/ Manevi yaşam / Günahlarınızı birbirinize itiraf edin

Günahlarınızı birbirinize itiraf edin

Günahlarınızı birbirinize itiraf edin

“Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve  birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir”. (Yakup 5,16)

                                                                                 

 

Konuşurken sıklıkla Kutsal Kitap’tan ayetler kullanırız ama her ayet, diğer ayetlerle ilişkisi göz önüne alınarak incelendiğinde daha iyi anlaşılır. Elçi Yakup mektubunun beşinci bölümünde yağ sürme Sakramentini tarif eder. 13. ayetten itibaren,  iman edenin sevinçte de, kederde de, günah işleme ile sınanırken de, Tanrı’ya sığınmasını salık verir. Hasta olduğunda, özellikle onun için dua etsinler. Yakup’un mektubu 5,14 dediği gibi:  İçinizden biri hasta mı? İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırtsın, Rab’bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler”. Bu dua diğer dualardan farklıdır. Diğer dualar, çeşitli talepleri olan pek çok insan için yapılır, bu dua ise belirli bir talebi olan belirli bir kişi için yapılır. “İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek” diye devam eder ayet (Yakup’un mektubu 5,15).

 

Burada “imanla edilen dua” derken, kişisel imandan bahsetmez. “İmanla edilen dua” derken Kilise’yi, Hıristiyanlığı kastediyor. (Dinimizin duası diyebilirdi ama din kelimesi İncil’de kullanılmaz, günümüzde de kullanılmaz çünkü Hıristiyanlık  imandır, din değildir). Çünkü birincisi, başkaları da destek olur, hatta inanlılar  topluluğunun yaşlıları destek olur, ikincisi Filipililer 1,25 te bu anlamıyla kullanılır : “Bundan emin olarak kalacağımı biliyorum. İmanda gelişip sevinmeniz için hepinizle birlikte olmaya devam edeceğim”. Elçi Pavlus Filipililer Kilisesine bir bütün olarak hitap eder, ve bir bütün olarak onların  sevinç ve imanlarını kasteder, yani Kilise cemaatinin. Latin Arlesli Hilary’nin yorumu bu şekildedir. Öyleyse Kilise cemaatinin duası: “İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek” anlamına gelir çünkü diğer dualar duyulmayabilir ama Kilisenin duası, Kilise gizemi içinde yapılan dua, dua eden rahipler günahkar/değersiz olsa bile, mutlaka Tanrı’ya ulaşır, çünkü Kilise gizemi içinde yapılan duada aracı İsa Mesih’in kendisidir.

 

Elçi Yakup, yağ sürme Sakramenti’nin hastanın işlemiş olabileceği günahları da bağışladığını söyleyerek devam eder. İncillerde pek çok kez, Rab’bin, mucizevi iyileştirmeler  yaparken aynı zamanda hastanın günahlarını da bağışladığını gördük. Paskalya’dan sonraki Pazar günlerinden birinde, Kilisemizde, felçlinin sevindirici haberini dinledik. Bu İncil’de bahsettiğimiz duruma bir örnektir. Bunun nedeni, günahın her kötülüğün kaynağı olmasıdır, pek çok durumda ise hastalığın da sebebi olmasıdır. Yağ sürme Sakramenti’nde kullanılan yağ, günahları itiraf etmenin yerini tutmaz, ancak Kilise’nin bize, zahmetli tövbe etme süreci boyunca kullanmamız için sunduğu “aletlerden” biridir. İşte bu yüzden Yakup, yağ sürme Sakramentinin, günahları itiraf etme Sakramentiyle birlikte yapılması gerektiğini söyler. Sonrasında “günahlarınızı birbirinize itiraf edin” derken bunu kastediyordu. İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarının  da Yağ sürme Ayini esnasında orada olduklarını bir önceki ayetten bildiğimizi unutmayalım. Yakup “birbirinize” derken şüphesiz iman edenlerin günahlarını birbirlerine ya da herhangi başka birine itiraf etmelerinden bahsetmiyordu. Hatta halkın günahlarını din adamlarına itiraf etmesinden de bahsetmiyordu. “Birbirinize” derken kastettiği, halkın (bu durumda hastanın), günah itirafını ve tövbesini, sadece bunu Tanrı’ya ileten din adamlarına yapmasıydı.

 

Ayetin anlamı şudur: İnsanın tövbe ettiğini  sadece Tanrı’ya göstermesi yeterli değildir. İnsanlar günah itiraflarını insanlara yapsın  (birbirlerine) yani hastalar inanlılar topluluğunun yaşlılarına yapsın. Ve insanlar, insanlar için dua etsin (birbirleri için), yani inanlılar topluluğunun yaşlıları, günahlarını itiraf eden hastalar için dua etsin.

 

Florida Metropoliti Avgustinos Kantiotis’in kitaplarından alıntıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günahlarınızı birbirinize itiraf edin