/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 17 Mart İrlanda’nın Aydınlatıcısı Aziz Patrick

17 Mart İrlanda’nın Aydınlatıcısı Aziz Patrick

17 Mart   İrlanda’nın Aydınlatıcısı Aziz Patrick

 

“İrlandalıların Elçisi Aziz Patrick, on altı yaşındayken doğduğu yerden İrlandalı yağmacılar tarafından kaçırıldı. Babası diyakoz ve dedesi papaz olduğu halde, Rabbi tüm kalbiyle ancak tutuklu kaldığında aramaya başladı. Yaşamının sonuna doğru yazdığı İtirafında şöyle demiştir: ‘İrlanda’ya geldikten sonra – her gün koyun gütmek zorundaydım ve her gün çoğu kez dua ettim – Tanrı’nın sevgisi ve korkusu bende daha çok belirmeye başladı ve inancım güçlendi. Ruhum o kadar çok esinlenmekteydi ki bir günde yüz kadar duayı ve gece de nerdeyse aynı miktarda duayı söylerdim ve bu ormanda veya dağda kaldığım zaman da böyleydi ve gün ışımadan önce kar, buz, yağmur demeden dua etmek için erken kalkardım ve bunların hiçbiri bana zarar vermezdi”. İrlanda’da altı yıllık kölelik sonrasında kaçması için Tanrı tarafından yönlendirildi ve sonrasında Gaul’de (şu anda Fransa’da) kutsal Piskopos Germanus’un yönetiminde manastır yaşamına başladı. Birkaç sene sonra piskopos atandı ve 432’de İrlandalıları Mesih’e döndürmek için yeniden İrlanda’ya gönderildi. Zahmetli çalışmaları o kadar verimli oldu ki yedi sene içinde Gaul’den ona sürüsünü gütmesine yardımcı olması için üç piskopos gönderildi. İtiraf eserinde sürüsü için ‘Rab’de vaftiz ettiğim kardeşlerim ve oğullarım – binlerce insan’ demiştir.

 

Elçisel çalışmaları ‘yorgunluk ve acılar’, zorlu coğrafyaya yapılan seyahatler ve birçok tehlike sayesinde tamamlandı. Yaşamının on iki kez tehlikeye düştüğünü belirtmiştir. Aydınlatıcısı olarak İrlanda’ya geldiğinde orası putperest bir ülkeydi; yaklaşık otuz yıl sonra dünyevi yaşamı sona erdiğinde (461’de) Mesih İnancı ülkenin her köşesine yerleşmişti”. (Büyük Orologyon)

Aziz Patrick ve kardeşlerinin çalışmasına Kilise tarihindeki en başarılı tek misyonerlik faaliyeti denmiştir.

Aziz Patrick’in Mezmurlar kitabının tamamını her gün iahi olarak söylediği belirtilmiştir. (461)

 

17 Mart   İrlanda’nın Aydınlatıcısı Aziz Patrick