/ Ayinler, dualar / Günah îtirafı duası

Günah îtirafı duası

Günah îtirafı duası

Allah’ımız her zaman, şimdi ve dâima ve ebetler ebedince mübârektir.

Selâmetle Rab’be yalvaralım. (Ya Rab merhamet eyle).

Semâvî selâmet ve canlarımızın kurtuluşu için Rab’be yalvaralım.

Allah’ın kulu …. ‘nin günahlarının bağışlanması ve bilerek ya da bilmeyerek işlediği kabahatlerinin affedilmesi için Rab’be yalvaralım.

Rab Allah’ın ona günahlarının affınι ve tövbe zamanı bağışlaması için Rab’be yalvaralım.

Onu ve bizi her türlü sıkıntı, gazap, tehlike ve zarûretten kurtarması için Rab’be yalvaralım.

Ey Allah, lütfunla bizlere yardım etkurtarmerhamet eyle ve koru.

Tamâmen azîze, lekesiz, ziyâde mübârek, izzetli Hanımefendimiz, Vâlidetullah ve bâkire Meryem ile bütün Azizleri hatırlayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün hayatımızı Mesih Allah’a emânet edelim.

BAĞIŞLAMA DUÂSI

(Günah îtirafından sonra Râhip tarafından okunur)

Petros ve fâhişeye gözyaşları vâsıtasıyla günahlarının affını bağışlayan, kendi hatâlarını tanıyan vergi mültezimini de aklayan, ey Rab Allahı’mız, kulun (…….)’ın günah îtirafını kabul et. Eğer bilerek ya da bilmeyerek, sözle, amelle ya da düşünceyle işlediği herhangi bir günahını, sâlih ve insansever Allah olduğun için affet. Çünkü yalnızca sen günahları bağışlama yetkisine sâhipsin ve sana yücelik sunarız, ezelî Pederinle ve tamâmen aziz, sâlih ve hayat veren Ruhunla birlikte, şimdi ve dâima ve ebetler ebedince. Âmin.

Tamâmen Aziz Ruh’un lütfu, benim hakirliğim vâsıtasıyla, seni çözülmüş ve bağışlanmış kılsın.

Günah îtirafı duası