/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 11 Mart Yeruşalim Patriği Sofroniyus

11 Mart Yeruşalim Patriği Sofroniyus

11 Mart Yeruşalim Patriği Sofroniyus

 

Şam’da tanınmış bir ailenin çocuğu olarak doğdu ve gençliğinde iyi bir eğitim aldı. Bu dünyanın bilgeliğinden hoşnut kalmayarak Aziz Theodosiyus manastırında çilekeş yaşama başladı ve orada Yuhanna Moskos’un arkadaşı ve öğrencisi oldu. Birlikte Mısır’daki manastırları ziyaret edip kutsal keşişler hakkındaki keşiflerini yazıya geçirdiler. Öğretmeninin ölümünden sonra Aziz Sofroniyus Pers egemenliğinden yeni kurtarılmış olan Yeruşalim’e gitti. İmparator Herakliyus tarafından Pers ülkesinden geri getirilen Değerli Çarmıhı görmeye gitti. 634 yılında Yeruşalim Patriği seçildi ve sürüsüne üç yıl üç ay boyunca bilgelikle çobanlık etti. Ortodoks öğretiyi Monothelit (Kurtarıcıda yalnızca tanrısal irade bulunduğunu öğreten görüş) sapkınlığına karşı şevkle savundu. Bu sapkınlığı mahkûm etmek için Yeruşalim’de bir konsül toplattı ve aynı sapkınlık daha sonra Altıncı Evrensel Konsülde de mahkûm edildi. Kutsal Patrik, Monothelit sapkınlığını benimsemiş olan Patrik Sergiyos ve İmparator Herakliyus’u kınamak için Konstantinopolis’e bile gitti.

Kutsal Topraklar için huzur dönemi kısa sürdü; çünkü Perslerin Herakliyus tarafından kesin bir şekilde yenilgiye uğratılmasından sonra İslam’ın taraftarları Arabistan’dan çıkıp birkaç yıl içinde Kuzey Afrika ve Ortadoğunun büyük bölümünü ele geçirdiler. Aziz, Yeruşalim’in 637 yılında Halife Ömer tarafından ele geçirilmesine o kadar üzüldü ki kutsal yerlerin hakarete uğradığını görmemesi için bu dünyadan alınsın diye Tanrı’ya yalvardı. Dileği kabul edildi ve bir yıl geçmeden huzur içinde öldü.

 

Aziz Sofroniyus, her Büyük Oruç Devresinde kiliselerde okunması gereken Mısırlı Kutsal Meryem’in Hayatı isimli kitabın yazarıdır. Suların Kutsanmasının Büyük Töreninin metnini de yazmıştır. Bazıları, Akşam Duasında söylenen “Sevindirici Işık” ilahisini de ona atfeder; ancak bu duanın ondan yazılarında bahseden Aziz Büyük Vasil döneminden önceye ait olduğunu biliyoruz. Yine de Aziz Sofroniyus bu ilahiyi bulmuştur ve onun şu andaki biçimini ona borçluyuz. (638)

 

11 Mart Aziz Yuhanna Moskos, Ruhsal Çayır kitabının yazarı

Bugün arkadaşı ve öğrencisi Aziz Sofroniyus ile birlikte anılmaktadır. (622)

 

11 Mart Yeruşalim Patriği Sofroniyus