/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 30 Nisan İlahiyatçı Aziz Yuhanna’nın Erkek Kardeşi Kutsal Elçi Yakup

30 Nisan İlahiyatçı Aziz Yuhanna’nın Erkek Kardeşi Kutsal Elçi Yakup

30 Nisan İlahiyatçı Aziz Yuhanna’nın Erkek Kardeşi Kutsal Elçi Yakup

                                  

Aziz Yakup İlahiyatçı Aziz Yuhanna’nın erkek kardeşiydi. Mesih İsa’nın çağrısı üzerine balık ağlarını ve babasını bırakıp Yuhanna’yla birlikte Mesih’in ardından gitti. Rab’bin mucizelerini açıkladığı üç elçiden biriydi: Tabor’da görünüm değiştireceğine ve Getsemani Bahçesi‘nde ızdırap çekeceğine dair… Kutsal Ruh’u almadan İspanya’ya kadar çeşitli yerlerde İncil’i vaaz etti. İspanya’dan dönüşünde, Kutsal Kitap hakkında Yahudilerle arasında şiddetli bir tartışma çıktı ve ona karşı Hermogenes adlı bir büyücü tuttular, fakat başarısız oldular. Ardından onu iftiralarıyla karalayıp Hirodes’e ihbar ettiler. Ancak onun imanına ve vaaz ettiği gerçeğe tanık olanlar da Mesih inancını benimsediler. Hatta ölüm cezası aldığında, onun sayesinde bu inancı benimseyenlerden onunla birlikte cezalandırılan oldu. Ve birlikte başları kılıçla vurularak şehit oldular. 45 yılında Yeruşalim’de öldükten sonra bedeni İspanya’ya taşındı ve orada türlü mucizeler gerçekleştirdi. Kutsal emanetleri İspanya’daki Compostela’da bulunmaktadır. (45)

30 Nisan İlahiyatçı Aziz Yuhanna’nın Erkek Kardeşi Kutsal Elçi Yakup