/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 22 Ocak. Kutsal Elçi Timothy ve Keşiş ve Şehit İranlı Anastasiyos

22 Ocak. Kutsal Elçi Timothy ve Keşiş ve Şehit İranlı Anastasiyos

22 Ocak. Kutsal Elçi Timothy ve Keşiş ve Şehit İranlı Anastasiyos

22 Ocak. Kutsal Elçi Timothy ve Keşiş ve Şehit İranlı Anastasiyos

Elçi, Likaonya’daki Listra’da Grek (pagan) bir baba ve Yahudi bir annenin çocuğu olarak doğmuştu. Elçi Pavlus orada ilk kez sözlü öğretide bulunduğunda onun öğrencisi oldu ve sözlü öğretilerinin tamamında onu takip etti. Pavlus tarafından Efes Kilisesinin ilk piskoposu atandı. Asya’nın Roma eyaletindeki tüm kiliseleri yöneten İncilci Yuhanna’nın önderliğinde Efes Kilisesine çobanlık ettikten sonra 97 yılında putperestler tarafından taşlanarak şehit edildi; çünkü bazılarına göre, Efeslilerin taptığı Artemis’in bayramına karşı çıkmak istedi. 

Anastasiyos, köken olarak İranlıydı. II. Kosroes’in Hristiyanlara yönelik amansız nefretini görünce bunun sebebini merak etti ve onların inançlarını derinlemesine öğrenmek istedi. Hristiyanlığı öğrenince ona hayran kaldı ve çok sevip benimsedi. Filistin’de vaftiz edildi ve önceleri Magudat olan adını Anastasiyos olarak değiştirip oradaki manastırlarda uzunca bir süre keşiş olarak yaşadı. Kosroes Filistin’e o korkunç seferini gerçekleştirdiğinde ve bunun sonucunda Yeruşalim’i ele geçirdiğinde tüm kiliseleri yaktı, tüm din adamlarını öldürdü ve esir aldığı 90,000 kişiyi Yahudilere satıp tüm kutsal kaplarla Çarmıhın değerli tahtasını İran’a götürdü. İşte o zaman Anastasiyos da Mesih’i cesaretle ikrar etti ve 614 yılının 22 Ocak günü çeşitli ve feci işkencelerden sonra başı kesilerek şehit edildi.

Şarap ve zeytinyağı serbesttir.

Apolytikion (Elçi). Ton 4.

Sana iyilik öğretildi ve her şeyde ayık ve uyanık şekilde yaraşır bir papaz olarak iyi bir vicdan kuşandın. Seçilme Kabından sözle anlatılmaz gizemleri kendine çektin, imanı korudun ve mücadeleni ona ait olarak tamamladın, Piskopos ve Şehit Timothy; ruhlarımız kurtulsun diye Tanrımız Mesih’e dualarla aracılık et.

Şehit. Ton 4.

Senin Şehidin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadelesi sonucunda çürümezlik tacını kazandı; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok etti ve iblislerin cılız küstahlıklarını parçaladı: onun dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakion. Ton 4.

İnananlar, tanrısal öğrenci ve Pavlus’un yol arkadaşı Timothy’i ilahilerle övelim ve İran’dan bir yıldız gibi parlamış olan ve ruhlarımızın tutkularını ve bedenlerimizin hastalıklarını kovan bilge Anastasiyos’u da onunla birlikte onurlandıralım.

 

 

22 Ocak. Kutsal Elçi Timothy ve Keşiş ve Şehit İranlı Anastasiyos