/ Ayinler, dualar / Sabah duası

Sabah duası

Sabah duası

 

Uykudan kalktığında, yattığın yerden ayrıl ve saygıyla ve Tanrι Korkusu ile dur ve şöyle dua et:

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan tek Tanrı’nın adıyla. Amin.

Yücelik senindir ey Tanrι’mιz yücelik senindir.

Ey teselli veren, her yerde hazır olan, gerçeğin ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan göksel kral, gel ve aramızda ol ve bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.

Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle. (3 kere)

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun, şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Αmin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun, şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Αmin.

Göklerdeki Babamιz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de Sen’in isteğin olsun. Bugün de bize gündelik ekmeğimizi ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Kutsal Üçleme’ye ait Troparyonlar:

Uykudan kalkışımızda Sana secde eder, Sana haykırırız, ey güç sahibi, meleklerin övgüsü ile Sana şükrederiz: Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın, Sen ey Tanrιmız, Tanrιdoğuran’ιn aracılığı ile bize merhamet eyle.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun.

Beni uykumdan ve yatağımdan kaldırdın, ey Rab’bim, aklımı ve yüreğimi aydınlat ve Seni övmek için dudaklarımı aç, ey Kutsal Üçleme sana haykırıyorum: Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın, Sen ey Tanrιmız, Tanrιdoğuran’ιn aracılığı ile bize merhamet eyle.

Şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin

İşte yargıç ansızın geliyor ve her birimizin eylemleri sayılacak. Bu nedenle geliniz, gece yarısında korkuyla haykıralım: Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın, Sen ey Tanrιmız, Tanrιdoğuran’ιn aracılığı ile bize merhamet eyle.

Ya Rab merhamet et. (12 kere)

Ey Kutsal Üçleme, uykudan uyandığım şu anda Sana şükrederim. Çünkü Sen iyiliklerinin çokluğu ve sabrınla ben günahkâr kuluna eziyet etmedin ve beni suçlarımla ezmedin. Aksine âdetin olduğu üzere bana acıyıp, ümitsizliğe kapılmış olan beni uyandırıp kaldırdın, Sana erkenden şükredip Seni yüceltmem için, aklımın gözlerini aydınlat ve sözlerini düşünmek için ağzımı aç ki, öğütlerini anlayayım. Ve Senin iradeni yerine getireyim. Ve yüreğimin itirafı ile Sana ilahiler söyleyip, kutsal adını yücelteyim, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.

Ey her şeye hükmeden Tanrι, Sana yücelik olsun. Çünkü Sen Tanrısal lütfunla, ben günahkâr ve değersiz kulunu uyandırmaya layık bularak, kutsal evine girme olanağı verdin. Kutsal güçlerinden kabul ettiğin gibi, benim de yalvarışlarımın sesini kabul et. Alçakgönüllülük ruhu ve temiz bir yürekle günahkâr dudaklarımdan çıkan övgülerimin Sana sunulmasını kabul et ki, canımın aydınlık ve güzel meşalesiyle Akıllı Bakireler örneğine ortak olayım. Ve Seni yücelteyim. Ey Baba’da ve Kutsal Ruh’ta yüceltilen Oğul. Âmin.

Kralımız olan Tanrιmıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrιmız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rab’bimiz ve Tanrιmız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Mezmur 51

Ey Tanrı, lûtfet bana, sevgin uğruna; Sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyur bana, bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,  yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma, Kutsal Ruhunu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni kan dökme suçundan. Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim senin doğruluğunu ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana, yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. Lûtfet, Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.

İnanç İkrarı

İnanιrιm bir Tanrι’ya

Her şeye gücü yeten Baba’ya

göğün ve yerin, tüm görünen ve görünmeyenlerin Yaradanιna.

Tek Rab İsa Mesih’e,

Tanrι’nιn Oğlu’na,

Tek doğana, tüm çağlardan önce Baba’dan doğana,

Işιk’tan Işιk,

Gerçek Tanrι’dan Gerçek Tanrι’ya,

Doğan’a, yaratιlmayana,

Baba ile aynı özde Olana.

Herşeyin O’nun aracılığıyla yaratιldιğιna.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için,

göklerden aşağιya inene,

ve Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem’den beden alana ve insan olana.

Üstelik bizler için Pontuslu Pilatos çağιnda çarmιha gerilene, acι çekerek ölene ve gömülene.

Kutsal Yazιlara göre üçüncü gün dirilene.

Göklere yükselene ve Babasιnιn sağιnda oturana.

Dirileri ve ölüleri yargιlamak için görkemle yine gelecek olana.

O’nun ki Krallιğιnιn sonu olmayana.

Kutsal Ruh’a, Rab’be, yaşam verene,

Baba’dan çιkana,

Baba ve Oğul ile birlikte tapιlana ve onurlandιrιlana

Peygamberler aracιlιğιyla konuşmuş olana,

Bir, kutsal, evrensel ve elçisel Kilise’ye,

Onaylarιm günahlarιn bağιşlanmasι için tek vaftizi.

Beklerim ölülerin dirilişini ve gelecek çağιn yaşamιnι.

Amin +.

 

Büyük Yücelik İlahisi

En yücelerde Tanrı’ya övgü, yeryüzünde insanlara esenlik ve sevinç olsun. Seni ilahilerle yüceltir, Seni över, Sana taparız. Yüceliğinin büyüklüğü için sana şükrederiz. Ey kral Rab, göksel Tanrι, her şeye gücü yeten Baba, ey Rab biricik Oğul İsa Mesih ve ey Kutsal Ruh. Ey Rab Tanrι, ey Tanrι’nın kuzusu ve Baba’nın Oğlu, ey insanların günahlarını taşıyan, bize acı. Ey insanların günahlarını kaldıran yalvarışlarımızı kabul et, ey Baba’nın sağında oturan bize acı. Çünkü Baba’nιn görkeminde olan yalnız kutsal, yalnız Rab İsa Mesih Sensin. Amin. Her gün seni yüceltiyor, adını övüyorum sonsuzluklar boyunca. Ya Rab, her çağda bizim sığınağımızdın. Ya Rab bana merhamet et ve şifa ver dedim. Çünkü Sana karşı günah işledim. Ya Rab sana sığındım, Senin isteğini yapmayı bana öğret çünkü Sen Tanrımsın. Çünkü hayatın kaynağι Sendendir ve Senin ışığınla ışığı görürüz. Seni tanıyanların üzerine bereketini ver. Bu sabahι günahsız geçirmeye bizi layık et Ya Rab. Babalarımızın Tanrιsι Sen Kutsalsın, adın sonsuza kadar yüce ve büyüktür. Amin. Sana olan güvenimiz gibi merhametin bizimle olsun. Kutsalsın Ya Rab bana emirlerini öğret, Kutsalsın Ya Rab, bana yasalarını anlat, Kutsalsın ey Kutsal olan, doğruluğunla beni aydınlat. Ya Rab merhametin sonsuzdur, ellerinin yarattığına yüz çevirme. Sana övgü yaraşır, Sana ilahiler yaraşır, yücelik Senindir, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Ey bütün evreni yöneten Baba Tanrι, O’nun tek Oğlu Rab İsa Mesih ve Kutsal Ruh, tek Tanrι, tek Güç, ben günahkâra merhamet et ve kendi bildiğin hükümlerin üzere ben layık olmayan kulunu kurtar, çünkü Sen sonsuzluklar boyunca kutsalsın. 

İsa Mesih, gerçek ışık, dünyaya gelen her insanı aydınlatan ve onu kutsayan, Senin yüzündeki ışık bizim üstümüzde de belirsin, erişilmez olan o ışığı görelim, bizim girişimlerimizi Senin emirlerini yerine getirmeye yönlendir. Senin en temiz annen olan Meryem Anne’nin ve tüm azizlerin aracılığιyla. Amin. 

 

Sabah duası