdadırlar. Esiroğlu Beldesi’nin doğusunda, Galyan vadisinde yer alır. Şimşirli Köyü sınırları içinde ve Esiroğlu kavşağından 13 km. uzaklıtadır. Manastıra, araç yolundan ayrılan patikayla ulaşılabilir.

https://www.youtube.com/watch?v=kfOqsY0djSE

 

Dış bağlantılar

https://www.youtube.com/watch?v=ihn0Y9VPLqE

3D Karadeniz Aziz Yeorgios Peristereotas Manastιrι

 

Dış bağlantılar

https://www.youtube.com/watch?v=ihn0Y9VPLqE

3D Karadeniz Aziz Yeorgios Peristereotas Manastιrι

 

Kuştul Manastırı (Agios Georgios Peristereotas Manastırı)