/ Pazarın Sesi / Rabbimiz Isa Mesih’in Bedence Sünneti ayin okumaları

Rabbimiz Isa Mesih’in Bedence Sünneti ayin okumaları

Rabbimiz Isa Mesih’in Bedence Sünneti ayin okumaları

 

Koloseliler 2. Bölüm

8Dikkatli olun! Mesih’e değil de, insanların geleneğine ve dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. 9Çünkü Tanrılığın tüm doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor. 10Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih’te doluluğa kavuştunuz.
11Ayrıca Mesih’in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde günahlı benliğinizden[a] soyunarak elle yapılmayan sünnetle O’nda sünnet edildiniz. 12Vaftizde O’nunla birlikte gömüldünüz ve O’nu ölümden dirilten Tanrı’nın gücüne iman ederek O’nunla birlikte dirildiniz.

Luka 2. Bölüm

 20Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için Tanrı’yı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi, kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı. 21Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, kendisine İsa adı verildi. Bu, O’nun ana rahmine düşmesinden önce meleğin O’na vermiş olduğu isimdi.

 40Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı’nın lütfu O’nun üzerindeydi. 41İsa’nın annesi babası her yıl Fısıh bayramında Kudüs’e giderlerdi. 42İsa on iki yaşına gelince, bayram geleneğine uyarak yine gittiler. 4344Bayramdan sonra eve dönerlerken küçük İsa Kudüs’te kaldı. Bunu farketmeyen annesi babası, çocuğun yol arkadaşlarıyla birlikte olduğunu sanarak bir günlük yol gittiler. Sonra O’nu akrabalar ve dostlar arasında aramaya başladılar. 45Bulamayınca O’nu araya araya Kudüs’e döndüler. 46Üç gün sonra O’nu tapınakta buldular. Din öğretmenleri arasında oturmuş, hem onları dinliyor, hem sorular soruyordu. 47O’nu dinleyen herkes, zekâsına ve verdiği cevaplara hayran kaldı. 48Annesi babası O’nu görünce şaşırdılar. Annesi O’na, «Çocuğum, bize bunu niçin yaptın? Bak, babanla ben büyük kaygı içinde seni arayıp durduk» dedi.
49O da onlara, «Beni niçin arayıp durdunuz?» dedi. «Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz?» 50Ne var ki onlar, bu sözle ne demek istediğini anlamadılar.
51İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasıra’ya döndü. Onların sözünü dinlerdi. Annesi bütün bu olup bitenleri yüreğinde sakladı. 52İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı’nın ve insanların beğenisini kazanıyordu.

Rabbimiz Isa Mesih’in Bedence Sünneti ayin okumaları