/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Pisidya Metropoliti Sotirios’un 2015 Noel Mesajı

Pisidya Metropoliti Sotirios’un 2015 Noel Mesajı

Pisidya Metropoliti Sotirios'un 2015 Noel Mesajı

 

Ekümenik Patrikhane
Kutsal Pisidya, Antalya 
ve Side Metropolitliği
 
Pisidya Metropoliti Sotirios’un 2015 Noel Mesajı
 
«En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun,
yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara
esenlik olsun!» 
(Luka 2: 14)
 
 
Meleklerin Noel gecesi söylediği ilahinin aynısını bugün bizler de sevinç ve şükranla tekrarlıyoruz. Kutsal ayini yapıyoruz ve Mesih’in doğumunu güncel bir olay gibi Kilisemizin sakramentinin içinde yaşıyoruz. 
 
Allah’ı akıl almaz mucizesi için yüceltiyoruz: “Peder memnun kaldı, Oğul-Söz beden aldı ve Bakire insan olmuş Allah’ı doğurdu.”
 
 
Allah’ın Oğlu ve Kelâmı, Peder Allah’ın isteğiyle Kutsal Ruh’tan ve Bakire Meryem’den insan bedeni aldı, insanı dramatik durumundan, çürüme ve ölümden kurtarmak için. İnsanın aklı ise  ne Allah’ın lütfunu ne de insan için olan sevgisinin büyüklüğünü idrak edemiyor. 
 
Rabbimiz bizi yargılamak, kınamak ya da kontrol etmek için bizim bedenimizi giyinmedi. Peder Allah’ı, Hayatın Kaynağı’nı açığa vurmak ve bizi O’nunla uzlaştırmak için geldi. Günahtan kafası karışmış dünyaya Allah’ın esenliğini tekrar getirmek için geldi. 
 
O gelip, hem uzakta olan sizlere, hem de yakındakilere esenliği müjdeledi.” (Efesliler 2: 17) ve “Çünkü Mesih’in kendisi bizim için barıştır…” (Efesliler 2: 14) diye yazıyor bizlere Aziz Havari Pavlus. 
 
Komşu ülkelerde düşmanlıklar büyürken, şu büyük soru ortaya çıkıyor: Nasıl Allah’ın esenliği yeryüzüne hakim olacak? Cevap açıktır: İnsanlara, onların varlıklarına ve kültürlerine adalet ve saygı gösterek. Yanıt ne kadar bariz olsa da uygulaması da o kadar zor. Gerekli olan şey kalplerimizde ve akıllarımızda Mesih’in doğmasıdır. Tüm bunların olması için esenliğin işçileri O’na inanıyor ve O’nu izliyor, davranışları, kararları ve girişimleriyle. İsa’nın dağdaki vaazı (Matta 5) nettir: “Ne mutlu barışı sağlayanlara! Onlara Tanrı oğulları denecek“.
 
Belki bazıları merak edecek, bölgemizin korkunç karışıklığı içinde inananlar ne başarabilir? Yollarımızda aniden bombalar patlıyor, umumi binalara ve masum insanlara vahşi saldırılar yapılıyor, savaşlar, felaketler ve milyonlarca mülteciler! Böyle bir karışıklık içinde nasıl kendilerini esenlik içinde tutabilirler ve çevrelerinde esenlik olması için mücadele edebilirler?
 
İncil yazari Aziz Yuhanna bizlere hatırlatıyor: “Biliyoruz ki, biz Tanrı’danız, bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir.” (1. Yuhanna 5: 19). Rab de uyarıyor: “İnsanı günaha düşüren tuzakların olması kaçınılmazdır…” (Luka 17: 1). Şeytan dünyada çalıştıkça savaşlar ve çalkantılar da devam edecektir. Tüm bu savaş tehditlerine ve risklere rağmen, Mesih’e gerçekten inananlar, kalplerinde esenliği muhafaza edeceklerdir, çünkü kalplerinde bizzat Mesih’in Kendisi, “…Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi (Yeşaya 9:6)”, yaşıyor. Kendinden emin Hristiyanlar, güçlü korunma için Mezmurcu ile birlikte tekrarlıyorlar: “Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, kötülükten korkmam. Çünkü Sen benimlesin.” (Mezmurler 23: 4). “Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, sıkıntıda hep yardıma hazırdır. Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa, dağlar denizlerin bağrına devrilse.” (Mezmurlar 46: 1-2). 
 
Ruhun bu esenliği ilgisizlik, kayıtsızlık veya gerçeklikten kaçış değildir. Haçlanmış ve dirilmiş Mesih’e derin imandır, O ki tarihte ilk ve son söz O’na aittir, güçlerin Rabbi, O verir imanlıya umut etmesi ve mücadele etmesi için gereken cesareti. İmanlı da bu esenliği çevresine yansıtır ve onu değiştirir. Aziz Saroflu Serafim hepimiz tarafından her zaman, ama özellikle bu çalkantılı zamanlarda uygulanabilir çok önemli bir şey söylemişti: “Ruhunda esenliği bulmaya özen göster, o zaman fark edeceksin ki çevrendeki birçok kişi de esenliği bulacak.” 
 
Mesih’i ilahi komünyon sakramenti ile içimize kabul etmek ve her olumsuz durumda bizi sakinleştirmesine izin vermek için her zaman hazır olalım sevgili kardeşlerim. “O zaman her türlü kavrayışı aşan Tanrı’nın esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.” (Filipililer 4: 7). 
 
Ve bizim kurtuluşumuz için beden almış olan Allah’ın Oğlu’na karşı iman, bağlılık ve sevgi göstererek esenlik Efendisi İsa Mesih’in esenlik sağlayıcısı gerçek çocukları olalım. 
 
Esenlik dolu ve kutlu Noeller!
 
+Pisidia Metropoliti Sotirios
 

Pisidya Metropoliti Sotirios’un 2015 Noel Mesajı