/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 29 Aralık. Beytlehem’de Hirodes tarafından katledilen 14,000 kutsal Küçük

29 Aralık. Beytlehem’de Hirodes tarafından katledilen 14,000 kutsal Küçük

29 Aralık. Beytlehem’de Hirodes tarafından katledilen 14,000 kutsal Küçük

29 Aralık. Beytlehem’de Hirodes tarafından katledilen 14,000 kutsal Küçük

Küçüklerin katili bu Hirodes, Mesih’in Doğuşu sırasında hüküm süren kişiydi. O dönemde bazı Yıldızbilimciler – yani bilgelik ve kudret adamları – ayrıca muhtemelen de kraldılar, Pers ülkesinden veya Mezopotamya’dan ya da uzak başka bir yerden yola çıkıp Yahudilerin kralı olarak doğan kişiyi görmek amacıyla Yeruşalim’e geldiler ve anavatanlarının bulunduğu Doğuda iki sene önce onlara tuhaf ve muhteşem bir yıldızın göründüğünü ve onun eski bir kehanete göre (Sayılar 24:17) Yahudilerin büyük bir kralına işaret ettiğini söylediler. “Bu yıldızı takip ederek O’nu bulup secde etmeye geldik” dediler. Bunu duyan Hirodes, tüm şehirle birlikte rahatsızlık duydu. Daha sonra Baş kâhinler ve halkın yazıcılarına sorular sorup onlardan Mesih’in eski peygamberlik sözleri uyarınca Beytlehem’de doğacağını öğrendi ve Yıldızbilimcileri oraya gönderip çocuğu bulduklarında onu da bilgilendirmelerini de emretti ki o da gidip secde edebilsin. Ancak Yıldızbilimciler secde ettikten sonra tanrısal buyruk uyarınca ülkelerine başka bir yoldan gittiler. Bunu öğrenince Hirodes çok öfkelendi ve Yahudilerin kralı olarak doğmuş bebeği de öldürebileceğini sanarak Beytlehem ve civarında iki yaş ve altındaki çocukların hepsini öldürttü. Ancak Tanrı’nın akılsız düşmanı aldanmıştı; çünkü Çocuk Yeşuha bir Meleğin uyarısı sonrasında annesi Meryem ile birlikte ve Meryem’in nişanlısı Yusuf’un koruyuculuğu altında Mısır’a kaçtı. Böylece bu masum bebekler, Mesih uğruna katledilen ilk Şehitler oldular; ancak onların kana susamış katili ve Mesih’in düşmanı Hirodes’in vücudu sonradan su toplama hastalığına tutuldu. Tamamen çürüyerek ve bedeni kurtlarla dolmuş şekilde yaşamını sefilce tamamladı.

Apolytikion. Ton 1.

Ey Rab, Kutsalların Senin uğruna katlandığı acılarla duaları kabul et ve acılarımızı dindir; Sana yalvarıyoruz, ey insanlığı seven.

Kontakion (Azizler). Ton 8.

Kral, Beytlehem’de doğduğunda Yıldızbilimciler bir yıldız aracılığıyla gökten yönlendirilerek Doğudan hediyelerle geldiler; ama Hirodes tasalandı ve Küçükleri buğday gibi hasat ediyor. Kudreti çabucak yok edileceği için büyük üzüntü yaşıyor.

 

29 Aralık. Beytlehem’de Hirodes tarafından katledilen 14,000 kutsal Küçük