/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 22 Ocak Havari Timoteos

22 Ocak Havari Timoteos

22 Ocak Havari Timoteos

Pek çokları karnavalların(karnaval haftası düzenlenen şenlikler) güzelliğini ve masumiyetini konuşmakta. Yine de Aziz Havari Timoteos’un hayatından okuyoruz ki zamanının karnavalcı putperestleri tarafından korkunç bir şekilde öldürülmüştür…

Pavlus’un ölümünden ve Kudüs’ün yıkılışından(M.S 70) sonra Filistin’den çıkıp arkadaşı, öğretmeni ve ortağı olduğu Timoteos’un bağlı bulunduğu Efes’e yerleşen İncil yazarı Yuhanna, M.S. 96 yılında İmparator Dometianos(M.S 81-96) tarafından Patmos’a sürgün edilene dek orada kaldı.

Timoteos, Efes’te bağnaz putperestlere karşı direnmekteydi. Zaten ondan evvel Pavlus ciddi tehlike altıda bulunmuş putperest Dimitrios tarafından işkence görmüş ve Efes halkınca saldırıya maruz kalmıştı (Korintliler’e 1. Mektup 15:32).

Efes halkı Artemis’e kulluk etmekte ve tüm halkın katıldığı şenliklerinde havarinin ruhuna haklı olarak olumsuz şekilde tesir eden daha evvel duyulmamış tarzda fuhuş yapmaktaydılar.

97 yılının  şenlikleri sırasında Efesli putperestler kılık değiştirip ellerinde küçük putlar taşıyarak, her sokakta fuhuş ve ahlaksızlık yapıp suç işleyerek şehirde maskelerle dolaşıyorlardı. Timoteos yolun ortasında onları durdurmaya ve hatalı olduklarını söylemeye çalıştı, öfkeli kalabalık tarafından şiddet ve gaddarlıkla taşlanmaya maruz kalması sonucunda kanlar içinde yere yığıldı. O vakit putperestler, şehrin ortasında alay ettikleri ve sürükledikleri azizi daha büyük bir hırsla  taşladılar. Timoteos, bu işkencelere hayatını O’nun için vermesine nail görüldüğü ve “Ölüm pahasına da olsa sadık” kalmasına izin veren Rab’be şükrederek dayandı.

Sonunda yarı ölü şekilde terk edilmiş, Hristiyanlarca büyük saygıyla taşınmış ve gizlice şehrin limanına götürülmüştü. Şehidin hasta vücudu tıpkı ilk şehit Stefanos’un sahip olduğu gibi yaralanmalardan ve gördüğü şiddetten tamamen bitkin düşmüş ve bakir ruhu semavi geliniyle buluşmak için acele etmekteydi. Sene M.S. 97, Ocak ayının 22siydi. Olaylar İmparator Dometianos (veya başka bir anlatıya göre Nerva) ve Perigrenos’un  Asya Valisi olduğu dönemdeydi.

 Aziz’in mukaddes naaşı, Hıristiyanlar tarafından Efeslilerce Piona olarak adlandırılan bir yere, oradansa Büyük Konstantinos’un oğlu İmparator Konstantinos tarafından M.S 356 yılında İstanbul’a taşınmış ve Aziz Havariler Kilisesinin sunağındaki kutsal masanın altına Aziz Havari Andreas ve Lukas ile birlikte konulmuştur. Tercüman Simeon’un ifade ettiği üzere ‘’öyle ki yaşam tarzları,  talebelikleri ve vaazları  olduğu gibi mezarları ve huzurları da aynı olsun”

70lerden olan Aziz Havari Timoteos’un Hayatı ve onun onuruna yazılmış Ayin’den alıntıdır, Arhimandrit Timoteos Matheaki, Atina 1951