/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / Aziz Paisios ve Hıristiyan ailesi

Aziz Paisios ve Hıristiyan ailesi

Aziz Paisios ve Hıristiyan ailesi

Devamında, gerçekten Hıristiyan aileler oluşmasına yardıma çalıştı. «Varlığımın meyvesini Peder Paisios’la karşılaşmam sayesinde elde ettim” diyordu bir aile babası. “Beni adam etti ve güzel bir aile kurmama yardımcı oldu.» Güzel bir ailenin önemli bir şey olduğu görüşündeydi. Çünkü «pek çok problem aileden kaynaklanır. Çoğu meselenin kökeni ailenin çözülmekte olmasındadır.»

Çiftlere mânevî yaşamları olmasını, aynı papaza günah çıkarmalarını ve inanç yaşamında çocuklarına örnek olmalarını salık veriyordu. «Annenin çocuğuna küçüklüğünde verdiği terbiye çok önemlidir. Çocuğun hayatı boyunca göstereceği gelişme, küçükken aldığı terbiyeye bağlıdır. Kutsal olan ve Cennete giden kişi bunu büyük ölçüde annesine borçludur. Bu sebeple, orada anneleri daha yüksek bir mertebede görünce şaşırmayalım. Diyelim ki bir annenin dört çocuğu var ve bu çocuklar Cennette 8 almışlar; her biri, bunun 2’sini kendisini yetiştiren annesine borçlu değil midir? Böylece, anne de 4 kere 2 = 8 alacaktır. Yaklaşık 2 de çocuklarını yetiştirirken çektiği sıkıntı için olsun… işte anne, en yüksek notla Cennette birincidir!»

Ailelerin zihniyetini cemiyet hayatına odaklamaması, sade bir yaşam sürmesi, lüzumsuz masrafları ve dışarıya karşı servet belirtilerini sınırlaması gerektiği görüşündeydi. Diğer Hıristiyan ailelerle ilişkilerin çok yararlı olduğunu özellikle belirtiyordu. Çocukların yetiştirilmeleri konusunda ailelere verdiği nasihat şuydu, «Çocukların iyi yolda olmaları için çok dua gerekir. Çok fazla sevgi gösterisinde bulunup çocukları şımartmayın, yüzsüz yapmayın; çok sert de olmayın çünkü çocukları isyana sevkedersiniz. Meselenin inceliği, vidayı ne kadar sıkacağınızı bilmektir. Çocuklar ailelerinin kararlarını tartışma konusu yapmamalıdırlar.»

Yollarını bulabilmeleri, Tanrı’da yaşamaları, saygılı ve ideal sahibi olabilmeleri için gençlerle özellikle ilgileniyordu. Vakıf kurmak isteyen varlıklı bir adam Üstatın hayır duasını istemişti. Üstat ona «Biraz da gençlerle meşgul olun» dedi. Adam, tavsiyeye uydu, özürlü gençlere yardımcı olmak üzere bir vakıf kurdu. Yetkililerden de yardımını esirgemiyordu. Bunu hoşlarına gitmek için yahut çıkar sebebiyle değil, mevkileri sayesinde başkalarına titizce ve şerefle yardım etmelerini sağlamak üzere yapıyordu.

Aynorozlu Peder İsaak’ın kaleme aldığı Kapadokyalı Aziz Paisios (1924-1994), kitabından bir alıntıdır. (Paros yayıncılık, İstanbul, 2015)

 

Aziz Paisios ve Hıristiyan ailesi