/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 4 Ekim. Kutsallar arasındaki babamız, Atina piskoposu Hiyerotheos

4 Ekim. Kutsallar arasındaki babamız, Atina piskoposu Hiyerotheos

Atina Piskopusu   Bazılarına göre o da Areyopagos meclisinin bir üyesiydi. Pavlus tarafından öğretilip Mesih’e iman ettiğinde Atina piskoposu atandı. Dindar Diyonisiyos’un Mesih ile ilgili gerçekleri daha derinden anlamasını sağlayan kişi yine oydu. Diyonisiyos daha sonra kapsamlı ve özet şeklindeki öğretilerini daha açık ve kesin olarak ifade etti. Elçilerin ardından tanrısal ezgilerin öncüsü olduğundan bir bulut tarafından Tanrıdoğuranın Uyumasını görmeye taşındı. Diyonisiyos’un kendisinin dediği gibi ‘Orada tamamen bulunmadan, tamamen kendisi dışında ve ilahilerde kutlanan şeylerle birliktelik yaşama deneyimi edinerek ve tanrısal esin tarafından tüm duyduklarının ve gördüklerinin, bilinenlerin ve bilinmeyenlerin ilahi yazarı kılınarak’ (Tanrı’nın İsimleri Hakkında, 3.2). Doğru ve kutsal bir yaşam sonunda Rabde dinlendi. Tanrıdoğuranın Uyuması Bayramının kutsal ilahilerinde ilahi yazarlarının Diyonisiyos tarafından yazılmış yukarıdaki bölümden kelimesi kelimesine çok fazla alıntı yaptıklarını belirtmede fayda var.

Apolytikion. Ton 4.

Sana iyilik öğretildi ve her şeyde ayık ve uyanık şekilde yaraşır bir papaz olarak iyi bir vicdan kuşandın. Seçilme Kabından sözle anlatılmaz gizemleri kendine çektin, imanı korudun ve mücadeleni ona ait olarak tamamladın, Piskopos ve Şehit Diyonisiyos; ruhlarımız kurtulsun diye Tanrımız Mesih’e dualarla aracılık et.

Kontakion. Ton 8.

Senin aracılığınla tuhaf ve sözle anlatılmaz gizemlere katıldığımız için Atina’nın başpapazı olan seni övüyoruz; çünkü Tanrı’nın esin verdiği bir ilahi yazarı olduğun ilan edildi. Tamamen kutlu Hiyerotheos, her tür günahtan kurtulabilelim diye dualarla aracılık et ki şöyle diyelim: Selam, esinlenmiş Baba.  

4 Ekim. Kutsallar arasındaki babamız, Atina piskoposu Hiyerotheos