/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 13 Ağustos Romalı Aziz Şehit İppolitos ve Beraberindeki On Sekiz Kişi

13 Ağustos Romalı Aziz Şehit İppolitos ve Beraberindeki On Sekiz Kişi

13 Ağustos  Romalı Aziz Şehit İppolitos ve Beraberindeki On Sekiz Kişi O Aziz Lavrantios’un kaldığı hapishanede nöbet tutan pagan bir gardiyandı. Mahkûmunun kutsiyetini ve onun aracılığı ile gerçekleşen mucizeleri görerek, İnancın gerçekliğine ikna oldu ve Hıristiyan oldu. Aziz Lavrantios onu vaftiz ettiğinde ona cenneti görebilme yetisi bağışlandı ve o şöyle söyledi: ‘Görüyorum ki masum ruhlar büyük sevinç içinde’. Aziz Lavrantios’u evine aldı ve tüm ev halkı, toplam on dokuz kişi vaftiz edildi. Aziz Lavrantios şehit edildiğinde ise İppolitos onun bedenini gizlice geri alıp gömdü. Aziz’in ölümünden üç gün sonra ise yakalanıp İmparator Valerian’ın önüne getirildi. Şiddetli dayağa karşın inancını inkâr etmedi. İmparator onun önce çıplak bırakılıp sonra derisinin yüzülmesini emretti fakat önce imparatorun önünde çıplak olarak duracaktı, buna karşın Aziz İppolitos şöyle söyledi, ‘Beni soymadın ama giydirmeye başladın’. Tüm eziyetlere rağmen ne İppolitos ne de ev halkından herhangi birisi Mesih’i inkâr etmedi. Tüm ev halkı teker teker İppolitos’un önünde katledildi. Sonunda da İppolitos’un kendisi yabani bir atın arkasına bağlandı ve ölünceye dek sürüklendi. (258)

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/august.html

 

13 Ağustos  Romalı Aziz Şehit İppolitos ve Beraberindeki On Sekiz Kişi