/ Ayinler, dualar / Meryem Ana’ya yakarmalar ve dilek duaları

Meryem Ana’ya yakarmalar ve dilek duaları

dilek duaları

Beden veya ruh sıkıntısı çekenler tarafından;

İlaveten Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran Meryem Ana’nın sonsuzluğa geçişinin anıldığı

13/28 ağustos gününe kadar tutulan 15 günlük oruç süresince,

her akşan duasında okunan yakarmalar ve dilek duaları

 

Ruhban Theostiriktos ve Theofanis tarafından yazılmıştır

 Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan tek Tanrı’nın adıyla. Amin

 Mezmur 142/143

Duamı işit, ya RAB, yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana! Kulunla yargıya girme çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. Düşman beni kovalıyor, ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, beni karanlıklarda oturtuyor. Bu yüzden bunalıma düştüm, yüreğim perişan. Geçmiş günleri anıyor, bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, ellerinin işine bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum, canım kurak toprak gibi sana susamış.  Çabuk yanıt ver bana, ya RAB, tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü, yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim. Sabahları duyur bana sevgini çünkü sana güveniyorum; Bana gideceğim yolu bildir çünkü duam sanadır. Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB; Sana sığınıyorum. Bana istemini yapmayı öğret çünkü Tanrım’sın benim. Senin iyi Ruhun, düz yolda bana öncülük etsin! Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana, doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan. Sevginden ötürü, öldür düşmanlarımı, yok et bütün hasımlarımı çünkü senin kulunum ben.

 RAB Tanrı bizlere göründü, Rab’bin ismi ile gelen kutsaldır  (4 defa).

Biz değersiz günahkârlar, tüm yüreğimizle Tanrı-doğuran’a koşalım, ayaklarına kapanarak ve günahlarımız için içten tövbe ederek, ona yalvaralım; Ey Hanımefendi, bizim perişan halimize merhamet et ve bize yardım et. Acele et, günahlarımızın çokluğu sebebiyle mahvoluyoruz, biz kullarını boş bırakıp geri çevirme, çünkü sen tek ümidimizsin.

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun. Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

  Ey Tanrı-doğuran, biz değersizler senin eşsiz işlerini anlatmaktan asla vazgeçmeyiz çünkü eğer sen bizim için aracılık etmemiş olsaydın bizleri bu kadar tehlikeden kim kurtaracaktı? Ve şimdiye kadar bizleri kim üzüntüden ve sıkıntıdan uzak tutacaktı? Ey tertemiz Hanımefendi, biz senden asla ayrılmayız çünkü sen kullarını daima her türlü felaketten kurtarırsın.

Mezmur 50/51

Ey Tanrı, lûtfet bana, sevgin uğruna; Sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyur bana, bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,  yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma, Kutsal Ruhunu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni kan dökme suçundan. Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim senin doğruluğunu ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana, yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. Lûtfet, Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.

 Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran bizi kurtar.

 Ey Tanrı Söz’ünü doğuran bâkire, ayartıların saldırısı altında kalan ben kurtuluşu dileyerek sana sığınıyorum, beni her türlü saldırıdan ve sıkıntıdan kurtar.

Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran bizi kurtar.

 Tutkuların verdiği sarsıntılar yüzünden canım bitkin ve üzgün, ey Tertemiz Kız, Oğlun ve  Tanrı’nın verdiği esenlikle beni yatıştır.

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.

 Kurtarıcımız Tanrı’yı doğuran bâkire kız, şimdi sana sığınıp bütün aklım ve yüreğimle sana yöneliyorum, beni esareti altına alan tüm kötülüklerden beni kurtar.

 Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

 Rahminde iyi Olanı taşımış olan Tanrı’ın iyi Annesi, benim canım ve bedenim hasta olduğu için tanrısal ziyaret ve senin ilgine layık et beni.

 Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran bizi kurtar.

 Ey iyiliklerin sebebi, imanlıların dayanağı tüm ilâhilere layık olan Bakire Tanrı-doğuran, sensin benim hayatımın yardımcısı ve koruyucusu, beni kendi limanına ulaştır.

 Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran bizi kurtar.

 Ey bâkire kız, sana yalvarıyorum, korku ve kederi benden uzaklaştır çünkü sen ey Tanrı’nın Gelini, esenlik kaynağı olan Mesih’i rahminde taşıdın.

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.

 Ey Tanrı tarafından övülen, her iyiliğin kaynağını ve insanoğlunun velinimetini doğuran, iyiliklerini üzerimize dök, çünkü Her şeye gücü yeten Mesih’i karnında taşımış olan sen, herşeyi becerebilirsin.

 Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

 Ey en lekesiz kız, ağır hastalıklar ve hastalık verici tutkulardan sarsılmakta olan ben değersiz kuluna yardım et çünkü biliyorum ki şifânın tükenmez ve noksansız hazinesi sensin.

 Ey Tanrı-doğuran, kullarını tehlikelerden kurtar çünkü seni yıkılmaz sağlam hisar ve yardımcımız bilerek Tanrı’dan sonra sana sığınırız.

 Ey ilahilerle övülen Tanrı-doğuran, vücudumun ağrılarına şefkatle dokun ve acılarıma şifa ver.

Ey Kutsal Hanımefendi, ey Tanrı-doğuran, bizler seni samimi aracı, yıkılmaz sağlam bir kale, merhamet pınarı ve herkesin sığınağı bilerek, sürekli imân ile yalvarıyoruz: sürekli bizi koruyabilen sen her zaman bizlerin yardımına yetiş ve bizleri her türlü tehlikeden kurtar.

 Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran bizi kurtar.

Sen ey Egemen Rab’bi doğuran Tanrı’nın lekesiz Gelini, tutkularımın yarattığı sarsıntıları ve günahlarım yüzünden kopan fırtınaları dindir.

Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran bizi kurtar.

 Ey hepimizin kurtarıcısı olan merhamet sahibini rahminde barındıran, sana yalvarmakta olan bana merhamet göster.

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.

 Ey tertemiz ve en lekesiz olan, biz seni Tanrı’ın Annesi olarak bilenler, senin büyük iyiliklerinden pay alabildiğimiz için, sana teşekkür ilahileri söylüyoruz.

 Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

  Ey ilâhilerle yüceltilen kız, bizler sana ümit edip güvenerek, seni kurtuluşumuzun sağlam dayanağı bildiğimiz için her türlü felaketlerden kurtuluyoruz.

  Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran bizi kurtar.

 Sevinç sebebini doğuran bâkire kız, senin lekesiz sevincinle doldur ki beni, yüreğim tükenmez bir esenlikle dolmuş olsun.

 Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran bizi kurtar.

 Ebedi kurtuluşu ve her akıldan üstün olan esenliği (İsa Mesih’i) doğuran tertemiz Tanrı-doğuran, tehlikelerden bizleri  kurtar.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.

 Tüm çağlardan önce var olan Kutsal Işığı doğuran sen ey Tanrı’nın Gelini, parlak ışığınla günahlarımın karanlık dumanını dağıt.

 Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

 Ey lekesiz kız, hastalık verici tutkularımı iyileştir  ve şifa bulmam için aracı ol.

 Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran bizi kurtar.

 Ey bâkire kız, kendisini ölüme teslim ederek, ölüme ve bozulmaya esir olan tabiatımı ölümden ve bozukluktan kurtaran Rab ve Oğluna yalvar, ölüm ve bozukluktan; düşmanların fenalıklarından beni kurtarsın.

 Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran bizi kurtar.

 Ey bâkire kız, sensin benim ömrümün yardımcısı ve koruyucusu çünkü ayartılmaları bozup dağıtarak şeytanların eziyetlerinden  kurtarırsın beni. Sana daima yalvarıyorum, bozukluk getiren tutkularımdan beni kurtar.

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.

 Ey bâkire kız, sen bizim sığınağımız, canlarımızın kurtarıcısı, sıkıntılarımız esnasında bizlere kutsal ışığınla esenlik ve huzur verensin. Ey Kutsal Hanımefendi, şimdi de hastalıklardan ve her türlü kötülükten bizi kurtar.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

          Hasta yatağımda halsiz ve bitkinim. Ey dünyanın kurtarıcısı ve hastaların hekimi olan Tanrı’yı doğuran iyi kız, hastalık yatağından beni kaldır.

Ey Tanrı-doğuran, kullarını tehlikelerden kurtar çünkü seni yıkılmaz bir sığınak ve yardımcımız bilerek Tanrı’dan sonra sana sığınırız.

Ey lekesiz bâkire, sen ki Tanrı buyruğuyla Tanrı Söz’ünü eşsiz bir biçimde doğurdun ve şimdi onun yanında  annelik cesaretinle bizler için aracılık et.

Hristiyanlar’ın şüphesiz yardımcısı ve yaratıcının yanında sürekli sağlam aracı olan aziz Tanrı-doğuran, biz günahkârların sana sunduğu yakarışları reddetme, iyi olduğun için, sana iman ile seslenen bizlerin imdadına yetiş. Oğluna tez elden aracılığını ve yakarışlarımızı yetiştir çünkü sensin sana saygıyla yaklaşanların  daimi yardımcısı.

 Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım,

Böylece halklar sonsuza dek övecek seni. (3 defa).

 Ruhani : Kutsal İncil’i dinlemeye lâyık olabilmeyi RAB’bimiz Tanrı’dan dileyelim.

Bilgelik!

Kutsal İncil’i ayakta dinleyelim.

Tümünüze barış olsun.

Koro: Ve senin ruhunla.

 Papaz : Lukas tarafından yazılan Kutsal İncil’den okuma,  dikkat edelim. (1, 39-49, 56)

Yücelikler Sana Ya RAB, yücelikler Sana (3 defa).

 Ruhani: O günlerde Meryem kalkıp aceleyle dağlık bölgeye, Yahuda oymağının bir kentine gitti. Zekeriya’nın evine girerek Elizabet’i selâmladı. Elizabet Meryem’in selâmını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal Ruh’la dolan Elizabet, yüksek sesle şöyle dedi: «Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun, rahminin ürünü de kutsanmıştır! Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi? Bak, selâmının sesi kulaklarıma eriştiği an, çocuk rahmimde sevinçle hopladı. İman eden kadına ne mutlu! Çünkü Rab’bin ona söylediği sözler gerçekleşecektir.»

Meryem de şöyle dedi: «Canım Rab’bi yüceltir;ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.

Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi.

İşte, bundan böyle tüm kuşaklar beni mutlu sayacak.

Çünkü güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı.

Onun adı kutsaldır.

Meryem, üç ay kadar Elizabet’in yanında kaldı, sonra kendi evine döndü.

 Yücelikler Sana Ya RAB, yücelikler Sana.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.

 Ey Baba, Kelam, Ruh, üç sıfatta bir Tanrı, sayısız günahlarımı bağışla ve bana merhamet et.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Tanrı-doğuran’ın aracılığıyla, sen ey merhametli olan ben günahkara merhamet et.

      Ey Tanrı, lûtfet bana, Sevgin uğruna; Sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna.

İnsan yardımına muhtaç etme beni, ey Kutsal Hanımefendi, sen kabul et bu evladının yalvarışlarını, çünkü sıkıntıdayım şeytanların oklarına dayanacak gücüm kalmadı, ne saklanacak ne de sığınacak yerim var. Fakirim ve her taraftan hırpalanmaktayım.  Senden başka tesellim yok. Ey dünyanın Kutsal Hanımefendisi, imanlıların umudu ve yardımcısı, yalvarışlarımı hor görme ve bana yardım et.

Sana sığınanlar asla utanarak geri dönmez, ey tertemiz bâkire, Tanrı-doğuran. Her iyilik dileyen senden bir hediye alır; kendisine yarar sağlayacak şeyleri.

 Ey Tanrı-doğuran bâkire kız, sen sıkıntıda olanlara esenlik ve hasta olanlar şifâ verensin. Sen dualarınla koru bu kenti ve içinde yaşayan insanları. Ey imanlıların yardımcısı, sen ki savaş içinde olanları barışa, denizde fırtınada kalanları uygun limanlara ulaştırırsın.

 Ruhani aşağıdaki duayı okur:

Kurtar ya RAB Tanrı; mirasını kutlu kıl ve lütfunu cemaatinin üzerinden esirgeme. Ortodoks Hıristiyanları güçlü kıl ve bereketlerinle onları donat. Tamamen Kutsal Hanımefendimiz Tanrı-doğuran, ebediyen bakire Meryem’in duaları, yaşam veren değerli Haç’ın gücü, gökteki bedensiz güçler ordusu Meleklerin koruması, yüce Peygamber, yol hazırlayıcı, Vaftizci Aziz Yuhanna’nın, Kutsal ve tamamen yüce Elçilerin, bütün dünyanın saygıyla hatırladığı alimler, Kutsal Episkoposlar, Büyük Vasil, İlahiyatçı Grigor, Altın ağızlı Yuhanna Hrissostom’un, Demere Başepiskoposu mucizeler yaratan Aziz Nikolas’ın, Kutsal şehitlerimizin, Tanrı adamı olan Kutsal Babalarımızın, Kutsal ve doğru atalarımız Yohakim ve Anna’nın ve bütün Azizlerin duaları ile bize merhamet eyle ve yakarışlarımıza cevap ver ey Kutsal Tanrımız.

 Ya Rab merhamet eyle. (12 defa)

Ruhani:

Sen’in biricik Oğlunun lütfu ve merhameti ile, ki Sen onunla yüceltilirsin, çok kutsal iyi, hayat veren Ruh’unla ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran bizi kurtar.

Ey kurtarıcı Mesih, sen bizim için kurtuluş planını gerçekleştirmeye başladığın zaman, bâkire kızın rahminde konut kurdun ve sonrasında o bakireyi dünya insanlarının yardımcısı yaptın. Kutsalsın ey atalarımızın Tanrısı.

Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran bizi kurtar.

       Ey lekesiz bâkire, Kutsal Anne, doğurduğun merhamet sahibinden dile ki, O’na imanla “Kutsalsın ey atalarımızın Tanrısı” diye yalvaranları günahlarından ve ruhun lekelerinden kurtarsın.

   Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.

       Ey Mesih, Sana, “Kutsalsın ey atalarımızın Tanrısı” diye yalvaranlar için, Seni doğuranı, kurtuluş hazinesi, bozulmazlığın pınarı, sağlam bir kale ve tövbe kapısı yaptın.

 Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

 Kurtarıcımız Mesih’in annesi ey Tanrı-doğuran, senin koruman altına sığınan bizlerin bedensel ve ruhsal hastalıklarına şifa ver.  

  Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran bizi kurtar.

  Ey bâkire kız, senin yardımını talep eden, şimdi ve daima seni yüceltip, ilâhilerle öven bizlerden şefkatini esirgeme.

  Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran bizi kurtar.

  Ey bâkire kız, iman ile sana ilâhiler söyleyerek ilahi doğumunu yüceltenlere, bol şifâ bağışlıyorsun.

  Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.

  Ey bâkire kız, canımın hastalıklarına şifa ver ve  bedenimin acılarını dindir ki, önünde hep şükranla durayım.

 Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

 Ey bâkire kız, sen ki tüm çağlarda ilahilerle övülensin çünkü bizleri her türlü ayartıdan, kötü olanın saldırısından ve hastalıktan koruyansın.

   Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran bizi kurtar.

  Tüm insanların gözyaşlarını silen Mesih’i doğuran bâkire kız, benim akıttığım gözyaşlarına da merhametle yaklaş.

  Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran bizi kurtar.

 Ey bâkire kız, eksiksiz sevinç olan Mesih’i rahminde kabul ettiğin gibi, benim kalbimi de sevinçle doldurarak günahın üzüntüsünden kurtar.

 Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran bizi kurtar.

  Sana koşup sığınanların limanı ve koruyucusu olan ey bâkire kız, sensin fetholunmayan kale, barınak ve esenlik diyarı.

  Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.

 Ey bâkire kız, seni Tanrı-doğuran olarak tanıyanları parlak ışığınla öylesine aydınlat ki cehaletin karanlığı onlardan uzak olsun.

 Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

 Ey bâkire kız, hastalık yatağında aşağılanan ben kuluna şifâ ver ki sağlığa kavuşabileyim.

  Yerindedir seni övmek, her zaman övgüye layık , en temiz, Τanrι’mızın annesi. Sen ki Heruvimlerden daha saygın ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde yücesin, sen ki Tanrι’nın Sözünü eksiksiz doğurdun. Yüceltiriz seni gerçek Tanrı-doğuran.

 Göklerden yüce, güneşin ışınlarından daha parlak olan ve bizleri lânetten kurtaran Kutsalların Kutsalı Annemizi ilâhilerle yüceltelim.

 Günahlarımın çokluğundan bedenim ve ruhum hasta düştü, sana sığınıyorum,  ey ümitsizlerin ümidi olan lûtuf bulmuş kız, bana yardım et.

  Ey kurtarıcımızın Annesi Kutsal Hanımefendi, bu değersiz çocuklarının yalvarışlarını duy ve senden doğana bizler için aracılık et.

 Coşku ve sevinçle, sen bütünüyle yüceltilen Tanrı-doğuran’a  teşekkür ilahileri okuruz. Ey değerli öncü, tüm azizlerle birlikte bizler için aracılık et ki lütuf bulalım.

  O Aziz Luka’nın resmettiği senin saygı gösterilen ikonana secde etmeyen imânsızların dudakları sessiz sedasız kalsın.

 Ey meleklerin tüm taburları, Rab’bin Öncüsü, oniki Elçi ve tüm Azizler, Tanrı-doğuran ile birlikte, bizim kurtuluşumuz için dualarınızı esirgemeyin.

 Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle. (3 kere)

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

 Ey Aziz Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

       Göklerdeki Babamız, Adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

       Merhamet et bize ya Rab, merhamet et. Çünkü pişmanlık ve tövbeyle Senin önünde diz çökerek, sadece Sen RAB Tanrımıza yalvarıyoruz, bize merhamet et.

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan olsun.      

 Ya Rab bize merhamet et çünkü umudumuzun kaynağı Sensin. Sil bütün suçlarımızı ve bizi her türlü kötülükten ve düşmanlarımızın saldırılarından koru, ey şefkatli RAB’bimiz. Sensin bizim övgüye değer tek Tanrımız ve bizlerde Senin halkın, ellerinin eseriyiz ve tüm yüreğimizle Seni yüceltiriz.

 Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

       Ey Kutsal kılınmış olan Tanrı-doğuran, merhametin kapısını aç bizlere, biz sana umut bağlayanlar zayıflığa düşmeyelim ve Senin yardımınla her türlü felakaetten kurtulalım çünkü Hıristiyanların kurtuluşu sendedir.

Ruhani:

      Ey Tanrımız, senden diliyoruz, eşsiz merhametinle bizlere acı, dualarımızı duy ve lütfunu dök üzerimize.

       Bütün dindar Ortodoks Hristiyanlar için tekrar ve tekrar RAB’bimize yalvaralım.

 Merhamet eyle ya RAB.

 Başepiskoposumuz ………. İçin tekrar ve tekrar RAB’bimize yalvaralım.

 Merhamet eyle ya RAB.

 Bütün Hristiyanların hayatı, sağlığı, esenliği, rahatlığı, ve günahlarının affı için tekrar ve tekrar RAB’bimize yalvaralım.

      Merhamet eyle ya RAB.

       Ve Tanrı kulları ………….’nın sağlığı, esenliği ve günahlarının affı için RAB’bimize yalvaralım.

Merhamet eyle ya RAB.

      Tekrar ve tekrar barış içinde RAB’bimize yalvaralım; ya RAB Kutsal Kilise’ni koru. Bütün şehirleri, kasabaları ve köyleri; kıtlıktan, hastalıktan, zelzeleden, tufandan, yangından savaştan, savaşçı milletlerin saldırılarından ve gafilce öldürülmekten Sen koru. Ey en merhametli olan, iyiliğin ve sevginin özü Tanrımız, merhametin daima bizimle olsun. Bizleri her türlü üzüntüden, saldırıdan, ayartıdan ve hastalıktan koru.  Ey her şeye gücü yeten RAB Tanrı, Senden diliyoruz, bizi her türlü kötülükten koru, merhamet et ve lütfunu dök üzerimize.  

Tekrar ve tekrar RAB’bimize yalvaralım; dualarımızı duy, merhametini esirgeme ve lütfunu bağışla bizlere.

Ey kurtarıcı Tanrımız, Sen ki tüm dünyanın ve yaratılışın umudusun, dileklerimizi kabul et, merhametinle günahlarımızı bağışla ve lütfunu dök üzerimize. Çünkü Sen merhametli ve şefkatli olan Tanrımızsın, sana şükrederiz. ,

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

 Yürekten imanla sana sığınanların tamamını korursun, sıkıntı ve eziyet vaktinde Tanrı’nın huzurunda günahtan zayıf düşmüş olan bizlerin senden başka yardımcısı yoktur, onun için ey Tanrı-doğuran, secde ederek senden dileriz, tüm zorluklarda evlatlarını koru.

 Bütün sıkıntıda olanların esenliği ve haksızlığa uğrayanların koruyucusu, fakirlerin nafakası, yabancıların tesellisi, görmeyenlerin asası, hastaların gözeticisi, işkencede olanların muhafaza edici perdesi, öksüzlerin yardımcısı, sensin Ey Yüce Tanrı’ın Annesi. Senden dileriz, ey lekesiz bâkire, sen yetişip kurtarırsın bu insanları.

 Ey Kutsal Hanımefendi, evlatlarının dileklerini kabul et ve her türlü sıkıntıdan ve eziyetten bizleri kurtar.

 Bütün umudumu sana bağladım ey Tanrı-doğuran, bizi kurtar.