/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 29 Haziran Takdire şayan ve şerefli baş havariler, azizler Petrus ve Pavlus

29 Haziran Takdire şayan ve şerefli baş havariler, azizler Petrus ve Pavlus

29 Haziran    Takdire şayan ve şerefli baş havariler, azizler Petrus ve Pavlus

 

Bu iki büyük Havari’nin hayatı için, biz ancak onların esinlenmiş yazılarını ve hayatlarını içeren, Yeni Antlaşma’nın tamamının okunmasını önerebiliriz. Aziz Petrus Yahudiye, Antakya ve Asya’nın çeşitli bölgelerinde vaaz ettikten sonra 66 yılı civarında İmparator Nero’nun emriyle çarmıha gerildiği yer olan Roma’ya gitti. Çarmıha gerilirken, işkenceciye kendisini ters çarmıha germesi için yalvardı, çünkü Mesih’in ki gibi bir ölümü hak etmediğine inanıyordu.
Aziz Pavlus’un havarisel işleri Arabistan’dan İspanya’ya kadar yayılıyordu. Onun da dünyevî hayatı Roma’da son buldu, İmparator Nero’nun emriyle başı kesildi. Bazıları Havari Petrus’un çarmıha gerilmesiyle aynı zamanda olduğunu söyler.

   Ingilizce’den türkçeye Ceviren Vasili Gelbal

 

  Kaynak:http://www.abbamoses.com/months/may.html

 

29 Haziran    Takdire şayan ve şerefli baş havariler, azizler Petrus ve Pavlus