/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 28 Aralık. Nikomedya’da yakılarak öldürülmüş 20,000 kutsal Şehit.

28 Aralık. Nikomedya’da yakılarak öldürülmüş 20,000 kutsal Şehit.

28 Aralık. Nikomedya’da yakılarak öldürülmüş 20,000 kutsal Şehit.

28 Aralık. Nikomedya’da yakılarak öldürülmüş 20,000 kutsal Şehit.

Hepsi Diyokletyan ve Maksimiyanos döneminde 303 yılında, Sinaksariyon’un yazarına göre Mesih’in Doğuş Bayramında bir kilisede toplandıklarında diri diri yakıldılar. Buna karşılık Evsebyus (Kilise Tarihi II, 8, 6) o dönemde Nikomedya’da olan Hristiyanların bazıları kılıçla öldürülerek bazıları da canlı olarak yakılarak aşamalı şekilde tamamen yok edildiğini ve bazı erkek ve kadınların da açıklanamaz tanrısal bir şevkle kendilerini ateşe attıklarını belirtmiştir.

Apolytikion. Ton 2.

Rabbin Zafercileri, kutludur kanınızla ıslanmış toprak ve kutsaldır ruhlarınızı kabul etmiş olan çardaklar; çünkü stadyumda düşmanı ezdiniz ve Mesih’i cesaretle ilan ettiniz. Yalvarıyoruz, ruhlarımız kurtulsun diye O’na dua edin; çünkü iyidir.

Kontakion. Ton 1.

Yirmi bin Şehidi içeren bir ordu asla sönmeyen bir ışık gibi parlayıp dindarların zihinlerini ve kalplerini iman aracılığıyla aydınlatıyor; çünkü Efendinin tanrısal sevgisiyle yanıp tutuşarak asil Şehitler ateş aracılığıyla yetkin bir sonu gayretli bir şekilde kabul ettiler.

28 Aralık. Nikomedya’da yakılarak öldürülmüş 20,000 kutsal Şehit.