/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 1 Mayıs Kutsal Peygamber Yeremya

1 Mayıs Kutsal Peygamber Yeremya

1 Mayıs Kutsal Peygamber Yeremya

 

Eski Ahit’teki kendi adını taşıyan Yeremya kitabının, Ağıtlar kitabının ve yazıcısının kaleme aldığı Baruk’un yazarıdır. Yeremya, Benyamin’de yer alan Anatot şehrindeki Levi oymağından Hilkiya’nın oğluydu. İÖ 613’ten 583’e dek 30 yıl peygamberlik yaptı. İbraniler Sidkiya hükümdürlığı sırasında esir düşünce, Yeremya geride kalıp Yeruşalim’in düşüşüne yas tuttu: Bu, Ağıtlar kitabının konusunu oluşturur. Mısır’a gitmekte olan Yahudiler zorla Yeremya’yı ve yazıcısı Baruk’u yanlarına aldılar. Mısır’da kehanetlerini 583’te onu taşlayarak öldürecek kendi halkına rağmen sürdürdü. Adının anlamı “Rab yükseldi”dir. Büyük peygamberlerin -Yeşaya’dan sonra- ikincisi sayılmaktadır. Mesih’in insan bedeninde dünyaya gelişinden önce yaşamış kutsal peygamberler ve atalar Kilise’nin Azizleri sayılırlar, çünkü O’nun gelişini öngörmüş, kehanetlerinde bundan bahsetmiş, yolunu dört gözle beklemiş ve İsa Mesih’i kurtarıcıları olarak karşılamışlardır. (İÖ 583)

 

1 Mayıs Kutsal Peygamber Yeremya