/ Ayinler, dualar / Diz Çökme Töreni

Diz Çökme Töreni

Diz Çökme Töreni

AKŞAM DUASINDA

(Diz Çökme Töreni)

Açılış Mezmuru sonrasında karşılıklı dua:

Papaz: Barış içinde Rabbimize dua edelim.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle. (Her duadan sonra tekrarlanır.)

Tanrısal barış ve ruhlarımızın kurtuluşu için Rabbimize dua edelim.

Bütün dünyada barış, Tanrı’nın kutsal kiliselerinin sarsılmaz varlığı ve hepsinin birliği için Rabbimize dua edelim.

Bu kutsal ev için ve buraya iman, saygı ve Tanrı korkusu ile girenler için Rabbimize dua edelim.

Patriğimiz (veya Episkoposumuz, ismi), saygıdeğer din adamları, Mesih’in hizmetindeki diyakozlar, tüm ruhban sınıfı ve inananlar için Rabbimize dua edelim.

(Dindar ulusumuz ve onun yetkilileri; karadaki, denizdeki ve havadaki ….ordumuz için Rabbimize dua edelim.)

Mesih’ in kutsal ve büyük kilisesi için, bu şehir için ve diğer şehir ve ülkeler için ve buralarda yaşayan inananlar için Rabbimize dua edelim.

Havaların ılımlı geçmesi, toprağın bol ürün vermesi ve esenlik dolu zamanlar için Rabbimize dua edelim.

Denizde, karada, havada yolculuk edenler; hastalar, acı çekenler, esirler ve bunların kurtuluşu için Rabbimize dua edelim.

Burada bulunup Kutsal Ruh kayrasını bekleyenler için Rabbe dua edelim.

Kalplerini ve dizlerini Rabbin huzurunda eğenler için Rabbe dua edelim.

İyi ve doğru şeylerin gerçekleşmesi için kuvvetlendirilelim diye Rabbe dua edelim.

Bizlere O’nun bol merhameti gönderilsin diye Rabbe dua edelim.

Diz çöküşümüzün O’nun gözünde buhur gibi kabul görmesi için Rabbe dua edelim.

O’nun yardımına muhtaç olanlar için Rabbe dua edelim.

Her türlü sıkıntı, öfke, tehlike ve zor durumdan kurtulmamız için Rabbimize dua edelim.

Bize yardım et, bizi kurtar, acı bize ve kayranla koru bizi, ey Tanrı.

Tümüyle kutsal, lekesiz, pek kutlu ve görkemli Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve sonsuza kadar bakire Meryem’i hatırlayıp tüm kutsallarla birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

Okuyucu: Sana, ya Rab.

Papaz: Çünkü tüm yücelik, şan ve tapınma Sana yaraşır: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

6 Stichera ve sonra aşağıdaki 3 Idiomel Stichera, ikişer kere.

Ton 4.

Tanrı’nın sözcüsü Luka’nın ilan ettiği gibi, bugün Kutsal Ruh ateşten diller şeklinde inince tüm uluslar David’in kentinde harika şeyler gördüler. Çünkü Luka şöyle dedi: Mesih’in Öğrencileri bir aradayken güçlü rüzgârınkine benzer bir ses geldi ve onların oturmakta oldukları evi doldurdu ve hepsi kutsal Üçlü Birliğin verdiği tuhaf sözcükleri, tuhaf doktrinleri ve tuhaf öğretileri dile getiriyorlardı. (iki kere)

Kutsal Ruh her zaman vardı, vardır ve var olacaktır. Ne başlamıştır ne de sona erecektir; her zaman Baba ve Oğul ile birlikte sayılmış ve onlara eşit olmuştur. Yaşam ve yaşam veren, ışık ve ışık bahşeden, iyiliğin kendisi ve iyiliğin kaynağı ki O’nun aracılığıyla Baba bilinir ve Oğul yüceltilir ve hepsi aracılığıyla bilinir kutsal Üçlü Birliğin tek gücü, tek emri, Üçlü Birliğe tek secde. (iki kere)

Kutsal Ruh ışıktır ve yaşamdır ve yaşayan ruhsal kaynaktır. Bilgelik Ruhu, anlayış Ruhu; iyi, doğru, ruhsal, egemen, hataları arındıran. Tanrı ve tanrısal kılan; ateş ve ateşten çıkan, konuşan, işleyen, kayra armağanlarını dağıtan ki O’nun aracılığıyla Tanrı’nın tüm peygamberleri ve Elçileriyle Şehitler taçlandılar. Tuhaf haberler, tuhaf bir görüntü: armağanların bölüştürülmesi için ateş bölündü. (iki kere)

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Ton 6.

Göksel Kral, Avutucu, Gerçeğin Ruhu, her yerde var olan, her şeyi dolduran, kutsama Hazinesi ve Yaşam Veren; gel ve içimizde yaşa. Bizi her günahtan arındır ve ruhlarımızı kurtar, ey İyi Olan.

Giriş, Ey Sevindirici Işık ve Büyük Prokeimenon.

Ton 7.

Hangi tapılan bizim Tanrımız kadar yücedir? Mucizeler gerçekleştiren tek Tanrı Sensin.

Ayet 1: Gücünü halklar arasında gösterdin; kolunla halkını kurtardın.

Hangi tapılan bizim Tanrımız kadar yücedir? Mucizeler gerçekleştiren tek Tanrı Sensin.

Ayet 2: Ve dedim: “İşte şimdi başladım. Bu değişiklik, En Yüce Olanın sağ eliyledir.

Hangi tapılan bizim Tanrımız kadar yücedir? Mucizeler gerçekleştiren tek Tanrı Sensin.

Ayet 3: Rabbin yaptıklarını hatırladım; çünkü Senin harikalarını en baştan hatırlayacağım.

Hangi tapılan bizim Tanrımız kadar yücedir? Mucizeler gerçekleştiren tek Tanrı Sensin.

Sonra Diyakoz şöyle der:

Yine ve yine bükülmüş dizler üzerinde Rabbe dua edelim.

Topluluk: Rab, merhamet eyle.

1. Secde Duası

Diyakoz:

Bize yardım et, bizi kurtar, ayağa kaldır ve kayranla koru, ey Tanrı.

Topluluk: Rab, merhamet eyle.

Diyakoz: Tümüyle kutsal, lekesiz, pek kutlu ve görkemli Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve sonsuza kadar bakire Meryem’i hatırlayıp tüm kutsallarla birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

Topluluk: Sana, ya Rab.

Çünkü bize merhamet gösterip bizi kurtarmak Senin elindedir Tanrımız ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Topluluk: Âmin.

Diyakoz: Hep birlikte söyleyelim; tüm ruhumuzla ve zihnimizle söyleyelim.

Topluluk: Rab, merhamet eyle.

Diyakoz: Her şeye gücü yeten Rab, atalarımızın Tanrısı; Sana yalvarıyoruz, bizi duy ve acı bize.

Topluluk: Rab, merhamet eyle.

Diyakoz: Bize acı ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca. Sana yalvarıyoruz; bizi duy ve bize acı.

Topluluk: Rab, merhamet eyle. (Üç kere, sonrasında aşağıdaki dualar)

Diyakoz: Piskoposumuz (isim) için de dua ediyoruz.

Tanrı’nın kullarının merhamet bulması, yaşamı, esenliği, sağlığı, kurtuluşu, ziyaret edilmesi, günahlarının bağışlanması için; tüm dindar ve Ortodoks Hristiyanlar için, bu şehirde yaşayan veya bu topluluğu ziyaret edenler için, bu kilisenin bekçileri ve üyeleri ve onların aileleri için dua ediyoruz.

Bu kutsal kilisenin kutlu ve her zaman hatırlanan kurucuları için ve bizden önce Rabde dinlenmiş olan kardeşlerimiz için, burada gerçek inanca sahip olarak Rabde uyumuş olanlar için ve tüm dünyadaki Ortodokslar için dua ediyoruz ki isteyerek veya istemeyerek işledikleri günahları bağışlansın.

Sunularını getirenler için de, bu kutsal ve saygıdeğer evin bakımıyla ilgilenenler, onun hizmetinde çalışanlar için, ilahi söyleyenler için ve burada bulunup Senin yüce ve bol merhametini bekleyenler için de dua ediyoruz.

Çünkü sen ey Tanrı, merhametlisin ve insan ırkını seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Topluluk: Âmin.

Diyakoz:

Yine ve yine bükülmüş dizler üzerinde Rabbe dua edelim.

Topluluk: Rab, merhamet eyle.

2. Secde Duası

Diyakoz:

Bize yardım et, bizi kurtar, ayağa kaldır ve kayranla koru, ey Tanrı.

Topluluk: Rab, merhamet eyle.

Diyakoz: Tümüyle kutsal, lekesiz, pek kutlu ve görkemli Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve sonsuza kadar bakire Meryem’i hatırlayıp tüm kutsallarla birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

Topluluk: Sana, ya Rab.

Papaz: Biricik Oğlu’nun bize olan sevgisi ve kayrası sayesinde ki kutlusun Sen Oğlun ile ve tümden kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhun ile birlikte; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Topluluk: Âmin.

Sonra Bahşet Rab, bu akşamı.

Bundan sonra Diyakoz şöyle der:

Yine ve yine bükülmüş dizler üzerinde Rabbe dua edelim.

3. Secde Duası

Diyakoz:

Bize yardım et, bizi kurtar, ayağa kaldır ve kayranla koru, ey Tanrı.

Topluluk: Rab, merhamet eyle.

Diyakoz: Tümüyle kutsal, lekesiz, pek kutlu ve görkemli Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve sonsuza kadar bakire Meryem’i hatırlayıp tüm kutsallarla birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

Topluluk: Sana, ya Rab.

Papaz yüksek sesle:

Çünkü Sen ruhlarımızın ve bedenlerimizin dinginliğisin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Topluluk: Âmin.

Diyakoz: Rabbe akşam duamızı tamamlayalım.

Topluluk: Rab, merhamet eyle.

Papaz: Bize yardım et, bizi kurtar, acı bize ve kayranla koru bizi, ey Tanrı.

Tüm akşamın mükemmel, kutsal, esenlik dolu ve günahsız olmasını Rabden dileyelim.

Topluluk: Bahşet ya Rab.

Diyakoz: Rabden bir barış meleği, sadık bir rehber, ruhlarımızın ve bedenlerimizin gözeticisi dileyelim.

Günahlarımızın ve suçlarımızın bağışlanmasını Rabden dileyelim.

Ruhlarımız için iyi ve faydalı olan her şeyi ve dünya için esenliği Rabden dileyelim.

Hayatımızın geri kalan kısmını esenlik ve tövbe içinde tamamlayabilmeyi Rabden dileyelim.

Hayatlarımızın Hristiyanca bir biçimde tamamlanmasını: acısız, kusursuz ve esenlik dolu olmasını ve Mesih’in korkunç yargı kürsüsü huzurunda iyi bir savunmayı Rabden dileyelim.

Tümüyle kutsal, lekesiz, pek kutlu ve görkemli Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve sonsuza kadar bakire Meryem’i hatırlayıp tüm kutsallarla birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

Topluluk: Sana, ya Rab.

Papaz: Çünkü sen ey Tanrı, merhametlisin ve insan ırkını seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Topluluk: Âmin.

Papaz: Hepinize esenlik olsun.

Topluluk: ve sizin ruhunuza

Papaz: Başlarımızı Rabbe eğelim.

Topluluk: Sana, ya Rab.

Papaz: Kutlu ve yüce olsun Krallığının kudreti; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Topluluk: Âmin.

Aposticha esnasında aşağıdakileri 3. Tonda söyleriz:

Şimdi diller herkese açık bir belirti oldu: Yahudiler için ki Mesih bedence onlardan geldi; Yahudiler imansızlıktan hasta düşüp tanrısal kayrayı kaybettiler. Biz uluslardan olanlarsa, her şeyin bağışçısı Tanrı’nın yüceliğini yüksek sesle duyuran Öğrencilerin sözleriyle bina edilip tanrısal ışığa layık sayıldık. Onlarla birlikte, dizlerimizle kalplerimizi de eğerken Kutsal Ruh tarafından bina edilmiş olarak ruhlarımızın Kurtarıcısına imanla secde edelim.

Ayet: Pak bir kalp yarat bende ey Tanrı ve doğru bir ruh yenile içimde.

Şimdi Avutucu Ruh tüm insanlığın üzerine döküldü: çünkü Elçilerin grubuyla başlayıp katılım aracılığıyla kayrayı inananlara yaydı ve kudretli inişini, Tanrı’ya övgü ve yücelik için ateş biçiminde dilleri Öğrencilere dağıtarak onaylıyor. Ve bu yüzden ruhsal açıdan aydınlanmış kalplerimizle ve Kutsal Ruh’ta imanla bina edilmiş olarak ruhlarımız kurtulsun diye yalvarıyoruz.

Ayet: Beni huzurundan kovma ve Kutsal Ruhunu benden alma.

Şimdi Mesih’in Elçileri yücelerden gelen gücü kuşandı; çünkü Avutucu onlarda yenilenerek onları bilginin mistik yeniliğiyle yeniliyor ki bu bilgiyi bizlere her şeyin Tanrısının sonsuz, sade ve üç kişili doğasına saygıyı öğreterek tuhaf sesler ve yüce sözcüklerle ilan ediyorlar. Ve böylece, onların öğretileriyle aydınlanarak ruhlarımız kurtulsun diye yalvaralım ve Baba ile birlikte Oğul’a ve Ruh’a secde edelim.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Ton 8

Gelin, siz halklar, üç kişideki Tanrılığa tapalım, Oğul Baba’da ve Kutsal Ruh ile birlikte. Çünkü Baba O’nun ile birlikte sonsuza kadar var olup hüküm süren Oğul’u sonsuzlukta doğurdu ve Kutsal Ruh, Baba’daydı, Oğul ile birlikte yüceltilmiş. Tek güç, tek öz, tek Tanrılık ki şöyle deyip tapıyoruz: Her şeyi Oğul aracılığıyla ve Kutsal Ruh’un birlikte işleyişiyle yaratmış olan Kutsal Tanrı. Aracılığıyla Baba’yı tanıdığımız ve aracılığıyla Kutsal Ruh’un dünyaya indiği Kutsal Erkli. Avutucu Ruh, Baba’dan çıkan ve Oğul’da kalan Kutsal Ölümsüz. Kutsal Üçlü Birlik, yücelik olsun Sana!

Trisagion sonrasında bayrama ait Apolytikion üç kez söylenir.

Apolytikion. Ton 8.

Kutlusun Sen, üzerlerine Kutsal Ruh’u gönderip balıkçıları pek bilge ilan etmiş olan ve onlar aracılığıyla tüm dünyayı bir ağla yakalayan Tanrımız Mesih: İnsanlığı Seven, yücelik olsun Sana!

Sonra Papaz şu şekilde uğurlar:

Baba’nın bağrındayken yüceliğinden soyunmuş, bizim insan doğamızı edinmiş ve onu tanrısallaştırmış olan ve göğe döndükten ve Babasının sağ yanında oturduktan sonra tanrısal, kutsal, özdeş, güçte eşit, yücelikte eşit, sonsuza kadar Tanrı olan Ruhu Öğrencilerinin ve Elçilerinin üzerine göndermiş ve O’nun aracılığıyla onları ve onlar aracılığıyla da tüm dünyayı aydınlatmış olan gerçek Tanrımız Mesih; tamamen pak ve tamamen lekesiz kutsal Annesinin; kutsal, görkemli ve tamamen övülmüş Tanrı habercisi Elçilerin ve tüm kutsalların dualarıyla sevgi dolu iyiliği sayesinde bize acısın ve bizleri kurtarsın.

Okuyucu: Âmin.

 

Ingilizceden türkçeye çeviren: Theofilos

Diz Çökme Töreni