/ Ayinler, dualar / Kutsal Yağ sürme töreni

Kutsal Yağ sürme töreni

Yağ sürmeKilisede veya bir evde bir araya gelmiş Yedi Papaz tarafından uygulanır.

Papaz: Kutludur Tanrımız; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Kutsal Tanrı, Kutsal Erkli, Kutsal Ölümsüz; bize merhamet eyle (3 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Tümüyle kutsal Üçlü Birlik, bize merhamet eyle. Efendi, suçlarımızı bağışla. Kutsal Olan, adın uğruna bizi ziyaret et ve hastalıklarımızı iyileştir. Rab, merhamet eyle (3 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Krallığın gelsin. Göklerde olduğu gibi, yeryüzünde de Senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, Sen de bağışla suçlarımızı. Günah ile ayartılmamıza izin verme ve kötülükten bizi kurtar.

Papaz: Çünkü krallık, kudret ve yücelik Senindir: Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un; şimdi ve sürekli ve sonsuzlara kadar. Âmin

Rab, merhamet eyle (12 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Gelin, Tanrımız kralın önünde secde edip yere kapanalım.
Gelin, Kral Mesih’in, Tanrımızın önünde secde edip yere kapanalım.
Gelin, Tanrımız ve Kralımız olan Mesih’in önünde secde edip yere kapanalım.

Mezmur 142 (143)
Duamı işit, ya RAB, Yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana! Kulunla yargıya girme, Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. Düşman beni kovalıyor, Ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, Beni karanlıklarda oturtuyor. Bu yüzden bunalıma düştüm, Yüreğim perişan. Geçmiş günleri anıyor, Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, Ellerinin işine bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum, Canım kurak toprak gibi sana susamış. Çabuk yanıt ver bana, ya RAB, Tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü, Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim. Sabahları duyur bana sevgini, Çünkü sana güveniyorum; Bana gideceğim yolu bildir, Çünkü duam sanadır. Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB; Sana sığınıyorum. Bana istemini yapmayı öğret, Çünkü Tanrım’sın benim. Senin iyi Ruhun, Düz yolda bana öncülük etsin! Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana, Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan. Sevginden ötürü, Öldür düşmanlarımı, Yok et bütün hasımlarımı, Çünkü senin kulunum ben.

Kısa Karşılıklı Dua

Diyakoz: Bize acı ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca. Sana yalvarıyoruz; bizi duy ve bize acı.

Yine Tanrı’nın burada bulunan kulları için ve Kutsal Ruh kayrası onların üzerine gelsin diye dua ediyoruz.

Papaz: Çünkü Sen, ey Tanrı, merhametlisin ve insan soyunu seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Âmin.

Bundan sonra Alleluia altıncı Tonda söylenir.

Ayet 1: Ey Rab, beni öfkeliyken azarlama ne de kızgınken cezalandır.

Ayet 2: Bana merhamet et, ey Tanrı; çünkü güçsüzüm.

Ve aşağıdaki Troparia. Ton 6.

Have mercy on us, Lord, have mercy on us, for we sinners, lacking all defence, offer you as our Master this supplication: have mercy on us.

Bize acı, Rab, bize acı; çünkü biz günahkârlar tamamen savunmasız olduğumuz için Efendimiz olarak Sana şu duayı sunuyoruz: bize acı.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Rab, bizlere merhamet et; çünkü ümidimizi Sana bağladık. Bizlere çok öfkelenme; günahlarımızı da hatırlama. Ama merhametli olduğun için şimdi bizlere bak ve bizleri düşmanlarımızdan kurtar. Çünkü Sen Tanrımızsın ve bizler Senin halkınız. Bizler ellerinin eseriyiz ve adını çağırdık.

Şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar, Âmin

Theotokion.

Kutlu Tanrıdoğuran, merhamet kapısını bizlere aç; sana ümit bağlayıp başarısızlığa düşmeyelim. Senin aracılığınla sıkıntılardan kurtulalım; çünkü sen Hristiyan ırkının kurtuluşusun.

Mezmur 50 (51)
Ey Tanrı, lütfet bana, Sevgin uğruna; Sil isyanlarımı, Sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, Arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, Günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, Yargılarken adil olasın. Nitekim suç içinde doğdum ben, Günah içinde anam bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, Yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyur bana, Bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma günahlarıma, Sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma, Kutsal Ruhun’u benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, İstekli bir ruhla bana destek ol. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, Günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni kan dökme suçundan, Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, Dilim senin doğruluğunu ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, Yoksa sunardım sana, Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. Lütfet, Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.

50. Mezmur sonrasında Kanon söylenir ki akrostiği şu sözcükleri verir:
Arsenyos’tan yağın kutsanma Mezmuru

Her Troparion öncesinde şöyle deriz:

Ey Efendi Mesih, kuluna [kullarına] merhamet et.

Ode 1. Ton 4. Kızıl Denizin derinliklerinden

Efendi, merhametinin yağıyla ölümlülerin ruhlarını ve bedenlerini her zaman mutlu kılarsın ve inanlıları yağ ile korursun; şimdi de Yağ aracılığıyla Sana yaklaşmakta olan kullarına acı.

Efendi, tüm yeryüzü merhametinle doludur ve bugün mistik şekilde tanrısal yağla yağlanan bizler, anlayışı aşan merhametinin bizlere bağışlanmasını imanla diliyoruz.

İnsanlığı Seven, şefkatinle Elçilerine hasta kulların üzerinde kutsal yağlamayı gerçekleştirmelerini emrettin; onların duaları aracılığıyla mührün sayesinde hepimize merhamet et.

Theotokion.

Ey Pak olan, esenlik okyanusuyla zenginleşmiş tek kişi, sana hizmet edenleri Tanrı’ya ettiğin dualar aracılığıyla her zaman hastalıklardan ve ağrıdan kurtar ki seni durmadan ululasınlar.

Ode 3. Kilisen, ey Mesih

Yalnızca Sen, ey Mesih, harikasın ve imanlılara acırsın; ağır derecede hastalığı olanlara yücelerden kayranı ver.

Ey Rab, tanrısal yardımınla bir zamanlar Tufanın dindiğini göstermek için bir zeytin dalını kullandın. Merhametinle hastaları kurtar.

Ey Mesih, şimdi yağlanmak için Sana aceleyle gelenleri merhametin sayesinde tanrısal bir kandille parlak kıl.

Theotokion.

Ey her şeyin Yaratıcısının Annesi, yukarıdan merhametle bak ve hastaların acı rahatsızlığını dualarınla gider.

Kathisma. Ton 8. Çoban kavallarının şarkısı

Sen ey Merhametli, tanrısal bir merhamet nehri, büyük bir şefkat uçurumu olduğun için bizlere acımanın tanrısal akarsularını göster ve hepimizi iyileştir; harikalarının pınarlarını esirgemeden dök ve hepimizi arındır. Çünkü Sana her zaman coşku dolu bir şekilde koşarak kayran için yalvarıyoruz.

Bir diğer ilahi Ton 4. Çarmıh üzerinde kaldırılınca

Efendi ve Rab, acı çekenlerin hekimi ve yardımcısı, hasta olanların özgürleştiricisi ve kurtarıcısı; hasta kullarına şifa ver. Merhamet et, sıklıkla tökezlemiş olanlara acı ve onları düşmelerden kurtar ey Mesih; öyle ki Senin tanrısal gücünü yüceltsinler.

Ode 4. Doğruluk Güneşi olan seni görerek

Ey Kurtarıcı, kayrayla boşaltılmış ve dünyayı arındıran bozulmaz bir merhem olduğun için, bedenlerindeki berelere tanrısal iman ile yağ sürenlere merhamet et.

Efendi, şimdi kullarının duyularını merhametinin mührünün mutluluğuyla mühürleyerek onları her düşman güce karşı yaklaşılmaz ve nüfuz edilmez kıl.

İnsanlığı Seven, hastaların kutsal hizmetlilerine gelmesini ve onların dualarıyla ve Yağınla yağlanarak kurtulmalarını emrediyorsun; hasta olan kullarını merhametinle kurtar.

Theotokion.

Tamamen kutsal, sonsuza kadar Bakire, Tanrıdoğuran; benim sağlam sığınağım ve koruyucum; liman ve duvar, merdiven ve kule; acı, merhamet et; çünkü sığınmak için yalnızca sana koştum.

Ode 5. Sen, ey Rab, ışığım

Ey İyi Olan, merhamet uçurumu olduğun için; ey Merhametli, hastalarına tanrısal yağ aracılığıyla merhamet et; çünkü şefkatlisin.

Ey Mesih, ruhlarımızı ve bedenlerimizi yücelerden mührünün tanrısal damgasıyla sözle anlatılmaz biçimde kutsamış olarak, hepimizi gücünle iyileştir.

Ey Rab, fevkalade iyi olan, sözle anlatılmaz sevginle, bir fahişe tarafından hoş kokulu merhemle yağlanmayı kabul ettin; kullarına merhamet et.

Theotokion.

Kraliçe Hanımefendi, pak ve tamamen övülmüş, fevkalade iyi, tanrısal Yağ ile yağlananlara acı ve hizmetkârlarını kurtar.

Ode 6. Sana kurban sunacağım

İnsanlığı Seven, sözlerinle krallar için uygulanan yağ sürmeyi dinsel bir görev atadın ve baş kâhinler aracılığıyla uyguladın; acı çekenleri merhametli olduğun için mührünle de kurtar.

Ey Kurtarıcı, kötü iblislerin hiçbir etkisi tanrısal yağlamayla mühürlenenlerin duyularına dokunmasın; onların etrafına yüceliğinin sığınağıyla duvar çek.

İnsanlığı Seven, elini yücelerden uzat ve yağını kutsal kılarak kullarına sağlık ve her hastalıktan kurtuluş ver.

Theotokion.

Yaratıcının Annesi, Tanrı’nın evinde verimli bir zeytin ağacı olduğun gösterildi; Oğlun aracılığıyla dünyanın merhamet dolu olduğu görüldü. Aracı dualarının dokunuşlarıyla hastaları kurtar.

Kontakion. Ton 2. Yücelerdeki şeyleri arayıp

Sen bir merhamet kaynağısın, Ey Fevkalade İyi Olan, gayretli imanla sözle anlatılmaz merhametinin huzurunda secde edenleri her hastalıktan özgür kıl ey Şefkatli, hastalıklarını gidererek onlara yücelerden tanrısal kayrayı bahşet.

Ode 7. İbrahim’in çocukları

Ey Kurtarıcı, tek Tanrı, merhametin ve acımanla ruhun tutkularını ve herkesin bedeninin acılarını iyileştirdiğin gibi, hastalıktan çekenleri de tedavi edip iyileştir.

Herkesin başına yağ sürerek kurtuluş merhametini arayanlara bol merhametin sayesinde sevinç ver ey Rab.

Ey Kurtarıcı, Senin mührün rahiplerin duaları aracılığıyla iblislere karşı bir kılıç ve ruhun tutkularını yakıp tüketen bir ateştir; şifa bulmuş olarak imanla Sana övgüler söylüyoruz.

Theotokion.

Tanrıdoğuran, her şeyi elinin boşluğunda tutan Kişiyi Tanrı’ya yaraşır şekilde rahminde taşıdın ve O’na sözle betimlenemez bir şekilde beden verdin; hastalara acıman için sana yalvarıyoruz.

Ode 8. Ellerini uzatarak

Ey Kurtarıcı, yüce ve tanrısal merhametin uyarınca hepimize acı; çünkü Efendi, mistik bir şekilde merhametinin suretini simgeleyerek hastalara kutsal yağı sürüyoruz; onların hepsini gücünle iyileştir.

Ey Mesih, merhametinin akarsularıyla ve rahiplerinin yağ sürmesiyle ey Rab, tutkuların zoruyla zayıflamış olanların acı nöbetlerini, yaralarını, ağrılarını merhametli olduğun için yıkayıp gider ki Senin tarafından arındırılarak güç bulabilsinler.

Efendi, tanrısal yağını bir yardım simgesi ve yücelerden gelen sevinç olarak betimleyen bizlerden merhametini geri çekme; imanla şöyle diyenleri de hor görme: Kutsayın Rabbi siz tüm O’nun eserleri.

Theotokion.

Ey Pak Olan, doğa senin tanrısal çocuğunu görkemli bir taç olarak kabul etti ki O, sıralanmış düşmanları ezdi ve kudretli bir şekilde onları yendi ve böylece kayranın parlak ışınlarıyla taçlanmış şekilde sana ilahiler söylüyoruz, Kraliçe Hanımefendi, tamamen övülmüş.

Ode 9. İnsan eliyle kesilmemiş bir taş

Ey Merhametli Olan, göklerden bak ve herkese merhametini göster; şimdi Sana yaklaşanlara rahiplerinin tanrısal yağ sürmesiyle yardımını ve gücünü ver.

Sevgi dolu Kurtarıcı, sevinerek tanrısal yağı gördük ki onu, pay alanların gücünün ötesinde tanrısal kararınla kabul ettin ve tanrısal yıkamadan pay alanlarla simgesel olarak paylaştın.

Merhamet et, Kurtarıcı, acıma göster, kullarının ruhlarını ve bedenlerini korku ve acılardan özgür kıl; kötü olanın oklarından kurtar; çünkü Sen, Rab, merhametlisin ve tanrısal kayrayla iyileştirirsin.

Theotokion.

Ey Bakire, sana hizmet edenlerin ilahilerini ve yakarışlarını kabul et, ey tamamen pak olan, aracılığımızla tanrısal korunma için sana koşanları dualarınla şiddetli ağrı ve acılardan kurtar.

Seni kutlu olarak çağırmak gerçekten yerindedir Tanrıdoğuran, her zaman kutlu ve pek pak ve Tanrımızın Annesi. Kerubimlerden daha şanlı ve Serafimlerden kıyaslanmaz şekilde daha yüce olan sen, Tanrı Sözüne bozulmaksızın beden verdin; gerçekten Tanrıdoğuran olan seni yüceltiyoruz.

Exapostilarion. Kurtarıcımız, Yeni Gün

Sevgi dolu Rab, bugün kutsal Tapınağında hasta kullarını tanrısal yağla yağlamak için toplanıyorken duamıza merhametli gözünle bak.

Övgülerde, Prosomia. Ton 4. Bir işaret olarak verdin.

İnsanlığı Seven, öfkesi kolayca yatışan; Elçilerin aracılığıyla kutsal yağınla tüm yaraları ve hastalıkları iyileştirme kayrasını verdin ve şimdi, merhametli olduğun için, kutsa. İmanla yaklaşanlara yağın aracılığıyla merhamet et, onları her tür hastalıktan arındır ve bozulmaz mutluluğuna layık kıl Rab. (iki kere)

Ey Anlaşılmaz Olan, merhametli olduğundan ve duyularımızı tanrısal yağın aracılığıyla görünmez elinle mühürlediğinden, insanlığı Seven, Sana imanla koşanlara ve hataları için af dileyenlere göklerden bak ve ruh ve beden şifası bağışla ki kudretini ulularken Seni sevgiyle yüceltsinler.

İnsanlığı Seven, merhametinin yağlaması ve rahiplerinin dokunuşuyla kullarını yücelerden kutsal kıl, hastalıklardan kurtar, onların ruhlarının kirliliğini arınıdırıp yıka, ey Kurtarıcı, onları günahın çeşitli ortamlarından kurtar. Çabalarını rahatlat, felaketleri uzaklaştır ve acılarını sil; çünkü merhamet ve şefkat dolusun.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Theotokion.

Ey bolca övülmüş, Kralın tamamen pak Sarayı, sana yalvarıyorum: her günahla lekelenmiş zihnimi arındır ve onu Üçlü Birlik için güzel bir mekân haline getir; öyle ki değersiz hizmetkârın olan ben kurtulayım ve senin gücünü ve sınırsız merhametini ululayayım.

Kutsal Tanrı, Kutsal Erkli, Kutsal Ölümsüz; bize merhamet eyle (3 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Tümüyle kutsal Üçlü Birlik, bize merhamet eyle. Efendi, suçlarımızı bağışla. Kutsal Olan, adın uğruna bizi ziyaret et ve hastalıklarımızı iyileştir. Rab, merhamet eyle (3 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Krallığın gelsin. Göklerde olduğu gibi, yeryüzünde de Senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, Sen de bağışla suçlarımızı. Günah ile ayartılmamıza izin verme ve kötülükten bizi kurtar.

Papaz: Çünkü krallık, kudret ve yücelik Senindir: Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un; şimdi ve sürekli ve sonsuzlara kadar.

Okuyucu: Âmin

Troparion. Ton 4. Hemen harekete geç

Yalnızca Sen, ey Mesih, hemen yardıma koştuğundan, acı çekmekte olan kullarına yücelerden ziyarette bulun, onları hastalıklardan ve şiddetli acılardan kurtar; Tanrıdoğuran’ın dualarıyla onları Seni övmeleri ve durmadan yüceltmeleri için ayağa kaldır, ey insanlığı tek Seven.

Esenlik Duası

Papaz: Barış içinde Rabbimize dua edelim.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Tanrısal barış ve ruhlarımızın kurtuluşu için Rabbimize dua edelim.

Bütün dünyada barış, Tanrı’nın kutsal kiliselerinin sarsılmaz varlığı ve hepsinin birliği için Rabbimize dua edelim.

Bu kutsal ev için ve buraya iman, saygı ve Tanrı korkusu ile girenler için Rabbimize dua edelim.

Patriğimiz (veya Episkoposumuz, ismi), saygıdeğer din adamları, Mesih’in hizmetindeki diyakozlar, tüm ruhban sınıfı ve inananlar için Rabbimize dua edelim.

(Dindar ulusumuz ve onun yetkilileri; karadaki, denizdeki ve havadaki ….ordumuz için Rabbimize dua edelim.)

Mesih’ in kutsal ve büyük kilisesi için, bu şehir için ve diğer şehir ve ülkeler için ve buralarda yaşayan inananlar için Rabbimize dua edelim.

Havaların ılımlı geçmesi, toprağın bol ürün vermesi ve esenlik dolu zamanlar için Rabbimize dua edelim.

Denizde, karada, havada yolculuk edenler; hastalar, acı çekenler, esirler ve bunların kurtuluşu için Rabbimize dua edelim.

Her türlü sıkıntı, öfke, tehlike ve zor durumdan kurtulmamız için Rabbimize dua edelim.

Bize yardım et, bizi kurtar, acı bize ve kayranla koru bizi, ey Tanrı.

Tümüyle kutsal, lekesiz, pek kutlu ve görkemli Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve sonsuza kadar bakire Meryem’i hatırlayıp tüm kutsallarla birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

Okuyucu: Sana, ya Rab.

Papaz: Çünkü tüm yücelik, şan ve tapınma Sana yaraşır: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar.

Topluluk: Âmin.

Sonra Papaz Yağ Duasını kandilin önünde söyler.

Diyakoz: Rabbe dua edelim.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Papaz: Rab, Sen ki merhametin ve acımanla ruhlarımızın ve bedenlerimizin acılarını iyileştirirsin; ey Efendi, bu yağı kutsal kıl ki onunla yağlananlar için her tutkudan, bedensel hastalıktan, bedenin ve ruhun lekesinden ve her kötülükten rahatlama ve şifa olsun; öyle ki onun aracılığıyla Senin tamamen kutsal Adın; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un Adı, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar yüceltilsin.

Okuyucu: Âmin.

Bu dua okunurken aşağıdaki Troparia Papaz tarafından söylenir.

Ton 4. Hemen harekete geç

Yalnızca Sen, ey Mesih, hemen yardıma koştuğundan, acı çekmekte olan kullarına yücelerden ziyarette bulun, onları hastalıklardan ve şiddetli acılardan kurtar; Tanrıdoğuran’ın dualarıyla onları Seni övmeleri ve durmadan yüceltmeleri için ayağa kaldır, ey insanlığı tek Seven.

Ton 4. Bugün göründün.

Ey Mesih, doğuştan kör adam gibi, ruhumun gözleri kör olmuş biçimde Sana geliyorum ve tövbe ederek şöyle diyorum: Sen karanlıktakilerin parlak Işığısın.

Ton 3. Bugün Bakire

Ey Mesih, eskiden felçliyi ayağa kaldırdığın gibi, her tür günah ve iğrenç eylem sonucunda ağır şekilde felç geçirmiş ruhumu tanrısal varlığınla ayağa kaldır ki kurtularak Sana şöyle diyeyim: Ey merhametli Mesih, yücelik olsun kudretine!

Ton 8.

Rabbin Öğrencisi olarak, ey Doğru olan, İncil’i kabul ettin; bir şehit olarak geri çevrilemezsin. Tanrı’nın kardeşi olarak konuşma özgürlüğüne sahipsin; Baş Papaz olarak aracılık etme hakkın var. Ruhlarımız kurtulsun diye Tanrımız Mesih’e yalvar.

Ton 4. Çarmıh üzerinde kaldırılınca

Saygıdeğer Yakup; bu son günlerde aramızda yaşamış olan Tanrı’nın biricik Oğlu, Söz Tanrı, seni Yeruşalim kentinin ilk çobanı ve öğretmeni ve ruhsal gizemlerin sadık hizmetkârı ilan etti. Bu nedenle, ey Elçi, seni onurlandırıyoruz.

Ton 3. Bugün Bakire

Ey Aziz, Mira’da bir kâhin olarak açıklandın; çünkü Mesih’in İncilini yerine getirip halkın uğruna canını verdin, masumu ölümden kurtardın. Bu nedenle, Tanrı’nın kayrasının yüce bir üyesi olarak kutsal kılındın.

Ton 3. İkrarın

Ey zafer kazanan; dünyamız, ulusları darmadağın eden sende tehlikelere karşı bir galip buldu. O zamanlar stadyumda Nestor’a cesaret vererek Liyaios’un gururunu alçalttığın gibi, şimdi de, yüce Şehit Demetrios, bizlere yüce merhametini bağışlaması için Mesih Tanrı’ya yalvar.

Ton 3.

Ey kutsal Galip ve Şifacı Panteleymon, ruhlarımıza günahların affını bahşetmesi için merhametli Tanrı’ya aracılık et.

Ton 8.

Para İstemeyen Kutsallar ve Mucize Yapıcılar, zayıflıklarımızı ziyaret edin; karşılıksız aldınız, karşılıksız verin.

Ton 2

Kim senin kudretli işlerini anlatabilecek ey Bakire? Çünkü mucizeler dökersin, bir şifa pınarısın ve Tanrıbilimci ve Mesih’in bir dostu olarak ruhlarımız adına aracılık edersin.

Ton 2.

Gayretli aracılık ve sarsılmaz Duvar, merhamet pınarı, dünyanın sığınağı, sana azimle şöyle diyoruz: Tanrıdoğuran, Kraliçe Hanımefendi, acele et ve bizleri tehlikelerden kurtar, hemen koruyan tek sen.

Elçisel okuma Diyakoz tarafından yapılır.

Prokeimenon. Ton 1. [Mezmur 32]

Ümidimizi Sana bağladığımız için merhametin üzerimizde olsun Ey Rab.

Ayet: Ey doğru insanlar, sevinç kaynağınız RAB olsun, coşun; ey yüreği temiz olanlar.

Yakup’un Genel Mektubu.
[5:10-16]

Kardeşler, Rab’bin adıyla konuşmuş olan peygamberleri sıkıntılarda sabır örneği olarak alın. Sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. Eyüp’ün nasıl dayandığını duydunuz. Rab’bin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir. Kardeşlerim, öncelikle şunu söyleyeyim, ne gök üzerine, ne yer üzerine, ne de başka bir şey üzerine yemin edin. `Evet’iniz evet, `hayır’ınız hayır olsun ki, yargıya uğramayasınız. İçinizden biri sıkıntıda mı? Dua etsin. Biri sevinçli mi? İlahi söylesin. İçinizden biri hasta mı? İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırtsın, Rab’bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracak. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacak. Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.

Alleluia. Ton 8. [Mezmur 100]

Ayet: Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım, ya RAB.

Luka’ya göre kutsal İncil’den sözler

[10:25-37]

Bir Kutsal Yasa uzmanı İsa’yı sınamak amacıyla gelip şöyle dedi: «Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım?» İsa ona, «Kutsal Yasa’da ne yazılmıştır?» diye sordu. «Orada ne okursun?» Adam şöyle karşılık verdi: «Tanrın olan Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla sev. Komşunu da kendin gibi sev.» İsa ona, «Doğru cevap verdin» dedi. «Bunu yap ve yaşayacaksın.» Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa’ya, «Peki, komşum kim?» dedi. İsa şöyle cevap verdi: «Adamın biri Kudüs’ten Eriha’ya inerken haydutların eline düşmüş. Onu soyup dövmüşler ve yarı ölü halde bırakıp gitmişler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kâhin geçiyormuş. Adamı görünce yolun öbür tarafından geçip gitmiş. BirLevili de o yere varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitmiş. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce, yüreği sızlamış. Adamın yanına gitmiş, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek onları sarmış. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip bir hana götürmüş ve onunla ilgilenmiş. Ertesi gün iki dinar çıkararak hancıya vermiş. `Ona iyi bak’ demiş, `bundan fazla ne harcarsan, dönüşümde sana öderim.’ «Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davranmış?» Yasa uzmanı, «Ona acıyıp yardım eden» dedi. İsa ona, «Git, sen de öyle yap» dedi.

Diyakoz: Bize acı ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca. Sana yalvarıyoruz; bizi duy ve bize acı.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Diyakoz: Yine Tanrı’nın burada hazır bulunan kullarının merhamet bulması, yaşamı, esenliği, sağlığı, kurtuluşu, ziyaret edilmesi, günahlarının bağışlanması için ve isteyerek ve istemeyerek işledikleri her günahın affedilmesi için dua ediyoruz.

Papaz: Çünkü sen ey Tanrı, merhametlisin ve insan soyunu seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Âmin

Diyakoz: Rabbe dua edelim.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Ve Papaz şu duayı söyler:

Ey başlangıcı ve sonu bulunmayan Tanrı, Kutsallar Kutsalı, Sen ki Biricik Oğlu’nu her hastalığı ve ruhlarımızın ve bedenlerimizin her zayıflığını iyileştirmeye gönderdin. Kutsal Ruhunu gönder ve bu yağı kutsal kıl ve onun, onunla yağlanan kullarının günahlarından tamamen kurtulmaları ve göklerin Krallığının mirası için olmasını sağla.

Çünkü Sen, Seni sevenlerle anlaşmana sadık kalan ve onlara merhametini sürdüren yüce ve mükemmel Tanrısın. Kutsal oğlun İsus Mesih aracılığıyla günahlardan özgürlük sağlarsın; bizlere günahlardan sonra yeniden doğuşu bağışladın. Körlere ışık verirsin, düşmüş olanları doğrultursun, doğruları seversin ve günahkârlara merhametlisin. Zincirlenmişlere “Ortaya çıkın” ve karanlıktakilere “Kendinizi gösterin” diyerek bizleri karanlıktan ve ölümün gölgesinden çağırdın. Çünkü bizim için yeryüzünde görünüp insanlar arasında yaşadığından kalplerimizde Biricik Oğlu’nun bilgisinin ışığı parladı. Oğlun, O’nu kabul edenlerin hepsine, yeniden doğuş yıkaması aracılığıyla evlat edinme kayrasını bahşederek ve Şeytan’ın egemenliğinde yerimiz olmamasını sağlayarak ey Tanrı, Senin çocukların olma gücünü verdi. Kan aracılığıyla arınmak yerine Kutsal Yağ ile arınmayı uygun gördüğü için; bizleri suyla arındırmış ve Kutsal Ruh ile kutsamış olarak Mesih’in sürüsü, kralın kâhinleri, kutsal bir ulus olabilmemiz için bizlere Çarmıhının simgesini verdi. Efendi ve Rab, kulun Musa’ya, sevdiğin Samuel’e, seçtiğin Yuhanna’ya ve her kuşakta Seni hoşnut edenlere verdiğin gibi şimdi de bu hizmet için kayranı bağışla. Değerli kanınla edindiğin bizleri de bu yağ için Oğlunun anlaşmasının kulları kıl; öyle ki sürülmek üzere olan Yağın kutsayıcı yağlaması sayesinde Rabbimiz İsus Mesih’i giyip dünyevi arzuları çıkararak günaha ölelim ve doğruluk uğruna yaşayalım. Rab; bu yağ mutluluk yağı, kutsanma yağı, kraliyet giysisi, güç zırhı, şeytanın her eylemine karşı koruma, bozulamaz bir mühür, kalbin neşesi ve sonsuz hoşnutluk olsun ki bu yeniden doğuş yağıyla yağlananlar düşmanlarına korku salsınlar ve leke ve buruşukluk olmaksızın, Kutsallarının parlaklığıyla parlasınlar ki Senin sonsuz huzur yerine kabul edilsinler ve yüce çağrılarının ödülünü alabilsinler.

Çünkü bize merhamet gösterip bizi kurtarmak Senin elindedir ey Tanrı, bizim Tanrımız ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Okuyucu: Âmin

Duadan sonra Papaz, kutsal Yağdan biraz alıp aşağıdaki duayı söyleyerek bu gizemi alan kişiye sürer:

Kutsal Baba, ruhların ve bedenlerin hekimi, Sen ki Biricik Oğlun Rabbimiz İsus Mesih’i her hastalığı iyileştirmeye ve insanları ölümden kurtarmaya gönderdin; kullarını da onları bağlayan beden ve ruh zayıflığından kurtar: Pek kutsal Hanımefendimiz, Tanrıdoğuran ve sonsuza kadar bakire olan Meryem’in duaları; değerli ve yaşam veren Çarmıhın kudreti; şerefli, göksel ve bedensiz Güçlerin; şerefli ve yüce Peygamber ve Yol Hazırlayıcı Vaftizci Yuhanna’nın; kutsal, yüce ve tamamen övülmüş Elçilerin; kutsal, yüce ve zafer kazanmış Şehitlerin; saygıdeğer ve Tanrı adamı Babalarımızın; kutsal ve şifa verici Çıkar Gözetmez Kozmas ve Damyan’ın; Kiros ve Yuhanna’nın; Panteleymon ve Hermalaos’un; Samson ve Diyomedes’in; Mokyos ve Akinitos’un; Thalaleyos ve Trifon’un; Tanrı’nın kutsal ve dürüst ataları Yohakim ve Anna’nın ve tüm Kutsalların koruyuculuğuyla.

Çünkü Sen şifaların kaynağısın ey Tanrı, bizim Tanrımız ve Sana yücelik sunarız; Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Âmin

Bu Dua, İncil okumasından ve hastaya yağ sürülme duasından sonra Papazların her biri tarafından söylenir.

Prokeimenon. Ton 2. [Mezmur 117]

Rab kuvvetim ve şarkımdır ve kurtuluşum oldu.

Ayet: Beni şiddetle yola getirdin, Rab, ama ölüme terk etmedin.

Pavlus’un Romalılara Mektubu.
[15:1-7]

İmanı güçlü olan bizler, kendimizi hoşnut etmeye değil, güçsüz olanların zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz. Her birimiz, komşusunu ruhça geliştirmek amacıyla, komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin. Nitekim Mesih bile kendini hoşnut etmeye çalışmadı. Yazılmış olduğu gibi, «Seni aşağılayanların aşağılamalarına ben uğradım.» Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla ve Kutsal Yazıların verdiği cesaretle ümidimiz olsun diye yazıldı. Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı’nın, sizleri Mesih İsa’nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim. Öyle ki, Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısını ve Babasını birlik içinde hep bir ağızdan yüceltesiniz. Bu nedenle, Mesih sizi kabul ettiği gibi, Tanrı’nın yüceliği için siz de birbirinizi kabul edin.

Alleluia. Ton 5. [Mezmur 88]

Ayet: Her zaman merhametinin eylemlerine ilahiler söyleyeceğim Rab.

Luka’ya göre kutsal İncil’den sözler
[19:1-11]

İsa Eriha’ya girmiş kentin içinden geçiyordu. Orada vergi görevlilerinin başı olan, Zakay adında zengin bir adam vardı. İsa’nın kim olduğunu görmek istiyor, ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu. İsa’yı görebilmek için ileriye koşup bir yabani incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti. İsa oraya varınca yukarı bakıp ona, «Zakay, çabuk aşağı in!» dedi. «Bugün senin evinde kalmam gerek.» Zakay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa’yı evine buyur etti. Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı: «Gidip günahkâr birine konuk oldu!» dediler. Zakay ayağa kalkıp Rab’be şöyle dedi: «Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa, dört katını geri vereceğim.» İsa dedi ki, «Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim’in bir oğludur. Nitekim İnsanoğlu, kaybolmuş olanı arayıp kurtarmak için geldi.»

Diyakoz: Bize acı ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca. Sana yalvarıyoruz; bizi duy ve bize acı.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Diyakoz: Yine Tanrı’nın burada hazır bulunan kullarının merhamet bulması, yaşamı, esenliği, sağlığı, kurtuluşu, ziyaret edilmesi, günahlarının bağışlanması için ve isteyerek ve istemeyerek işledikleri her günahın affedilmesi için dua ediyoruz.

Papaz: Çünkü sen ey Tanrı, merhametlisin ve insan soyunu seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Âmin

Diyakoz: Rabbe dua edelim.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Ve Papaz şu duayı söyler:

Ey Tanrı, yüce ve pek ulu, tüm yaratılış tarafından tapılan, bilgelik kaynağı, derinliği ölçülemez iyilik uçurumu ve sınırsız merhamet okyanusu, Sen, insanlığı seven Efendi, hiçbir insanın düşünceyle kavramasının mümkün olmadığı, sonsuz ve muhteşem şeylerin Tanrısı; biz değersiz kullarına bak ve kulak ver ve adınla bu Yağı getirdiğimiz yere armağanının şifasını ve günahların affını bağışla ve onları merhametinin bolluğuyla iyileştir. Evet, kolayca yalvarılabilen Rab, tek merhametli ve insanlığı seven, kötü eylemlerimizi cezalandırmaktan vazgeçen, ölümlülerin aklının gençliklerinden beri kötülüğe eğilimli olduğunu bilen, günahkârların ölmesini değil, kötü yolundan dönüp yaşamasını isteyen; Sen ki Tanrı olduğun halde günahkârların kurtuluşu için insan oldun ve yarattığın uğruna yaratılmışa dönüştün. “Doğruları değil, günahkârları tövbeye çağırmaya geldim” diyen Sensin. Kayıp koyunu aramış olan Sensin. Kayıp parayı dikkatlice arayıp bulmuş olan Sensin. “Bana gelmiş olanı hiçbir şekilde dışlamayacağım” diyen Sensin. Şerefli ayaklarını gözyaşlarıyla ıslattığı zaman Fahişeden tiksinmemiş olan Sensin. “Sıklıkla düşseniz de kalkın ve kurtulacaksınız” diyen Sensin. “Tövbe eden tek bir günahkâr yüzünden gökte sevinç duyulur” demiş olan Sensin. Öyleyse şefkatli Efendi, kutsal yüceliğinden bakıp şu an biz günahkârları ve değersiz kullarını Kutsal Ruh kayrasıyla gölgele ve kendi kusurlarını kabul edip Sana imanla yaklaşanlar arasında konutunu kur. İnsanlığa olan sevginle onları kabul edip sözle veya eylem ya da düşünceyle işledikleri hataları bağışlayıp onları her günahtan temizle ve arındır. Ve her zaman onlarla birlikte olarak yaşamlarının geri kalan kısmında onları emirlerinde yürütmeye devam et ki artık Şeytan için alay konusu olmasınlar ve tamamen kutsal adın onlarda yüceltilsin.

Çünkü bize merhamet gösterip bizi kurtarmak Senin elindedir Tanrımız Mesih ve Sana yücelik sunarız; başlangıcı olmayan Baban ve tamamen kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhun ile birlikte; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar

Okuyucu: Âmin.

Prokeimenon. Ton 3. [Mezmur 26]

Rab ışığım ve kurtuluşumdur; kimden korkayım?

Ayet: Rab, hayatımın koruyucusudur; kimden çekineyim?

Pavlus’un Korintlilere Birinci Mektubu
[12:27-13:7]

Sizler Mesih’in bedenisiniz, ayrı ayrı da bu bedenin üyelerisiniz. Tanrı, inanlılar topluluğunda başta elçileri, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, ardından mucize yapanları, hastaları iyileştirme gücü olanları, başkalarına yardım edenleri, yönetme yeteneği olanları ve çeşitli dillerde konuşanları atadı. Hepsi elçi mi? Hepsi peygamber mi? Hepsi öğretmen mi? Hepsi mucize yapar mı? Hepsinin hastaları iyileştirme gücü var mı? Hepsi bilmediği dillerde konuşabilir mi? Hepsi bu dilleri çevirebilir mi? Ama siz daha üstün armağanları gayretle isteyin. Şimdi de size en iyi yolu göstereyim. Eğer insanların ve meleklerin dilleriyle konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran bir bakır ya da çınlayan bir zilden farkım olmaz. Eğer peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem ve her türlü bilgiye sahip olsam, eğer dağları yerinden oynatacak kadar büyük bir imanım olsa, ama sevgim olmasa, bir hiçim. Eğer bütün malımı sadaka olarak dağıtsam ve bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı yoktur. Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz.

Alleluia. Ton 2.[Mezmur 30]

Ayet: Sana güvendim Rab, asla utandırılmayayım.

Matta’ya göre kutsal İncil’den sözler

[10:1 & 5-8]

İsa on iki öğrencisini yanına çağırdı; kötü ruhları kovmak ve her hastalığı, her illeti iyileştirmek üzere onlara kötü ruhlar üzerine yetki verdi. İsa Onikileri şu buyrukla halkın arasına gönderdi: «Diğer uluslara ait yerlere gitmeyin. Samiriyelilere ait kentlerin de hiçbirine uğramayın. Bunun yerine, İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gidin. Gittiğiniz her yerde Göklerin Egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin.

Diyakoz: Bize acı ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca. Sana yalvarıyoruz; bizi duy ve bize acı.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Diyakoz: Yine Tanrı’nın burada hazır bulunan kullarının merhamet bulması, yaşamı, esenliği, sağlığı, kurtuluşu, ziyaret edilmesi, günahlarının bağışlanması için ve isteyerek ve istemeyerek işledikleri her günahın affedilmesi için dua ediyoruz.

Papaz: Çünkü sen ey Tanrı, merhametlisin ve insan soyunu seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Âmin

Diyakoz: Rabbe dua edelim.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Ve Papaz şu duayı söyler:

Cezalandıran ama öldürmeyen, düşmüş olanlara destek olup çökmüş olanları ayağa kaldıran, insanlığın bedensel sıkıntılarını düzelten kutsal Kral, her şeye gücü yeten Efendi; merhametini bu Yağın ve Senin adınla onunla yağlanan kişilerin üzerine göndermen için yalvarıyoruz Tanrımız; öyle ki bu Yağ onlar için ruhun ve bedenin şifasını, her acının ve hastalığın ve her rahatsızlığın ve bedenin ve ruhun her lekesinin kovulmasını ve temizlenmesini sağlasın. Evet Rab, göklerden şifa verici gücünü gönder; bedene dokun, ateşi söndür, acıları teselli et ve pusuda yatan her rahatsızlığı kov. Kullarının hekimi ol; onları acı dolu yataklarından ve sıkıntı dolu döşeklerinden kaldır; onları sağlam ve sağlıklı, Seni hoşnut eder ve isteklerini yapar şekilde Kilisene ver.

Çünkü bize merhamet gösterip bizi kurtarmak Senin elindedir ey Tanrı, bizim Tanrımız ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Okuyucu: Âmin.

Prokeimenon. Ton 4. [Mezmur 101]

Sana seslendiğim günde çabucak duy beni.

Ayet: Rab, duy duamı ve feryadım gelsin Sana.

Pavlus’un Korintlilere İkinci Mektubu

[6:16-7:1]

Tanrı’nın tapınağıyla putlar arasında ne anlaşma olabilir? Çünkü biz yaşayan Tanrı’nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor: «Aralarında oturacağım, aralarında yürüyeceğim. Onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak.» Bu nedenle, «İmansızların arasından çıkıp ayrılın» diyor Rab. «Murdar olana dokunmayın, ve ben sizi kabul edeceğim.» Gücü her şeye yeten Rab diyor ki, «Size Baba olacağım, siz de oğullarım ve kızlarım olacaksınız.» Sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre, bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım; Tanrı korkusunda yaşayarak kutsallıkta yetkinleşelim.

Alleluia. Ton 2.

Ayet: Sabırla Rabbi bekledim ve O beni duydu.

Matta’ya göre kutsal İncil’den sözler

[8:14-23]

İsa Petrus’un evine geldiğinde, onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. İsa kadının eline dokununca ateşi düşüverdi. Kadın kalkıp İsa’ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca cine tutsak birçok kişiyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları bir sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi. Bu, Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen şu sözün yerine gelmesi için oldu: «Zayıflıklarımızı O kaldırdı, hastalıklarımızı O yüklendi.» İsa, çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu. O sırada din bilginlerinden biri gelip O’na şöyle dedi: «Öğretmenim, nereye gidersen, senin ardından geleceğim.» İsa ona, «Tilkilerin ini, gökte uçan kuşların yuvası var, ama İnsanoğlu’nun başını yaslayacak bir yeri yok» dedi. Bir diğer öğrencisi İsa’ya, «Rab, izin ver de önce gidip babamı gömeyim» dedi. İsa ona, «Sen ardımdan gel» dedi. «Ölüleri bırak, kendi ölülerini kendileri gömsünler.» İsa kayığa binince, ardından öğrencileri de bindi.

Diyakoz: Bize acı ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca. Sana yalvarıyoruz; bizi duy ve bize acı.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Diyakoz: Yine Tanrı’nın burada hazır bulunan kullarının merhamet bulması, yaşamı, esenliği, sağlığı, kurtuluşu, ziyaret edilmesi, günahlarının bağışlanması için ve isteyerek ve istemeyerek işledikleri her günahın affedilmesi için dua ediyoruz.

Papaz: Çünkü sen ey Tanrı, merhametlisin ve insan soyunu seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Âmin

Diyakoz: Rabbe dua edelim.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Ve Papaz şu duayı söyler:

Ey Rab, iyi olan ve insanlığı seven, şefkatli ve pek merhametli, merhameti yüce ve sevgi dolu iyilikte zengin, merhamet Babası ve tüm avuntuların Tanrısı, bizleri kutsal Elçilerin aracılığıyla insanların hastalıklarını dua ile ve yağ sayesinde iyileştirmek için güçlendirmiş olan Sen, şimdi bu Yağı onun sürüldüğü kişiler için şifa tayin et; her hastalığın ve rahatsızlığın kovulması, Senden kurtuluş bekleyenlerin kötülüklerden kurtulması için tayin et. Evet, Efendi, Tanrımız Rab, ey her güce sahip, Sana hepimizi kurtarman için yalvarıyoruz. Bedenlerin ve ruhların tek hekimi, hepimizi kutsal kıl. Her hastalığı iyileştirirsin; kullarını da iyileştir. İyiliğinin merhameti sayesinde onları acı dolu yataklarından kaldır; onları merhametin ve acıma eylemleriyle ziyaret et. Onlardan her hastalık ve rahatsızlığı kov ki kudretli elinle kaldırılmış olarak tam şükranla Sana hizmet edebilsinler. Öyle ki Senin insanlık için olan sözle anlatılmaz sevgini paylaşan bizler de eylemleri yüce ve harika, görkemli ve aşkın olan Seni şimdi övüp yüceltelim.

Çünkü bize merhamet gösterip bizi kurtarmak Senin elindedir ey Tanrı, bizim Tanrımız ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Okuyucu: Âmin.

Prokeimenon. Ton 5.[Mezmur 11]

Sen Rab, koru ve kolla bizi; bu kuşaktan ve her zaman.

Ayet: Kurtar beni ey Rab; çünkü dindar kimse kalmadı.

Pavlus’un Korintlilere İkinci Mektubu
[1:8-11]

Kardeşlerim, Asya ilinde çektiğimiz sıkıntılardan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Dayanabileceğimizden çok daha ağır bir yük altındaydık. Öyle ki, yaşamaktan bile ümidimizi kesmiştik. İçimizden, ölüme mahkûm olduğumuzu hissettik. Ama bu, kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrı’ya güvenmemiz için oldu. Tanrı bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden kurtardı ve daha da kurtaracaktır. Ümidimizi O’na bağladık. Siz de dualarınızla bize yardım ettikçe, Tanrı bizi tekrar kurtaracak. Birçok kişinin duaları sonucu bize sağlanan lütuftan ötürü birçoklarının ağzından bizim için şükranlar sunulacaktır.

Alleluia. Ton 5.

Ayet: Rab, sonsuza kadar merhametine ezgiler söyleyeceğim.

Matta’ya göre kutsal İncil’den sözler

[25:1-14]

«O zaman Göklerin Egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkmış olan on kıza benzeyecek. Bunların beşi akılsız, beşi de akıllıymış. Akılsızlar kandillerini almışlarsa da, yanlarına yağ almamışlar. Akıllılar ise, kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da almışlar. Güvey gecikince hepsini uyku tutmuş ve dalıp uyumuşlar. «Gece yarısı bir ses yankılanmış: `İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın!’ Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelemişler. «Akılsızlar akıllılara, `Kandillerimiz sönüyor, bize yağınızdan verin!’ demişler. «Akıllılar, `Olmaz! Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın’ demişler. «Ne var ki, onlar yağ satın almaya giderlerken güvey gelmiş. Hazırlıklı olan kızlar, onunla birlikte düğün şölenine girmişler ve kapı kapanmış. «Daha sonra gelen öbür kızlar, `Efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize!’ demişler. «Güvey ise, `Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum’ demiş. Bu nedenle uyanık durun. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz.

Diyakoz: Bize acı ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca. Sana yalvarıyoruz; bizi duy ve bize acı.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Diyakoz: Yine Tanrı’nın burada hazır bulunan kullarının merhamet bulması, yaşamı, esenliği, sağlığı, kurtuluşu, ziyaret edilmesi, günahlarının bağışlanması için ve isteyerek ve istemeyerek işledikleri her günahın affedilmesi için dua ediyoruz.

Papaz: Çünkü sen ey Tanrı, merhametlisin ve insan soyunu seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Âmin

Diyakoz: Rabbe dua edelim.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Ve Papaz şu duayı söyler:

Tanrımız Rab, cezalandıran ve sonra yine iyileştiren, yoksulu topraktan kaldıran ve fakiri tezek yığınından yükselten, yetimlerin Babası, fırtınada savrulmuşların sığınağı ve hastaların hekimi, acı duymadan sakatlıklarımızı taşıyan ve hastalıklarımızı alan, yumuşak ve merhametli, günahları göz ardı eden ve adaletsizlikleri kaldıran, yardım konusunda aceleci ve öfkelenmede yavaş olan. Sen ki Öğrencilerinin üzerine üfleyip şöyle dedin: “Kutsal Ruh’u alın. Kimin günahlarını bağışlarsanız; onlara bağışlanmış olacak”. Sen ki günahkârların tövbesini kabul edersin ve çok ve ağır günahları bağışlama yetkisine sahipsin. Sen ki uzun zamandır rahatsızlıkla ve uzun süreli hastalıkla yaşamakta olanlara şifa bağışlayansın. Sen ki pek çok günaha dolanmış ve zevk tutkuları içinde debelenen ben düşkün, günahlı ve değersiz kulunu da kutsal ve pek yüce Papazlık rütbesine ve Meleklerin eğilmeyi arzu ettikleri yere, Kutsalların Kutsalına, perdeli bölüme girmeye ve Rab Tanrı’nın İncil sesini duymaya ve kutsal Sununun varlığını kendi gözlerimle görmeye ve tanrısal ve kutsal Ayinde sevinç duymaya davet ettin. Sen ki beni kutsal Gizemlerini kutlamaya ve günahlarımız ve halkın tarafından bilgisizlikle işlenen günahlar için armağanlar ve kurbanlar sunmaya ve akıl sahibi koyun sürün adına aracılık etmeye layık kıldın ki insanlık için olan yüce ve sözle betimlenmez sevgin aracılığınla onların günahlarını silmek istedin. Ey mutlak iyi olan Kral, bu saatte ve bu kutsal günde ve her saatte ve her yerde duama kulak ver ve yalvarışımın sesine dikkat et. Kullarına günahlarının ve isteyerek ve istemeyerek işledikleri hatalarının affını bağışlayarak ve onların tedavisi mümkün olmayan yaralarını ve her tür hastalık ve rahtsızlıklarını iyileştirerek bedensel ve ruhsal rahatsızlığa sahip kullarına şifa ver. Onlara ruhsal şifa ver; Sen ki Petrus’un kaynanasına dokundun ve ateş onu terk etti ve o ayağa kalkıp Sana hizmet etmeye başladı. Efendi, her acıyı dindir ve iyileştir ve bol olan acıma ve merhamet eylemlerini hatırla. İnsanın düşüncesinin gençliğinden beri sürekli kötülüğe eğilimli olduğunu ve yeryüzünde günahsız kimsenin bulunmadığını hatırla; çünkü yalnız Sen günahsızsın, geldin ve insan soyunu kurtarıp bizleri düşmana kölelikten özgür kıldın. Çünkü kullarını yargılarsan, lekesiz kimse bulunmayacaktır; ancak savunma yapacak bir şey bulamayacağından her ağız kapatılacaktır. Çünkü tüm doğruluğumuz, Senin huzurunda parçalanmış bir bez parçası gibidir. Bu nedenle gençliğimizin günahını hatırlama Rab. Çünkü Sen ümitsizlerin ümidi ve emek sarf edip suçlarla yüklü olanların huzurusun ve Sana yücelik sunarız; başlangıcı olmayan Baban ve tamamen kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhun ile birlikte; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar

Okuyucu: Âmin.

Prokeimenon. Ton 6. [Mezmur 50]

Acı bana ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca.

Ayet: Temiz bir kalp yarat bende ey Tanrı ve doğru bir ruh yenile içimde.

Pavlus’un Galatyalılara Mektubu
[5-22-6:2]

Ruh’un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa’ya ait olanlar, doğal benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh’un izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirlerine meydan okuyan, birbirlerini kıskanan kişiler olmayalım. Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, Ruh’a uyan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. Birbirinizin yüklerini taşıyın, böylece Mesih’in yasasını yerine getirirsiniz.

Alleluia. Ton 6.

Ayet: Kutludur Rabden korkan insan; O’nun emirlerinde bolca sevinç duyar.

Matta’ya göre kutsal İncil’den sözler

[15:14-29]

İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa’ya gelip, «Ya Rab, ey Davut Oğlu, halime acı! Kızım cine tutsak, çok kötü durumda» diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, «Sal şunu, gitsin!» diye rica ettiler. «Arkamızdan bağırıp duruyor.» İsa, «Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim» diye cevap verdi. Kadın ise yaklaşıp, «Ya Rab, bana yardım et!» diyerek O’nun önünde yere kapandı.İsa ona, «Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir» dedi. Kadın, «Haklısın, Rab» dedi. «Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer.» O zaman İsa ona şu karşılığı verdi: «Ey kadın, imanın büyük! Dilediğin gibi olsun.» Ve kadının kızı o saatte iyileşti.

Diyakoz: Bize acı ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca. Sana yalvarıyoruz; bizi duy ve bize acı.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Diyakoz: Yine Tanrı’nın burada hazır bulunan kullarının merhamet bulması, yaşamı, esenliği, sağlığı, kurtuluşu, ziyaret edilmesi, günahlarının bağışlanması için ve isteyerek ve istemeyerek işledikleri her günahın affedilmesi için dua ediyoruz.

Papaz: Çünkü sen ey Tanrı, merhametlisin ve insan soyunu seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Âmin

Diyakoz: Rabbe dua edelim.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Ve Papaz şu duayı söyler:

Sana şükrediyoruz iyi olan ve insanlığı seven ve ruhlarımızın ve bedenlerimizin hekimi olan Tanrımız Rab; Sen ki hastalıklarımızı acı çekmeden taşırsın. Senin yaralarınla şifa bulduk. Yolunu kaybetmiş koyunu aramaya gelmiş olan iyi çoban, cesareti olmayanlara teselli ve ezilmiş olanlara yaşam veren; Sen ki on iki yıldır bir kan hastalığı yaşayan kadının akıntısını iyileştirdin, Kenanlı kadının kızını zalim iblisten kurtarıp iyileştirdin, iki borçlunun borçlarını ödedin ve günahkâr kadına af bağışladın, felçli adama günahlarının affı sayesinde şifa bahşettin, Vergi Görevlisini tek bir sözle akladın ve Haydutu son iman ikrarıyla kabul ettin, dünyanın günahlarını aldın ve Çarmıha çiviledin. Sana dua edip yalvarıyoruz: sevgi dolu iyiliğinle kullarının kötülüklerini ve günahlarını çöz, bağışla, affet ey Tanrı; kullarının isteyerek ve istemeyerek, bilerek ve bilmeyerek, aşırılık ve itaatsizlikle, gece ve gündüz işlediği suçları bağışla. Veya bir Papazın veya anne ya da babanın laneti altındalarsa, gözlerini eğlendirdilerse, koku duyularına yenildilerse, dokunuşla ayartıldılar veya tat aracılığıyla zina yaptılarsa veya bedenin ve ruhun herhangi bir hareketiyle Senin isteğinden ve kutsallığından ayrı düştülerse. Onların veya bizim işlediğimiz ne günah varsa bağışla; çünkü Sen, ey Tanrı, iyisin ve kötülüğü hatırlamazsın ve insanlığı seversin. Onların kirli bir yaşama düşmelerine veya yıkım yollarına sapmalarına izin verme. Evet, Efendi ve Rab, bir günahkâr olan bana şu anda kulların adına kulak ver. Ey Tanrı, kötülüğü hatırlamadığın için, onların tüm suçlarını mazur gör, onları sonsuz cezadan kurtar. Tüm uzuvlarını ve düşüncelerini kayranla güvende kılarak ağızlarını Senin övgünle doldur, adını yüceltmeleri için dudaklarını aç, Senin emirlerini yerine getirmeleri için onların ellerini uzat, ayaklarını İncilinin yoluna yönelt. Çünkü Sen, kutsal Elçilerin aracılığıyla şöyle deyip emretmiş olan Tanrımızsın: “Yeryüzünde ne bağlarsanız, gökte de bağlanmış olacak ve yeryüzünde ne çözerseniz, gökte de çözülmüş olacak”. Yine: “Kimin günahlarını bağışlarsanız, bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız da bağışlanmamış kalır”. Ölüm saatinde ruhunun acısı içinde Hezekias’a kulak verdiğin ve onun dileğini göz ardı etmediğin gibi Sana yalvardığım için şu anda ben düşkün, günahlı ve değersiz kuluna da kulak ver. Çünkü Sen, Rab İsus Mesih, yedi kere yemiş kez düşenleri iyiliğin ve insanlık için olan sevginle bağışlamayı emretmiş olansın ve kötü eylemlerimizi cezalandırmaktan vazgeçer ve yolunu şaşırmışların dönüşünden sevinç duyarsın.

Çünkü yüceliğin nasılsa merhametin de öyledir ve Sana yücelik sunarız; başlangıcı olmayan Baban ve tamamen kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhun ile birlikte; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar

Okuyucu: Âmin.

Prokeimenon. Ton 8. [Mezmur 6]

Ey Rab, beni öfkeliyken azarlama ne de kızgınken cezalandır.

Ayet: Bana merhamet et, ey Tanrı; çünkü güçsüzüm.

Pavlus’un Selaniklilere Birinci Mektubu
[5:14-24]

Size yalvarırız kardeşler, boş gezenleri uyarın, yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese karşı sabırlı olun. Sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve tüm insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin. Her zaman sevinin. Durmadan dua edin. Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı’nın Mesih İsa’da sizin için istediği budur. Ruh’u söndürmeyin. Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi sınayın. İyi olana sımsıkı tutunun. Her çeşit kötülükten kaçının. Esenlik kaynağı olan Tanrı’nın kendisi, sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz, Rabbimiz İsa Mesih’in gelişinde eksiksiz ve kusursuz bulunmak üzere korunsun.

Alleluia. Ton 2.

Ayet: Rab duysun seni sıkıntı gününde; Yakup’un Tanrısı korusun seni.

Matta’ya göre kutsal İncil’den sözler

[9:9-13]

İsa oradan geçerken, vergi toplama kulübesinde oturan birini gördü. Adı Matta olan bu adama, «Ardımdan gel» dedi. Adam da kalkıp İsa’nın ardından gitti. Sonra İsa, Matta’nın evinde sofrada otururken, birçok vergi görevlisi ve günahkâr birçok kişi gelip O’nunla ve öğrencileriyle birlikte oturdu. Bunu gören Ferisiler, İsa’nın öğrencilerine, «Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkârlarla birlikte yemek yiyor?» diye sordular. İsa söylenenleri işitince şöyle dedi: «Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de, `Ben kurban değil, merhamet isterim’ sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğrukişileri değil, günahkârları çağırmaya geldim.»

Diyakoz: Bize acı ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca. Sana yalvarıyoruz; bizi duy ve bize acı.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Diyakoz: Yine Tanrı’nın burada hazır bulunan kullarının merhamet bulması, yaşamı, esenliği, sağlığı, kurtuluşu, ziyaret edilmesi, günahlarının bağışlanması için ve isteyerek ve istemeyerek işledikleri her günahın affedilmesi için dua ediyoruz.

Papaz: Çünkü sen ey Tanrı, merhametlisin ve insan soyunu seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Âmin

Diyakoz: Rabbe dua edelim.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Ve Papaz şu duayı söyler:

Efendi, ruhlarımızın ve bedenlerimizin hekimi, kronik hastalıklara şifa veren ve insanlar arasındaki her tür hastalığı ve rahatsızlığı iyileştiren Tanrımız Rab; Sen ki herkesin kurtulmasını ve gerçeğin bilgisine erişmesini istersin. Günahkârların ölmesini değil, tövbe edip yaşamasını arzu edersin. Çünkü Eski Antlaşma’da günahkârlar, David ve Nineveliler ve onlardan önce ve sonra gelenler için tövbeyi tesis etmiş olan Sendin Rab. Ama beden aldıktan sonraki kurtarışın sırasında da doğruları değil; Vergi Görevlisi, Fahişe, Haydut ve tövbe sayesinde kabul ettiğin büyük imansız ve işkenceci Pavlus gibi günahkârları tövbeye çağırdın. Seni üç kez yadsımış olan Elçin ve önder Petrus’u tövbesi aracılığıyla geri aldın, kabul ettin ve ona şu sözü verdin: “Sen Petrus’sun ve Kilisemi bu kaya üzerine inşa edeceğim ve Ölüler Ülkesi onu alt edemeyecek. Ve sana Göklerin Krallığının anahtarlarını vereceğim”. Bu nedenle, iyi Efendi, insanlığı seven, bizler de sadık vaatlerinle uyum içinde emin olarak bu saatte Sana dua edip yalvarıyoruz: Yakarışımızı dinle ve onu Sana sunulmuş buhur gibi kabul et ve kullarını ziyarete gel. Sözle veya eylemle veya düşünceyle, gece veya gündüz günah işledilerse, bir Papazın lanetine uğradılarsa veya kendilerini mahkûm ettilerse veya bir lanet yüzünden acılanıp yemin ettilerse; Sana dua edip yalvarıyoruz: ey Tanrı, hatalarını, günahlarını ve onlar tarafından bilinçli bir şekilde veya bilgisizlikle işlenmiş olan her şeyi hoş görüp onları çöz, bağışla ve affet. Eğer bir bedene sahip oldukları ve dünyada yaşadıkları için veya Şeytanın eylemi aracılığıyla herhangi bir şekilde Senin emirlerine karşı geldilerse; ey Tanrı, iyi olduğundan ve insanlığı sevdiğinden onları affet. Çünkü yaşayıp da günah işlemeyecek olan yoktur; çünkü yalnız Sen günahsızsın. Doğruluğun sonsuza kadar süren doğruluktur ve sözün gerçektir. Çünkü insanlığı yok olması için değil, emirlerine bağlı kalıp çürümez yaşamı miras edinmesi için yarattın.

Ve Sana yücelik sunarız; başlangıcı olmayan Baban ve tamamen kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhun ile birlikte; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar

Okuyucu: Âmin.

Sonra kutsal yağ sürülenler Papazların arasına gelirler ve Birincil Papaz kutsal İncil’i alıp onların başları üzerine koyar. Papazlar ellerini İncil’in üzerine koyarlar. Birincil Papaz şu duayı yüksek sesle söyler:

Diyakoz: Rabbe dua edelim.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Papaz:
Kutsal Kral, şefkatli ve pek merhametli Rab İsus Mesih, yaşayan Tanrı’nın Oğlu ve Sözü, günahkârların ölmesini değil, kötü yollarından dönüp yaşamasını isteyen; günahlar içinde Sana yaklaşmış ve bizim aracılığımızla Senden günahların affını isteyen bu kişilerin başları üzerine günahlı elimi ben koymuyorum. Ama Sen, bu töreni benimle kutlayan kardeşlerimin, kullarının başı üzerinde tuttuğu bu kutsal İncil’deki kudretli ve güçlü elini uzat. Onlarla birlikte yalvarıyorum ve kötülüğü hatırlamayan ve insanlığa yönelik merhametli sevgini diliyorum. Ey Kurtarıcımız Tanrı, tövbe ettiği zaman Peygamberin Natan aracılığıyla David’e günahlarının affını bağışlamış olan ve Manasse’nin tövbe duasını kabul etmiş olan Sen, günahları için pişmanlık duyan bu kullarını da insanlık için her zamanki sevginle kabul edip onların tüm hatalarını görmezden gel. Çünkü Sen yetmiş kere yedi kez günaha düşmüş olanları affetmemizi emretmiş olan Tanrımızsın. Çünkü yüceliğin nasılsa merhametin de öyledir. Ve tüm yücelik, onur ve tapınma Sana aittir; başlangıcı olmayan Baban ve tamamen kutsal Ruhun ile birlikte; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin.

Kutsal yağ ile yağlananlar kutsal İncil’i öperler. Papaz onları kutlar.

Diyakoz: Bize acı ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca. Sana yalvarıyoruz; bizi duy ve bize acı.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Diyakoz: Yine Tanrı’nın burada hazır bulunan kullarının merhamet bulması, yaşamı, esenliği, sağlığı, kurtuluşu, ziyaret edilmesi, günahlarının bağışlanması için ve isteyerek ve istemeyerek işledikleri her günahın affedilmesi için dua ediyoruz.

Papaz: Çünkü sen ey Tanrı, merhametlisin ve insan soyunu seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Âmin

Aşağıdaki Idiomel 4. Tonda söylenir :
Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Şifa kaynağına sahip, Para İstemeyen Kutsallar, sonsuz kaynak olan Kurtarıcımızdan gelen en yüce armağanlara layık kılındığınız için isteyen herkese şifa bağışlayın. Çünkü Rab şevkte Elçilere eşit olan sizlere şöyle diyor: “İşte, size kirli ruhlara karşı yetki verdim; onları kovma ve her hastalıkla rahatsızlığı iyileştirme yetkisi”. Bu nedenle, O’nun emirlerine uygun bir yaşam sürdüğünüz için; karşılıksız aldınız ve ruhlarımızın ve bedenlerimizin acılarını ve tutkularını iyileştirerek karşılıksız verin.

Şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar, Âmin

Theotokion.

Ey tamamen lekesiz olan, korkunç kötülüklerin bize yaptığı saldırılara bir son vererek ve bizleri her acıdan özgür kılarak sana yalvaranların yakarışlarına dikkat et. Çünkü tek güvenli ve emin çıpamız olarak sen varsın ve senin koruyuculuğunu kazandık. Sana yalvaran bizler, Kraliçe Hanımefendi, utandırılmayalım. Sana imanla şöyle diyenlerin yalvarışına koş: Selam, Kraliçe Hanımefendi; herkesin yardımı, sevinci ve korunması ve ruhlarımızın kurtuluşu.

Ve Uğurlama.

Kutsal yağla yağlananlar secde ederler ve şöyle derler:

Kutsal Babalar, bir günahkâr olan beni kutsayın ve bağışlayın. (Üç kez)

Ingilizcedentürkçeye çeviren: Theofilos

Kutsal Yağ sürme töreni