/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 2 Ağustos Çilekeş ve baş diyakoz Stephen kemiklerinin dönüşümü

2 Ağustos Çilekeş ve baş diyakoz Stephen kemiklerinin dönüşümü

2 Ağustos   Çilekeş ve baş diyakoz Stephen kemiklerinin dönüşümü

 

 

İlk Şehidimiz Başdiyakon İstefanos, Yahudiler tarafından taşlanarak öldürüldükten sonra kutsal naaşı kurda kuşa yem olsun diye ortalık yerde bırakıldı. Bir gün sonra meşhur Yahudi Halaha (şeriat) uzmanı bir Ferisi Rabban (muallim) olan Gamaliel, onu kendi arazisine taşımaları için birkaç kişi gönderdi. Bu yer şehir dışında taşrada idi. Çok geçmeden, Rab’bin gizli öğrencisi Aziz Nikodimos da şehit edildi. Gamaliel onu da Aziz İstefanos’un yanına gömdü. Gamaliel iman edip vaftiz oldu. Birkaç yıl sonra vefat etti ve bu iki azizin yanına gömülmeyi vasiyet etti. Yüzyıllar sonra, 415 yılında, bu azizlerin kalıntıları mucizevi bir şekilde ortaya çıkarıldı. Dönemin Kudüs Patriği Yuhanna, Piskopos Ruhbanlar; Sivaslı Eutonius ve Erihalı Elefterios tarafından saptandı. Kutsal emanetleri dini bir geçit töreni eşliğinde Kudüs şehir merkezine getirip kutsal ayini icra ettikten sonra gömdüler. Hemen akabinde kutsal naaşa hürmet etmeye gelen insanların şifa bulduğu belirtilir. 

Söylentilerin yayılması üzerine, Doğu Roma İmparatoru Genç Teodosius (408-450) döneminde, şehidin kalıntıları Kudüs’ten Konstantinopolis’e nakledildi ve burada geçici süreliğine bir kiliseye yerleştirildi (10 Ağustos). İlk Şehidimiz İstefanos’a adanmış bir kilise inşa edildiğinde, emanetler 2 Ağustos’ta oraya nakledildi. Aziz İstefanos’un mübarek sağ eli, bugün Rusya’da Sveti Sergius Teslis Manastırı’nın bir odasında korunuyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ağustos Çilekeş ve baş diyakoz Stephen kemiklerinin dönüşümü