/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 21 Eylül Aziz Peygamber Yunus

21 Eylül Aziz Peygamber Yunus

21 Eylül Aziz Peygamber Yunus

 

Onun hikâyesi Eski Antlaşma’da adını taşıyan bölümde yer almaktadır. O, on iki ‘küçük’ peygamberlerden biri olarak sayılmaktadır. Sinaksaria’da kaydedilmiş bir geleneğe göre o, Peygamber İlyas’ın (20 Temmuz) dirilttiği Zarephath’lı dul kadının oğludur.
Yunus’un duası, ‘Ya Rab sıkıntı içinde sana yakardım’ (Yunus 2: 2-9), Sabah ibadeti kanonunun Kutsal Kitap ile ilgili Altıncı Kasidesi ve sayısız troparianın temelidir. Bunlarda ruhsal mesaj olarak, Yunus’un bir süre deniz canavarının midesinde kalması ile İsa Mesih’in bir süreliğine mezarda kalması düşünülür. Yunus Peygamber’in kitabı Büyük Cumartesi günü kilisede tamamen okunur. (İ.Ö. 7. yy)

 

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

 

 

 

 

 

21 Eylül Aziz Peygamber Yunus