/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 18 Eylül Gortyna Piskoposu, Aziz Evmenios

18 Eylül Gortyna Piskoposu, Aziz Evmenios

18 Eylül  Gortyna Piskoposu, Aziz Evmenios                                               
“O, gençliğinde tüm kalbiyle kendini Mesih’e verdi, kendini iki ağır yükten kurtararak; zenginlik ve beden yükü. Birincisinden sahip olduğu her şeyi fakirlere ve muhtaçlara dağıtarak, ikincisinden de katı oruçlu kurtuldu. Böylelikle kendine ve diğerlerine şifa verebildi. Tutkusuz ve Kutsal Ruh’un lütfunun doluluğu ile, Evmenios nurlu bir halde parlıyordu, tıpkı yazılmış olduğu gibi: ‘…Tepeye kurulmuş bir şehir gizlenemez’ (Matta 5: 14). Aynı şekilde Evmenios da dünyadan gizlenemedi. Onu gören insanlar, Gortyna piskoposu olarak seçtiler. O da, piskoposluğunda, Mesih’in sürüsünü daima iyi bir çoban olarak güttü. O, yoksullar için baba, muhtaçlar için zengin, üzgünler için teselli, hastalar için şifa ve olağanüstü bir mucize işçisiydi. Dualarıyla birçok mucize gerçekleştirdi: zehirli bir yılanı öldürdü, şeytanları kovdu, çok hastalığı iyileştirdi. Üstelik bunlar sadece onun kendi şehrinde değil Roma’da ve Thebaid’de de vuku buluyordu. Thebaid’de, kuraklık zamanında Allah’tan yağmur getirdi ve orada dünyevî görevlerini tamamlayıp Rab’in ebedî huzuruna girdi. Yedinci yüzyılda yaşadı ve çalıştı.” (Prologue) (7. yy)

 

   Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

 

18 Eylül Gortyna Piskoposu, Aziz Evmenios