/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 14 Kasım Kutsal Havari Filippus

14 Kasım Kutsal Havari Filippus

 14 Kasım Kutsal Havari Filippus

Celile’deki Bethsaida şehrindendi. Kutsal Yasa’nın ve Peygamberlerin gayretkeş bir öğrencisiydi. İsa’yla karşılaşır karşılaşmaz onun takipçisi oldu ve Nathanyel’e “Musa’nın Yasa’da yazdığı, Peygamberlerin haberini verdiği Kişiyi bulduk” dedi. Mesih’in Göğe Yükselişi’nden sonra Filipus, İncil’i Asya’ya, özellikle Küçük Asya’nın batı şehirlerine duyurmak üzere seçildi. Bartolomeos (11 Haziran’da anılır) ve onun kızkardeşi Meryemne ile seyehat etti, üçü de Rabbin hizmetinde büyük acılara ve zulümlere neşe içinde katlandılar. Frigya’daki Hierapolis (Pamukkale) şehrinde, valinin karısının göz hastalığını iyileştirdiler ve kadın Rabbe iman etti. Vali buna o kadar sinirlendi ki Filipus’u ters bir şekilde çarmıha gerdi. Filipus ruhunu Tanrı’ya teslim ederken yer yarılıp çok sayıda Pagan rahiple birlikte Vali’yi yuttu. Hayatta kalan paganların pek çoğu korkuya kapılıp Mesih’e iman ettiler ve Bartolomeos tarafından vaftiz edildiler. Aziz Bartolomeos bir çok yerde Müjde’yi duyurmaya devam etti. Meryemne ise Ürdün Nehri’ne gitti ve orada ebedi istirahate yattı.

Slav uluslarında Kutsal Doğum Orucu bu yortunun hemen ardından başladığı için genellikle Filipovka olarak adlandırılır.

                                                                          Çeviren: Sinan

                                                                        Apolytikion. Ton 3.

Kutsal Elçi Filippus, ruhlarımıza günahların affını bağışlaması için merhametli Tanrı’ya dualarla aracılık et.

                                                                          Kontakion. Ton 8.

Öğrencin, dostun ve acılarının taklitçisi esinlenmiş Filippus, seni tüm dünyaya Tanrı olarak duyurdu. Onun dualarıyla, Tanrıdoğuran aracılığıyla Kilise’ni yasa tanımaz düşmanlardan koru, ey pek Merhametli.

                             14 Kasım Kutsal Havari Filippus