/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 17 Aralık. Kutsal Peygamber Daniyel ve Üç kutsal Genç

17 Aralık. Kutsal Peygamber Daniyel ve Üç kutsal Genç

17 Aralık. Kutsal Peygamber Daniyel ve Üç kutsal Genç

(Ananiyas, Azariyas ve Misael) ve Zakinthos adasından Kutsallar arasındaki Babamız, Egina Başpiskoposu Aziz Diyonisiyos.

Peygamber ve Üç Genç, Yahuda oymağındandı. Yekoniyas olarak da adlandırılan Yohakim’in (1. Tarihler 3:16; 2. Tarihler 36:8) krallığı sırasında M.Ö. 599 yılında bu Üç Genç henüz çocukken diğer Yahudilerle birlikte Nebukadnezar tarafından tutsak edilip Babil’e götürüldüler. Nebukadnezar hizmet için diğer tutsaklar arasından onları seçti ve Daniyel’i Baltazar, Ananiyas’ı Sedrak, Misael’i Misak ve Azariyas’ı da Abdenago olarak yeniden adlandırdı. Sarayda yetiştirildiler ve Kildanilerin bilgeliğini öğrendiler ve üç yıl içinde tüm Kildanileri bilgelikte geçtiler (Dan. 1).
Bundan sonra Daniyel, henüz çocukken Nebukadnezar’ın rüyasında gördüğü, bir dağdan insan eli kullanılmadan kesilmiş bir taşın ezip toza çevirdiği, farklı metallerden oluşan gizemli bir imgeyi yorumladı. Dağ aracılığıyla Bakirenin kutsallığının zirvesine ve Kutsal Ruh’un gölgeleyici kudretine, Taş aracılığıyla Bakireden tohumsuz bir şekilde doğmuş olan Mesih’e işaret etti ki Mesih ikinci Gelişinde Tanrı olarak yeryüzünün tüm krallıklarını parçalayacaktır ve bu da İmge aracılığıyla temsil edilmiştir. Mesih, inananları için ardılı bulunmayan sonsuz göksel krallığını kuracaktır.
Daniyel daha sonra, iyi bilinen yetmiş Haftanın rakamıyla Mesih’in Ürdün’de görünme zamanını, Müjdeyi duyurmaya başlamasını, kurtarıcı Acılarının zamanını ve Yasa gereği tapınmanın sona erme zamanını açık ve kesin bir şekilde önceden bildirdi. Alevden tahtı, onun üzerine oturmuş sonsuz Yargıcı, tahtın önünde akan ateşten nehri, korkutucu yargıyı, her bir kişinin eylemlerinin bulunduğu kitapların açılmasını, binlerce binler hizmetliyi ve Yargıcın huzurunda duran on binlerce on binleri canlı renklerle anlatır gibi sözcüklerle tasvir ederek Mesih’in ikinci Gelişinin yüce ve harika suretini mükemmel bir şekilde betimledi. Ona görünen Melekler tarafından ‘Arzuların Adamı’ olarak adlandırıldı; çünkü bedenin her tür tutkusunu, en gerekli gıda olan ekmeği bile istemeyerek ve halkının ve kardeşlerinin özgürlüğünü ve gelecekteki geri dönüşünü arzulayarak oruç tutmaktan ve günde üç kez diz çöküp Tanrı’ya sürekli yalvarmaktan vazgeçmedi. Bu nedenle, otuz gün boyunca kral dışında kimsenin Tanrı’dan veya bir insandan bir istekte bulunmamasını öneren ve bunu ferman haline getirten düşmanları tarafından kralın emrine karşı gelen bir suçlu olarak gösterildi ve aslanların inine atıldı. Ancak aslanların ağzını tanrısal kudretle kapattı ve onların arasında koyunlar arasındaki bir çoban gibi görünerek inançsızlara gerçek inancın gücünü kanıtladı.
Üç Genç, Nebukadnezar’ın suretine tapmayı reddettiklerinde ateş fırınına atıldılar ve oradan Tanrı’nın bir Meleğinin inmesi sayesinde zarar görmeden çıktılar ve alevlerin ortasında sanki çiyle kaplıymış gibi yürüyerek Tanrı’ya evrensel övgüyü söylediler ki bunlar Kanonun yedinci ve sekizinci ilahilerinde bulunmaktadır. Fırından çıktıklarında elbiselerinin üzerinde bile is kokusu taşımıyorlardı ve bu sayede Bakirenin bozulmadan çocuk doğuracağına önceden işaret etmiş oldular. Bakire de Tanrılığın ateşini aldı; ancak rahmi yok olmadı ve çocuk doğurduktan sonra da önce olduğu gibi Bakire kaldı.
Bu sebeplerden dolayı Kilise onların ve Daniyel’in hatırasını Ataların Pazarında ve Mesih’in Doğuşundan önceki Pazar günü kutlar; çünkü O’nun beden almasını önceden betimleyip bildirmişlerdir. Dahası bu kişiler Yahuda oymağındandı ki Mesih de bedence aynı oymaktan gelmiştir. Üç Genç uzun bir ömür sürdüler; Peygamber Daniyel ise Pers Kralı Kiyrus’un dönemine kadar yaşadı ve ondan halkının Yeruşalim’e dönmesini ve Tapınağın yeniden inşa edilmesini talep etti ve bu isteği kabul edildi. 88 yıl yaşadıktan sonra huzur içinde öldü. Peygamberlik kitabı 12 bölüme ayrılmıştır ve Büyük Peygamberler arasında dördüncü ve son sırada yer alır.
Şarap ve yağ serbesttir.
Apolytikion. Ton 2.
Yücedir imanın gerçekleştirdikleri! Üç kutsal Genç, alev havuzunda sakin suların yanındaymış gibi sevindiler ve Peygamber Daniyel’in aslanlara tıpkı koyunlara olduğu gibi çobanlık ettiği görüldü. Onların aracı dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.
Kutsalla ilgili bir diğer

Ton 1.

Biz inananlar uyum içinde Zakinthos’un çocuğu, Egina’nın Önderi, Strofades’in Manastırının koruyucusu Diyonisiyos’u onurlandıralım, ona içtenlikle şöyle derken: yakarışlarla senin hatıranı kutlayanları ve sana şöyle diyenleri kurtar: Yücelik olsun seni yüceltmiş olan Mesih’e, yücelik olsun seni mucizevî kılana, yücelik olsun uyku bilmez bir avutucu olan seni bizlere bağışlamış olana.

Kontakion (Peygamber), 3. Ode sonrasında. Ton 3.

Senin pak kalbin, Ruh ile arınmış olarak ışıldayan peygamberliğin kabına dönüştü; çünkü uzaktaki şeyleri çok yakındaymış gibi görürsün ve inlerine atıldığında aslanların ağzını kapatırsın. Bu nedenle seni onurlandırıyoruz, kutlu Peygamber, yüce Daniyel.
Kutsallara ilgili bir diğer, 6. Ode sonrasına Ton 2.
İnsan eliyle yapılmış bir sureti onurlandırmayıp sınırlandırılmamış varlığın zırhını kuşanmış olarak ateş arenasında yüceltildiniz ey üç kere kutlular; cılız ateşin ortasında durup Tanrı’ya seslendiniz: Ey merhamet dolu olan, acele et ve merhametli olduğun için hemen yardımımıza gel; çünkü Sen istediğin her şeyi gerçekleştirebilirsin.

Kutsalla ilgili bir diğer Ton 3.

Zakinthos şehri şükran şarkılarıyla tüm inananları bir araya çağırarak onları sıkıntılarda kudretli ve gayretli savunucuyu, tehlikelere tutsak olmuşların kurtarıcısını ilahilerle övmeye teşvik ediyor ve onu onurlandırarak şöyle diyor: Selam Diyonisiyos, inananların görkemi.

 

17 Aralık. Kutsal Peygamber Daniyel ve Üç kutsal Genç