/ Ayinler, dualar / Saatlerde okunan dualar Altıncı Saat’in (Öğle vakti) duası

Saatlerde okunan dualar Altıncı Saat’in (Öğle vakti) duası

Saatlerde okunan dualar Altıncı Saat’in (Öğle vakti) duası

 

Kralımız olan Tanrımıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrımız Isa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rabbimiz ve Tanrımız Isa Mesih’e secde edip diz çökelim.

 53/54.Mezmur

Ey Tanrı, beni adınla kurtar, gücünle akla beni! Ey Tanrı, duamı dinle, kulak ver ağzımdan çıkan sözlere. Çünkü küstahlar bana saldırıyor, zorbalar canımı almak istiyor, Tanrı’ya aldırmıyorlar. İşte Tanrı benim yardımcımdır, tek desteğim Rab’dir. Düşmanlarım yaptıkları kötülüğün cezasını bulsun, sadakatin uyarınca yok et onları. Ya RAB, sana gönülden bir kurban sunacağım, Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir. Beni bütün sıkıntılarımdan kurtardın, gözlerim düşmanlarımın yok oluşunu gördü.

 54/55.Mezmur

Ey Tanrı, kulak ver duama, sırt çevirme yalvarışıma! Dikkatini çevir, yanıt ver bana. Düşüncelerim beni rahatsız ediyor, şaşkınım. Düşman sesinden, kötünün baskısından; Çünkü sıkıntıya sokuyorlar beni, öfkeyle üstüme üstüme geliyorlar. Yüreğim sızlıyor içimde, ölüm dehşeti çöktü üzerime. Korku ve titreme sardı beni, ürperti kapladı içimi. “Keşke güvercin gibi kanatlarım olsaydı!” dedim kendi kendime, “Uçar, rahatlardım. Uzaklara kaçar, çöllerde konaklardım. Sert rüzgara, kasırgaya karşı hemen bir barınak bulurdum.” Şaşkına çevir kötüleri, ya Rab, karıştır dillerini, çünkü kentte şiddet ve çatışma görüyorum. Gece gündüz kent surları üzerinde dolaşırlar, haksızlık, fesat dolu kentin içi. Yıkıcılık kentin göbeğinde, zorbalık, hile eksilmez meydanından. Beni aşağılayan bir düşman olsaydı, katlanabilirdim; Bana küstahlık eden bir hasım olsaydı, Gizlenebilirdim. Ama sensin, bana denk, Yoldaşım, yakın arkadaşım. Birlikte tatlı tatlı yarenlik eder, Toplulukla Tanrı’nın evine giderdik. Ölüm yakalasın düşmanlarımı ansızın, Diri diri ölüler diyarına insinler; Çünkü içleri ve evleri kötülük dolu. Bense Tanrı’ya seslenirim, RAB kurtarır beni. Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim, O işitir sesimi. Bana karşı girişilen savaştan esenlikle, fidyeyle kurtarır canımı, sayısı çok da olsa karşıtlarımın. Öncesizlikten bu yana tahtında oturan Tanrı, duyacak ve ezecek onları.  Çünkü hiç değişmiyor ve Tanrı’dan korkmuyorlar. Yoldaşım dostlarına saldırarak yaptığı antlaşmayı bozdu. Ağzından bal damlar, ama yüreğinde savaş var. Sözleri yağdan yumuşak, ama yalın birer kılıçtır. Yükünü RAB’be bırak, O sana destek olur. Asla izin vermez Doğru insanın sarsılmasına. Ama sen, ey Tanrı, çukura atacaksın kötüleri, günlerinin yarısını görmeyecek katillerle hainler; Bense sana güveniyorum.

90/91.Mezmur

Yüceler Yücesi’nin barınağında oturan, Her Şeye Gücü Yetenin gölgesinde barınır.  “O benim sığınağım, kalemdir” derim RAB için, “Tanrım’dır, O’na güvenirim.” Çünkü O seni avcı tuzağından, ölümcül hastalıktan kurtarır. Seni kanatlarının altına alır, onların altına sığınırsın. O’nun sadakati senin kalkanın, siperin olur. Ne gecenin dehşetinden korkarsın, ne gündüz uçan oktan, ne karanlıkta dolaşan ölümcül hastalıktan, ne öğleyin yok eden kırgından. Yanında bin kişi, sağında on bin kişi kırılsa bile, sana dokunmaz. Sen yalnız kendi gözlerinle seyredecek, Kötülerin cezasını göreceksin. Sen RAB’bi kendine sığınak, Yüceler Yücesi’ni konut edindiğin için, başına kötülük gelmeyecek, çadırına felaket yaklaşmayacak. Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek, gideceğin her yerde seni korusunlar diye. Elleri üzerinde taşıyacaklar seni, ayağın bir taşa çarpmasın diye. Aslanın, kobranın üzerine basıp geçeceksin, genç aslanı, yılanı çiğneyeceksin. “Beni sevdiği için Onu kurtaracağım” diyor RAB, “Beni iyi tanıdığı için Ona kale olacağım. Bana seslenince ona yanıt vereceğim, sıkıntıda onun yanında olacağım, kurtarıp yücelteceğim onu. Onu uzun ömürle doyuracak, Ona kurtarışımı göstereceğim.”

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; ezelde olduğu gibi şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.

Alliluya (3 kere), Rab, merhamet eyle (3 kere).

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

 Troparion

 Şimdi, her zaman ve sonsuza kadar, Âmin

 Theotokion

 Birçok günahımızdan dolayı cesaretimiz olmadığı için, senden doğmuş olana yalvar, ey Tanrı’nın Bakire Annesi; çünkü Efendinin iyiliğine bir Annenin yakarışının etkisi büyüktür. Günahkârların yakarışlarını küçümseme, ey tümden kutsal, çünkü O merhametlidir ve kurtarabilendir, bizim için acı çekmeyi bile kabullenmiş olan O.

 Senin merhametin, ey Rab, hızlı bir şekilde yardımımıza gelsin; çünkü son derece yoksuluz. Bize yardım et, ey Kurtarıcımız Tanrı, adının yüceliği için. Ey Rab, kurtar bizi ve merhamet et günahlarımıza, adın uğruna.

 Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan, hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Göklerdeki Babamız adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi ayartılmaktan koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve yücelik senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin

Kontakion

Merhamet eyle Ya Rab (40 kere söylenir) .

Her zaman ve her saatte gökte ve yeryüzünde tapılan Mesih Tanrı, yumuşak huylu, merhameti büyük, şefkati büyük, doğruluğu seven, günahkârlara merhametli, herkesi gelecekteki iyi şeylerin vaadiyle kurtuluşa çağıran, Sen Rab, bu saatteki yalvarışımızı kabul et ve yaşamlarımızı emirlerine yönlendir. Ruhlarımızı kutsa, bedenlerimizi temizle, düşüncelerimizi düzelt, fikirlerimizi arındır ve bizleri her tür sıkıntı, kötülük ve acıdan kurtar. Etrafımızda kutsal Meleklerinle duvar ör ki onların ordusu tarafından korunmuş ve yönlendirilmiş olarak iman birliğine ve Senin yaklaşılmaz görkeminin bilgisine erişebilelim. Çünkü Sen sonsuzluklar boyunca kutlusun. Âmin.

 Merhamet eyle Ya Rab, Merhamet eyle Ya Rab, Merhamet eyle Ya Rab

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin

 Kerubimlerden daha yüce ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde daha görkemli olan Sen, bozulmadan Söz Tanrı’ya beden verdin. Gerçekten Tanrı’nın Annesisin, seni ululuyoruz.

 Aziz Büyük Vasil’in Duası

Güçlerin Tanrısı ve Rabbi ve tüm yaratılışın Mimarı, Sen ki kavranamaz merhametinin şefkatiyle insan soyunun kurtuluşu için tek-doğan Oğlun Rabbimiz ve Kurtarıcımız Isa Mesih’i yeryüzüne gönderdin ve O’nun değerli Çarmıhı aracılığıyla günahlarımızın kaydını yırtıp attın ve O’nun ile karanlığın yönetimlerine ve güçlerine galip geldin. Ey insanlığı seven Efendi, şükran ve dilek dualarımızı da kabul et. Bizi yok edici ve karanlık suçtan ve bize zarar vermek isteyen görünür ve görünmez tüm düşmanlarımızdan koru. Bedenlerimizi Senden duyduğumuz korkuyla çivile. Ve kalplerimizin kötü düşüncelere veya sözlere eğilimli olmasına izin verme. Ancak ruhlarımızı Sana duyduğumuz özlemle yarala, öyle ki her zaman Sana bakıp ve Senden gelen ışıkla yol gösterilmiş olarak, sonsuz ve yaklaşılmaz Işık olan Seni görerek Sana şükürler sunabilelim: Başlangıcı olmayan Baba’ya, tek-doğan Oğlun ve tümden kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhun ile birlikte; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

 Gerçek Tanrımız Mesih, biz değersizlerden sunulan bu tapınmayı kabul ederek pek kutsal Annesinin ve bütün Kutsallarının aracılığı ile bizleri kendi asil kayrası ve merhametiyle kurtarsın.