/ Ayinler, dualar / Pendikost Bayramı Sabah Duaları

Pendikost Bayramı Sabah Duaları

Pendikost Bayramı Sabah Duaları

                                             

SABAH DUASINDA

Psalter’dan birinci okuma sonrasında, Kathisma.
Ton 4. Yusuf hayret ettiğinde.

İnanlılar, ışık saçıp bayram sonrasındaki bayramı ve bayramların sonuncusunu kutlayalım; çünkü bu Pentekost’tur, vaadin gerçekleşmesi ve belirlenmiş zamandır. Çünkü bu günde Avutucu, diller şeklinde hemen yeryüzüne indi ve Öğrencileri aydınlatıp onların göğün öğrencileri olduklarını gösterdi. Avutucunun ışığı geldi ve dünyayı aydınlattı. (iki kere)

İkinci okuma sonrasında, Kathisma.
Aynı melodi.

Ruh’un kaynağı yeryüzündekilerin üzerine gelerek ve ateş taşıyan nehirlere ayrılarak Elçileri ruhsal açıdan çiyle ıslattı ve onları ışığa yönlendirdi. Ateş onlar için bir çiy bulutu ve onları aydınlatan alev yağmuru oldu ki onlar aracılığıyla ateş ve su sayesinde kayra aldık. Avutucunun ışığı geldi ve dünyayı aydınlattı. (iki kere)

POLYELEOS SEÇKİSİ

Gök kubbe, Alleluya.

Gökler Tanrı’nın görkemini ilan ediyor: gök kubbe O’nun ellerinin eserini duyuruyor.

Rabbin Sözüyle kuruldu gökler ve ağzından çıkan Nefes ile tüm göğün güçleri.

Çünkü sarkıldı kutsal yüksekliğinden; Rab göklerden baktı ve tüm insan soyunu gördü.

O’nun önünden ateş gidecek. Kömürler onunla alevlendi.

Gökleri eğdi ve aşağı geldi.

Önünde giden aydınlıktan bulutlar ilerledi.

Bir güvercinin kanatları gümüş kaplı, arkası altın parıltılı

Siyon’dan güzelliğinin tatlılığı; göksel olan emirler verdiğinde.

Ona hükmeden krallar Selmon üzerindeki karlar gibi olacak.

Yeryüzünün tüm uçları hatırlayacak ve Rabbe dönecek.

Ve ulusların tüm kabileleri O’nun huzurunda secde edecek:

Çünkü Rabbindir Krallık ve O, ulusların Efendisidir.

Rabbin yasası kusursuzdur; ruhları dönüştürür.

Rabbin tanıklığı sadıktır; küçükleri bilge yapar.

Rabbin kuralları doğrudur; kalbi sevindirir.

Rabbin buyruğu kesindir; gözleri aydınlatır.

Yeryüzü sarsıldı ve gökler eridi Sina Tanrısının yüzü önünde, İsrail’in Tanrısının yüzünün önünde.

Zayıf olan mirasına bol yağış bahşettin ey Tanrı ve onu canlandırdın.

Babalarınız yerine, oğullar doğacak size. Onları tüm yeryüzüne prens atayacaksınız.

Sesleri tüm yeryüzüne dağıldı ve sözleri de yeryüzünün uçlarına.

Göndereceksin Ruhunu ve onlar yaratılacak ve yerin yüzünü yenileyeceksin.

Senin iyi Ruhun beni doğru yolda yürütecek.

Pak bir kalp yarat bende ey Tanrı ve doğru bir ruh yenile içimde.

Beni huzurundan kovma ve Kutsal Ruhunu benden alma.

Ver bana kurtuluş sevincini ve içimde egemen bir Ruh sağla.

Rab, İncil’i büyük güçle duyuranlara sözü verecek.

Rab, halkını güçlendirecek. Rab, halkını esenlikle kutsayacak.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin. Alleluya.

Polyeleos sonrasında, Kathisma. Ton 8.
Bilgi edinip.

Ey Mesih, Mezardan Dirilişin ve tanrısal bir şekilde göğün yükseklerine Alınman sonrasında Tanrı’yı görmüş olan Öğrencilerine yüceliğini gönderdin ve onlar içinde doğru bir ruh meydana getirdin ey Merhametli Kurtarıcı. Bu nedenle hoş sesli bir lir gibi sanki tanrısal bir pena ile Senin ezgilerini ve takdirini mistik şekilde açıkladılar. (iki kere)

Anavathmi’nin ilk İlahisi, Ton 4.
Prokeimenon, Ton 4.

Senin iyi Ruhun beni düz yolda yürütecek.

Ayet: Rab, duy duamı; kulak ver yakarışıma.

Sonra Yaşayan her şey… ve 9. Şafağın İncil Okuması. Mesih’in Dirilişini gördük… demeden, hemen 50. Mezmur ve sonrasında:

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Ton 2.

Elçilerin dualarıyla, ey Merhametli Olan, çok sayıdaki günahlarımı sil.

Başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Tanrıdoğuran’ın dualarıyla, ey Merhametli Olan, çok sayıdaki günahlarımı sil.

Aşağıdaki Idiomel, Ton 6.

Ayet: Bana acı ey Tanrı, büyük merhametin uyarınca; merhametinin bolluğu uyarınca sil günahlarımı.

Göksel Kral, Avutucu, Gerçeğin Ruhu, her yerde var olan, her şeyi dolduran, kutsama Hazinesi ve Yaşam Veren; gel ve içimizde yaşa. Bizi her günahtan arındır ve ruhlarımızı kurtar, ey İyi Olan.

Kanonlara başlarız; Grekçede akrostik olarak şu cümle görünür:

Pentekost’u kutluyoruz.

Keşiş Kosmas’ın bestesi.
Ode 1. Ton 7. Irmos.

Havaya kaldırılmış koluyla savaşları sona erdiren, Firavunu ve ordusunu derinliklerle örttü; O’na şarkı söyleyelim. Çünkü yücedir O.

Troparia

Ey Mesih, eskiden Öğrencilerine söz verdiğin gibi, gerçekten Avutucu Ruh’u gönderdin ve dünyaya ışık saçtın, ey insanlığı Seven.

Eskiden Yasada ve Peygamberlerde bildirilmiş olan şey yerine geldi; çünkü bugün tanrısal Ruh’un kayrası tüm inanlıların üzerine döküldü.

Bir diğer kanon:

Tanrı’nın Biricik Oğlu, Baba’nın kalbinden yeryüzündekilere bir başka Avutucu, tanrısal Ruh’u gönderdin; pak, cisimsiz Tanrılığın ateşten dillerinde tabiatına ait İşaret ve övgü ozanları için kayra getirerek.

Kyr Yuhanna Arklas’ın bestesi.
Ode 1. Ton 4. Irmos.

Hızlı konuşamayan, tanrısal karanlıkta gizli,
Tanrı tarafından yazılmış yasayı ilan etti;
Çünkü silkeleyip zihninin gözünden tozu,
Görüyor Var Olanı ve başlıyor Ruh’u bilmeye
Esinlenmiş şarkılarla övgüler sunarak.

Troparia

Saygıdeğer ve heybetli ağız konuştu:
Siz dostlarım, yokluğumu hissetmeyeceksiniz.
Çünkü Babamın en yücelerdeki tahtına oturunca
Sınırsız Ruh kayrasını dökeceğim
Özleyenlerin üzerinde parlaması için.

Sarsılmaz Tanım, pek kesin Söz,
Getiriyor sakin yetkinlik kalbe;
Çünkü yapacaklarını tamamlamış olarak, Mesih arkadaşlarını mutlu etti,
Kudretli bir rüzgâr ve ateşten dillerle,
Paylaştırarak Ruh’u, önceden söz verdiği gibi.

Katavasias

Havaya kaldırılmış koluyla…
Hızlı konuşamayan…

 

Ode 3. Irmos.

Ey Mesih, Öğrencilerine dedin: Yücelerden gelen güçle kuşanıncaya dek Yeruşalim’de kalın; size başka bir Avutucu, Ruhumu ve Baba’nın Ruhunu göndereceğim ki O’nda bina edileceksiniz.

Troparion.

Tanrısal Ruh’un gücü yeryüzüne gelince bir zamanlar kötülük için anlaşmaya varmış olanların bölünmüş seslerini uyumla birleştirdi; inanlılara Üçlü Birliğin bilgisini anlama yetisi verdi ki bunda bina edildik.

Bir diğer Irmos.

Bir zamanlar sadece peygamber Anna’nın
Kudretli Olana ve bilgi Tanrısına kırgın bir ruh sunanın
Duası kırdı çocuksuz rahmin zincirlerini
Ve çok çocuklunun acımasız hakaretlerini.

Troparia

Anlaşılmazdır Tanrılığın alevi;
Çünkü eğitilmemişlerin hatip olduğunu gösterdi,
Sofistlerin ağızlarını tek bir sözle kapatarak
Ve kaldırarak derin geceden
Sayısız insanı Ruh’un yıldırımı sayesinde.

Doğrulmamış ışıktan çıktı
Ölümsüz Parıltı, tümden kudretli bir işleyişle aydınlatıp
Ki O’nun ateşli sesi şimdi gösteriyor özdeş işaret ateşini
Baba’nın yetkisinin, Oğul aracılığıyla
Siyon’da uluslara.

Katavasias

Ey Mesih, Öğrencilerine…
Bir zamanlar sadece… 

Kathisma, Ton 8. Bilgi edinip

Kurtarıcıyı sevenler sevinçle doldu ve önceden korkakça davranmış olanlar cesaret kazandı; çünkü bugün Kutsal Ruh Öğrencilerin evi üzerine indi ve onların her biri insanlara yabancı gelen bir dilde konuştu. Çünkü ateş gibi görünen diller ayrıldı ama onları yakıp tüketmedi; tersine çiy taneleriyle ıslattı. (iki kere)

Ode 4. Irmos

Ey Mesih, peygamber Senin son dönemlerdeki gelişini hissederek şöyle dedi: Gücünden haberdar oldum Rab; çünkü tüm yağlanmışlarını kurtarmaya geldin.

Troparia

Kusurlulara daha önceden Peygamberlerde konuşmuş ve Yasa aracılığıyla ilan edilmiş olan, gerçek Tanrı, Avutucu, bugün Sözün kullarına ve tanıklarına bildiriliyor.

Ruh, Tanrılığın işaretini taşıyarak Elçiler arasında ateş aracılığıyla bölündü ve tuhaf dillerle gösterildi ki Baba’dan tanrısal kudret olarak kendi isteğiyle geliyor.

Bir diğer Irmos.

Kralların Kralı, Tek Olandan Tek Olan,
Aracı olmaksızın Baba’dan çıkmış Söz,
Bağışçı olarak yanılmadan gönderdin
Güçte eşit Ruhunu, Elçilerine,
İlahi söylerken onlar: Yücelik ey Rab, Senin kudretine!

Troparia.

Karıştırarak yeniden yaratılışın leğenini
Bir söz aracılığıyla bileşmiş bir doğa için,
Bir akarsu yağdırıyorsun üstüme lekesiz
Ve delinmiş bağrından, ey Tanrı’nın Sözü
Mühürleyerek beni Ruh’un sıcaklığıyla.

Tüm şeyler diz çöküyor Avutucuya
Baba’nın Oğluna, özdeş Baba’ya
Çünkü biliyorlar üç Kişide tek
Yanılmaz, yaklaşılmaz, sonsuz Öz,
Çünkü ışık parladı; Ruh kayrası.

Katavasias

Ey Mesih, peygamber…
Kralların Kralı, Tek…

Ode 5. Irmos.

Rab, Peygamberlerin rahminde şekillenmiş ve yeryüzünde doğmuş kurtuluş Ruhu, Senin korkun aracılığıyla Elçilerde temiz kalpler yaratıyor ve inanlılarda doğru bir Ruh yeniliyor; çünkü emirlerin ışık ve esenliktir. 

Troparia

Bugün gökten inen güç, iyi Ruh’tur, Tanrı’nın Bilgeliğinin Ruhu, Baba’dan çıkan ve biz inanlılara Oğul aracılığıyla gösterilen Ruh; o ki içinde yaşadıklarına doğası gereği hissettirdiği kutsallıktan özgürce verir.

Bir diğer Irmos.

Ey Kilise’nin ışıktan yaratılmış çocukları
Alın Ruh’un ateş soluyan çiyini
Kurtarıcı bir arınma günahlardan
Çünkü şimdi yeni bir yasa çıktı Siyon’dan,
Meşaleden diller şeklinde Ruh’un kayrası

Troparia

Kendi yetkisiyle dilediği gibi
Hükmedilmeyen Ruh, Baba’dan iner,
Elçileri yabancı dillerle bilge kılarak,
Baba’nın kudreti, tek bir şekilde, mühür basarak
Kurtarıcının söylediği yaşam veren söze.

Söz Tanrı, her şeye egemen, iyileştirdi zihinlerini
Elçilerin günahtan ve hazırladı
Lekesiz bir konut kendisi için
Şimdi Ruh’un ışığı onlarda yaşıyor,
Güçte eşit ve özdeş.

Katavasias

Rab, Peygamberlerin rahminde…
Ey Kilise’nin ışıktan…

Ode 6. Irmos

Ey Mesih, bu yaşamın kaygılarının gürleyen dalgalarından hasta şekilde, benimle birlikte denize açılmış günahlarım tarafından Yunus gibi denize atılıp ruhu yok eden canavara fırlatılmış olarak haykırıyorum: Beni bu ölüm veren derinlikten çıkar.

Troparia

Rab, söylediğin gibi Ruhundan tüm insanlığa bolca döktün ve tüm yaratılış Senin bilginle doldu; çünkü Oğul olarak değişmeksizin Baba’dan geldin ve Ruh bölünmeden çıkıyor.

Bir diğer Irmos.

Ey Mesih, Efendi, Bakireden parladın
Bizler için af ve kurtuluş olarak
Ki peygamber Yunus gibi çekip alasın
Çürümüşlükten, deniz canavarının bağrından,
Âdem’in tüm düşmüş neslini.

 

Troparia

Her kudrete sahip, yenile değerli ve doğru bir Ruh
İçimizde, onu sonsuza kadar tutmamız için
O ki her zaman birlik içindedir ve Baba’dan çıkar,
Zihinleri nefret dolu şeylerden
Yakıcı günahlardan ve kirlilikten pak kılar.

Senin gelişini beklemiş olan Elçilerin için
Siyon’da bina ediyorsun ateşli rüzgârla
Özlenen bir yücelik, ey Ruh,
Baba’dan doğmuş Sözün bilgisi,
Hemen göstererek ulusların uğultusunun vahşi gevezeliğini.

Katavasias

Ey Mesih, bu yaşamın…
Ey Mesih, Efendi…

Kontakion, Ton 8.

En Yüce Olan aşağı indiğinde dilleri karıştırdı ve ulusları böldü; ama ateşten dilleri ayırdığında herkesi birliğe çağırdı ve tek sesle tamamen kutsal Ruh’u yüceltiyoruz.

Ikos

İsus, ruhlarımızın umutsuzluğu içinde kullarına hızlı ve kalıcı avuntu ver; biz sıkıntı çekerken ruhlarımızdan ayrılma, tehlike sırasında zihinlerimizi bırakma; ama her an bizleri bekle. Yanımızda ol, her zaman Elçilerinle birlikte olduğun gibi; her yerde olan Sen bize yakın ol. Ey merhametli, kendini Seni özleyenlerle birleştir ki Sana bağlı olarak tamamen kutsal Ruhuna ilahiler söyleyip O’nu yüceltelim.

Menaion’dan Synaxarion okuması sonrasında:

Aynı gün, Paskalya’dan sonraki sekizinci Pazarda kutsal Pentekost’u (ellinci günü) kutluyoruz.

Ayetler.
Kudretli rüzgârla, ateşten diller şeklinde
Mesih şimdi veriyor Tanrı’nın Ruhunu Elçilerine.
Bu büyük günde Ruh döküldü balıkçıların üzerine.

Tanrımız Mesih, kutsal Elçilerin dualarıyla bize merhamet et, Âmin.

Ode 7. Irmos

Ateş fırınına atılınca kutsal Gençler övgü duaları sayesinde ateşi çiye dönüştürdüler; şöyle şarkı söylerken: Kutlusun Sen ey Rab, atalarımızın Tanrısı.

Troparia

Elçiler Tanrı’nın kudretli eylemlerini güzel sözlerle ilan ettiklerinde Ruh’un işleyişi inanmayanlar tarafından sarhoşluk sayıldı ki o işleyiş aracılığıyla bilindi Üçlü Birlik, atalarımızın tek Tanrısı.

Doğru inançla bölünmemiş tanrısal doğayı; başlangıcı olmayan Baba Tanrı’yı, aynı yetkiye sahip Oğul’u ve Ruh’u ikrar ediyoruz, şöyle diyerek: Kutlusun Sen, atalarımızın Tanrısı.

Bir diğer Irmos.

Çalgıların ahenkli melodisi buyurdu
Altından yapılmış yaşamsız puta saygı.
Ama Avutucunun yaşam dolu kayrası
Esin veriyor saygıyla şöyle demek için: Yalnızca Kutsal Üçlü Birlik
Güçte eşit, başlangıçsız; kutlusun Sen.

Troparia

Akılsızlar anlamadı peygamberlikte sözü edilen sesi
Ona şaraptan kaynaklanan sarhoşluk dediler
Duyunca Elçilerin garip dillerde söz söylediğini;
Biz dindarlar esinlenmiş olarak Sana diyoruz ki:
Kutlusun Sen, evrenin yenileyicisi.

Peygamber Yoel, esinlenerek bir kehanet haykırdı
Tanrısal Söz tarafından söylenmiş:
Üzerlerine Ruhumu dökeceklerim
Birlikte diyecekler: Üçlü görkemle parlayan Doğa,
Kutlusun Sen.

Üçüncü saat kayrayla zengin kılındı
Ki belirtsin tapınmayı
Üç Kişiye yetkinin tekliğinde;
Ama şimdi günlerin Yüce olanlarından birinde,
Oğul, Baba ve Ruh; kutlusun Sen.

Katavasias

Ateş fırınına atılınca…
Çalgıların ahenkli melodisi…

Ode 8. Irmos.

Ateş tarafından tüketilmeyen çalı, Sina Dağı’nda konuştu ve yavaş konuşan, konuşması kusurlu olan Musa’ya Tanrı’yı bildirdi ve Tanrı için yanıp tutuşan şevkleri, üç genç adamın ateşten zarar görmediğini ve şarkı söylediğini gösterdi: Siz tüm Rabbin eserleri, Rabbi övün ve fazlasıyla yüceltin O’nu sonsuza kadar.

Troparia

Tümden kutsal Ruh’un kudretli, yaşayan rüzgârı balıkçılara yücelerden sesle ve ateşten diller şeklinde geldiğinde, onlar güzel sözlerle Tanrı’nın kudretli eylemlerini ilan etmeye başladılar: Siz tüm Rabbin eserleri, Rabbi övün ve fazlasıyla yüceltin O’nu sonsuza kadar.

Dokunulmaması gereken dağa ürkütücü ateşten korkmaksızın ilerlerken Siyon Dağı’nda, yaşayan Tanrı’nın kentinde duralım; şimdi ruh taşıyan Öğrencilerle birlikte dans ederken: Siz tüm Rabbin eserleri, Rabbi övün ve fazlasıyla yüceltin O’nu sonsuza kadar.

Bir diğer Irmos.

Tanrılığın kaynağının üçlü ışıyan örneği
Çözüyor bağları ve çeviriyor alevi çiye;
Gençler övgüler sunuyor, tüm yaratılmış doğa kutsarken
Bağışçı olan tek Kurtarıcıyı ve Yaratıcısını her şeyin.

Troparia

Ateşten diller şeklinde kalmaya gelerek,
Ruh, kurtarıcı sözleri hatırlattı
Mesih’in Baba’dan duyduğu ve Elçilerine söylediği.
Bir zamanlar yabancılaşmış olan yaratılış,
Şimdi barışmış olarak Seni kutlu ilan eden şarkılar söylüyor.

Kendi yetkinle Kurtarıcı olarak gelerek,
Kendiliğinden parlayan ışık ve ışık sağlayıcı,
Değerli bir rüzgâr olarak geldin;
Dağıtırken kullarına
Azimle dua edilip istenmiş Ruhu.

Ağzı ruh dolu Peygamberler şarkılarla söyledi
Senin süreli bedensel kalışını, yüce Rab.
Ve Baba’nın bağrından çıkan Ruhunu,
Yaratılmamış-birlikte yaratan-birlikte egemenlik süreni,
Gönderirsin inanlılara, secde etmeleri için ten almaya.

 

Katavasias.

Ateş tarafından tüketilmeyen…
Tanrılığın kaynağının üçlü…

Ode 9. Irmos.

Bozulma bilmeden hamile kalan, tenini her şeyin tasarlayıcısı Söze ödünç veren, erkek bilmeyen Anne, Bakire, Tanrıdoğuran, sınırlandırılamayanın kabı, sonsuz Yaratıcı için mekân oldun: seni ululuyoruz.

Troparia

Eskinin ateş soluyan gayretkeşi, parlak ateşli arabaya sevinçle binip şimdi Elçilerin üzerinde yücelerden aydınlık saçan nefesi açıkladı ki O’nun tarafından aydınlanıp herkese Üçlü Birliği bildirdiler.

Doğa yasasına aykırı tuhaf bir şey duyuldu: Öğrencilerin tek bir sesi çınladığında, Ruh’un kayrasıyla halklar, kabileler ve diller çeşitli şekillerde Tanrı’nın kudretli işlerini öğrendiler ve Üçlü Birliği bilmeye başladılar. 

Bir diğer Irmos.

Selam Kraliçe, görkemli bakire anne;
Çünkü konuşma sanatına sahip
Her akıcı, her güzel konuşan ağız
Güçsüz kalıyor sana layıkıyla şarkılar söylemede;
Ama her zihin sersemliyor anlamaya çalışınca
Senin doğuruşunu; bu nedenle tek bir sesle yüceltiyoruz seni.

Troparia.

Yaşam üretmiş Bakireden söz etmek doğrudur;
Çünkü yalnız o sakladı yuvarlak rahminde Sözü,
Ölümlülerin hasta doğasını iyileştireni;
O, şimdi Baba’nın sağ yanındaki tahtta oturmuş olarak
Ruh kayrasını gönderdi.

Tanrı’dan akan kayranın üzerine üfledikleri,
Görkemli, göz kamaştırıcı, dönüşmüş olarak,
Tuhaf, en yüce bir dönüşümle,
Öğrendik eşit kudretteki bölünmez Özü,
Üçlü parlaklıkla bilge olup yücelik sunuyoruz.

Katavasias

Bozulma bilmeden hamile…
Selam Kraliçe, görkemli…

Exapostilarion, Ton 3.

Tamamen kutsal Ruh, Baba’dan çıkan ve Oğul aracılığıyla eğitimsiz Öğrencilerde kalan, Seni Tanrı olarak tanıyan herkesi kurtar ve kutsal kıl. (iki kere)

Bir diğer, aynı melodi

Baba ışıktır, Oğul ışıktır, Elçilere ateşten diller şeklinde gönderilmiş Kutsal Ruh ışıktır ve O’nun aracılığıyla tüm dünya kutsal Üçlü Birliğe secde etmesi için ışıkla aydınlatılır.

Övgüler sırasında aşağıdaki Idiomel, Ton 4:

Tanrı’nın sözcüsü Luka’nın ilan ettiği gibi, bugün Kutsal Ruh ateşten diller şeklinde inince tüm uluslar David’in kentinde harika şeyler gördüler. Çünkü Luka şöyle dedi: Mesih’in Öğrencileri bir aradayken güçlü rüzgârınkine benzer bir ses geldi ve onların oturmakta oldukları evi doldurdu ve hepsi kutsal Üçlü Birliğin verdiği tuhaf sözcükleri, tuhaf doktrinleri ve tuhaf öğretileri dile getiriyorlardı. (iki kere)

Kutsal Ruh her zaman vardı, vardır ve var olacaktır. Ne başlamıştır ne de sona erecektir; her zaman Baba ve Oğul ile birlikte sayılmış ve onlara eşit olmuştur. Yaşam ve yaşam veren, ışık ve ışık bahşeden, iyiliğin kendisi ve iyiliğin kaynağı ki O’nun aracılığıyla Baba bilinir ve Oğul yüceltilir ve hepsi aracılığıyla bilinir kutsal Üçlü Birliğin tek gücü, tek emri, Üçlü Birliğe tek secde. (iki kere)

Kutsal Ruh ışıktır ve yaşamdır ve yaşayan ruhsal kaynaktır. Bilgelik Ruhu, anlayış Ruhu; iyi, doğru, ruhsal, egemen, hataları arındıran. Tanrı ve tanrısal kılan; ateş ve ateşten çıkan, konuşan, işleyen, kayra armağanlarını dağıtan ki O’nun aracılığıyla Tanrı’nın tüm peygamberleri ve Elçileriyle Şehitler taçlandılar. Tuhaf haberler, tuhaf bir görüntü: armağanların bölüştürülmesi için ateş bölündü. (iki kere)

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Ton 6.

Göksel Kral, Avutucu, Gerçeğin Ruhu, her yerde var olan, her şeyi dolduran, kutsama Hazinesi ve Yaşam Veren; gel ve içimizde yaşa. Bizi her günahtan arındır ve ruhlarımızı kurtar, ey İyi Olan.

Büyük Yücelik İlahisi ve Uğurlama.

TANRISAL AYİNDE

İlahi 1. Ton 2. [Mezmur 18]

Gökler Tanrı’nın görkemini ilan ediyor: gök kubbe O’nun ellerinin eserini duyuruyor.

Tanrıdoğuran’ın dualarıyla ey Kurtarıcı, bizleri kurtar.

Gün, güne sözü söyler ve gece geceye bilgiyi duyurur.

Tanrıdoğuran’ın dualarıyla ey Kurtarıcı, bizleri kurtar.

Konuşma veya dil yoktur: orada onların sesleri duyulmaz.

Tanrıdoğuran’ın dualarıyla ey Kurtarıcı, bizleri kurtar.

Sesleri tüm yeryüzüne dağıldı ve sözleri de yeryüzünün uçlarına.

Tanrıdoğuran’ın dualarıyla ey Kurtarıcı, bizleri kurtar.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Tanrıdoğuran’ın dualarıyla ey Kurtarıcı, bizleri kurtar.

İlahi 2. Aynı tonda. [Mezmur 19]

Rab duysun seni sıkıntı gününde: Yakup’un Tanrısının adı korusun seni.

İyi Avutucu, Sana Alleluya şarkıları söyleyen bizleri kurtar.

Sana kutsal yerden yardım göndersin: ve Siyon’dan destek olsun.

İyi Avutucu, Sana Alleluya şarkıları söyleyen bizleri kurtar.

Hatırlasın her kurbanını: ve kabul etsin yakmalık sunularını.

İyi Avutucu, Sana Alleluya şarkıları söyleyen bizleri kurtar.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Biricik Oğul ve Tanrı’nın Sözü…

İlahi 3. Ton 8. [Mezmur 20]

Kral Senin kudretinden sevinç duyacak ey Rab: kurtarışınla coşacak.

Kutlusun Sen, üzerlerine Kutsal Ruh’u gönderip balıkçıları pek bilge ilan etmiş olan ve onlar aracılığıyla tüm dünyayı bir ağla yakalayan Tanrımız Mesih: İnsanlığı Seven, yücelik olsun Sana!

Ona kalbinin arzuladığını verdin: dudaklarından çıkan isteği geri çevirmedin.

Kutlusun Sen, Tanrımız Mesih.

Onu iyiliklerle kutsamaya geldin: ve değerli taşlardan oluşan bir taç yerleştirdin onun başına.

Kutlusun Sen, Tanrımız Mesih.

Yaşam istedi: ve verdin ona uzun günler, sonsuzlara kadar.

Kutlusun Sen, Tanrımız Mesih.

Giriş

Gücünle yüksel ey Rab: kudretli eylemlerine ilahiler ve şarkılar söyleyeceğiz.

İyi Avutucu, Sana Alleluya şarkıları söyleyen bizleri kurtar.

Apolytikion, Ton 8.

Kutlusun Sen, üzerlerine Kutsal Ruh’u gönderip balıkçıları pek bilge ilan etmiş olan ve onlar aracılığıyla tüm dünyayı bir ağla yakalayan Tanrımız Mesih: İnsanlığı Seven, yücelik olsun Sana!

[Girişten sonra Apolytikion üç kez söylenir.]

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Kontakion. Ton 8.

En Yüce Olan aşağı indiğinde dilleri karıştırdı ve ulusları böldü; ama ateşten dilleri ayırdığında herkesi birliğe çağırdı ve tek sesle tamamen kutsal Ruh’u yüceltiyoruz.

Trisagion ilahisi yerine:

Mesih’te vaftiz edilen sizler Mesih’i giyindiniz, Alleluya.

Elçisel Okuma

Prokeimenon. Ton 8.

Sesleri tüm yeryüzüne dağıldı ve sözleri de yeryüzünün uçlarına.

Ayet: Gökler Tanrı’nın görkemini ilan ediyor: gök kubbe O’nun ellerinin eserini duyuruyor.

Elçilerin İşleri [2:1-11]

Pentikost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten, güçlü bir yelin esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular, Ruh’un onları konuşturduğu yabancı dillerde konuşmaya başladılar. O sırada Kudüs’te, dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Bunlar sesi işittikleri zaman büyük bir kalabalık halinde toplandılar. Her biri kendi dilinde konuşulduğunu duyunca şaşakaldılar. Hayret ve şaşkınlık içinde, «Bakın, bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?» diye sordular. «Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilimizi işitiyoruz? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya’da, Yahudiye ve Kapadokya’da, Pontus ve Asya ilinde, Frikya ve Pamfilya’da, Mısır ve Libya’nın Kirene’ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem öz Yahudi hem de Yahudiliğe dönme Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı’nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz.»

İNCİL OKUMASI (Yuhanna 7:37-52, 8:12)

Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: «Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman edenin `içinden diri su ırmakları akacaktır.’» Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Halktan bazıları bu sözleri işitince, «Gerçekten beklediğimiz peygamber budur» dediler. Bazıları da, «Bu Mesih’tir» diyorlardı. Başkaları ise, «Olamaz! Mesih Celile’den mi gelecek?» dediler. «Kutsal Yazı’da, `Mesih, Davut’un soyundan, Davut’un yaşadığı Beytlehem köyünden gelecek’ denmemiş midir?» Böylece İsa’dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. Bazıları O’nu yakalamak istedilerse de, kimse O’na el sürmedi. Görevliler geri dönünce, baş kâhinlerle Ferisiler, «Niçin O’nu getirmediniz?» diye sordular. Görevliler, «Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır» karşılığını verdiler. Ferisiler, «Yoksa siz de mi aldandınız?» dediler. «Önderlerden ya da Ferisilerden O’na iman eden oldu mu hiç? Kutsal Yasa’yı bilmeyen bu halk lanetlidir.» İçlerinden biri, daha önce İsa’ya gelmiş olan Nikodim, onlara şöyle dedi: «Yasamıza göre, bir adamı dinlemeden, ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu?» Ona, «Yoksa sen de mi Celile’densin?» diye karşılık verdiler. «Araştır, bak, Celile’den peygamber çıkmaz.» İsa yine halka seslenip şöyle dedi: «Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.»

Alleluya. Ton 1. [Mezmur 32]

Ayet 1: Rabbin Sözüyle kuruldu gökler ve ağzından çıkan Nefes ile tüm göğün güçleri.

Ayet 2: Çünkü sarkıldı kutsal yüksekliğinden; Rab göklerden baktı ve tüm insan soyunu gördü.

Meryem Ana’ya söylenen Yerindedir… ilahisi yerine aşağıdaki ilahi, Ton 7.

Bozulma bilmeden hamile kalan, tenini her şeyin tasarlayıcısı Söze ödünç veren, erkek bilmeyen Anne, Bakire, Tanrıdoğuran, sınırlandırılamayanın kabı, sonsuz Yaratıcı için mekân oldun: seni ululuyoruz.

Komünyon

Senin iyi Ruhun beni doğru yolda yürütecek, Alleluya. 

Gerçek Işığı gördük ilahisi yerine:

Kutlusun Sen, üzerlerine Kutsal Ruh’u gönderip balıkçıları pek bilge ilan etmiş olan ve onlar aracılığıyla tüm dünyayı bir ağla yakalayan Tanrımız Mesih: İnsanlığı Seven, yücelik olsun Sana!

 

 

 

 

 

Pendikost Bayramı Sabah Duaları