/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 28 Eylül Aziz Peygamber Baruk

28 Eylül Aziz Peygamber Baruk

                28 Eylül Aziz Peygamber Baruk                   

O, Peygamber Yeremya’nın kâtibi ve öğrencisiydi, adının anlamı ‘Kutsanmış’ demektir. Onun adını taşıyan peygamberlik kitabı, Apokrif* kitaplar arasında sayıldığından Protestanların kabul ettiği Kutsal Kitaplar’da bulunmaz. (M.Ö. 6. yy)

*Apokrif: Eski Antlaşma’nın bu kitaplarını sadece Katolikler ve Ortodokslar kabul etmektedir. Bunlar Tevrat’ın diğer kitapları gibi İbranice orijinalleri değil de Grekçe çevirileri bulunduğundan, Protestanlar tarafından kabul görmemektedir. Bunun sebebi ise zamanında Grekçe’nin yaygın bir dil olduğundan bu dile Tevrat’ın çevrilmesi ve diğer örneklerin büyük İskenderiye Kütüphanesi yangınında yanmış olmasıdır.

 

     Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

 

28 Eylül Aziz Peygamber Baruk