/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 23 Mart Sicilya’daki Keşiş-şehit Nikon ve 199 öğrencisi

23 Mart Sicilya’daki Keşiş-şehit Nikon ve 199 öğrencisi

23 Mart Sicilya’daki Keşiş-şehit Nikon ve 199 öğrencisi

 

 Napoli’de putperest bir baba ile Hıristiyan bir annenin çocuğu olarak doğdu ve Roma ordusunda subay oldu. Vaftiz olmadığı halde annesi onu Hıristiyan inancında gizlice eğitmişti. Bir keresinde savaş sırasında arkadaşlarının etrafı düşman tarafından tamamen kuşatılmıştı. Nikon da sıkıntıda olduğunda haç işareti yapıp Mesih’i yardıma çağırması gerektiğini söyleyen annesinin öğüdünü hatırladı. Bunu yapınca hemen kudret ve kararlılıkla doldu ve düşman ordusu bozguna uğratıldı. Nikon evine gidip “Hıristiyanların Tanrısı yücedir!” diye haykırdı ve annesini çok mutlu etti.

 Gizlice Asya’daki Sizikus’a yolculuk etti ve orada piskopos Theodosiyus tarafından vaftiz edildi. Sonra günlerini dua ve eğitimle geçirmek için bir manastıra girdi. Ancak birkaç yıl içinde ölmek üzere olan Theodosiyus bir görüm gördü ve ondan Nikon’u halefi olarak kutsaması istendi. Nikon’u manastırdan çağırttı ve onu şaşırtacak şekilde önce diyakoz, sonra rahip, sonra da piskopos atadı.

Bunun ardından Nikon, Mesih’in Müjdesini duyurmak için İtalya’ya döndü. Napoli’de annesini sağ buldu ve ölümüne kadar onunla kaldı. Sonraysa eski asker arkadaşı olan dokuz öğrencisiyle İnancı duyurmak için yola çıktı. Azizin kayra dolu vaazı ve örnek davranışları sonucunda çok sayıda öğrenci bu gruba katıldı. O zamanlar Hıristiyanlara yönelik işkence başlamak üzereydi ve o bölgenin yöneticisi Kuintinianus, Nikon ve arkadaşlarını tutuklayıp işkencecilere teslim etti. Nikon’un 190 öğrencisi işkencede öldü. Nikon da dövüldü, derisi yüzüldü, yüksek bir tepeden bile atıldı; ama mucize eseri korundu. Son olarak kılıçla vuruldu ve bedeni, hayvanlarca yenmesi için tarlaya atıldı. Delilik ruhuna tutsak bir çoban çocuk bedeni buldu ve onun üzerine düşünce hemen iyileşti. Bu öyküyü bazı Hıristiyanlara anlattı ve onlar da Nikon’u ona layık bir törenle gömdüler. Kutsal Nikon, İmparator Dekyus döneminde iman mücadelesi vermiştir. (251)

 

23 Mart Sicilya’daki Keşiş-şehit Nikon ve 199 öğrencisi