/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 10 Mart Kutsal Annemiz Anastasiya

10 Mart Kutsal Annemiz Anastasiya

10 Mart Kutsal Annemiz Anastasiya

 

İmparator Jüstinyen ve eşi Theodora döneminde sarayda yaşayan soylu bir kadındı. Ancak dul kalınca Konstantinopolis’i ve tüm ayrıcalıklarını terk edip Mısır çölüne kaçtı. Orada Baba Daniyel onu manastıra kabul etti ve onu isteği üzerine kardeşlere hadım Anastasiyus diye tanıttı ki imparatorluk müfettişleri onun yerini bulamasın. Kendisini küçük bir hücreye kapattı ve orada yirmi sekiz yılı dua ve çilekeşlikle geçirdi. Ölümünden kısa süre önce ihtiyar Daniyel onun yüzünün güneş gibi parladığını görmüştür. (563)

 

10 Mart Kutsal Annemiz Anastasiya