/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 18 Ağustos Rila’nın Başkeşişi, Aziz Pederimiz İvan

18 Ağustos Rila’nın Başkeşişi, Aziz Pederimiz İvan

18 Ağustos  Rila’nın Başkeşişi, Aziz Pederimiz İvan

 

O, İmparator Boris’in egemenliği sırasında, Bulgaristan’da, Sofya’ya yakın bir yerde doğdu. Ailesi öldüğünden dünyadan çekildi ve kendini çileci mücadeleye verdiği dağların yüksek kısımlarındaki mağaralarda yaşamaya başladı. Orada, Prologue’un bildirdiğine göre, ‘Hem insanlardan, akrabalarından ve soygunculardan hem de şeytanlardan birçok saldırıya maruz kaldı.’. Bir süre sonra Rila Dağı’na taşındı ve orada bir ağaç kovuğunda yaşayarak sadece yabani bitkiler ve meyvelerle beslendi. Rila Dağı’nda uzun yıllar boyunca hiç insan görmedi fakat bir gün bir çobanla karşılaşmasıyla ünü yayıldı: birçokları ondan nasihat almak ve hastalıklarına şifa bulmak amacıyla ona gelmeye başladı. Hatta o zamanın Bulgaristan Kralı Peter bile nasihat almak için onu ziyaret etti. Kurtuluş arayan birçok insan onun yanına yerleşmeye başladı ve zamanla bulunduğu yerde bir manastır cemaati oluştu ve kilise yapıldı. Aziz İvan 946 yılında uyudu ve vefatından sonra da öğrencilerine göründü. Onun kutsal emanetlerine, yüzyıllardır Bulgaristan’daki Ortodoks maneviyatına kandil olmuş Rila Dağı’ndaki bu manastırda hürmet edilebilir. (946)

                                        Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/august.html

 

18 Ağustos  Rila’nın Başkeşişi, Aziz Pederimiz İvan