/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 26 Mayıs yetmişlerden Aziz Havari Karpus

26 Mayıs yetmişlerden Aziz Havari Karpus

26 Mayıs yetmişlerden Aziz Havari Karpus

 

O Yetmişlerden biriydi ve Aziz Havari Pavlus’un arkadaşıydı. Adı 2. Timoteos 4: 13’te de geçmektedir. Trakya’da piskopos oldu (Büyük Horologion Veria’da, Prologue ise Varna’da olduğunu söylüyor) ve burada şehitlik uğruna acılar çekti. Areopagitli Aziz Diyonisyos onunla tanışmıştır ve onun hakkında yazdıkları arasında şu da vardır: “Karpus asla göksel bir görüm görmeden Ayin’e başlamazdı”.
Prologue’dan: “Bir günahkârın ölümünü değil ama tövbesini arzulamalıyız. Çarmıh’ta günahkârlar için acı çekmiş olan Rab’i bizim günahkârların ölümünü ya da yolumuzdan uzaklaşmalarını dilememizden daha çok üzen bir şey yoktur. Bu bir kere Aziz Karpus’un başına geldi, sabrını kaybetti ve biri İman’dan dönmüş diğeri pagan olan iki günahkâr adama Allah’ın ölüm göndermesi için dua etti. Ve Rab ona görünüp şöyle söyledi: ‘İşte, buradayım; insanların kurtuluşu için yeniden çarmıha gerilmeye hazırım.’. Aziz Karpus bu olayı Areopagitli Aziz Diyonisyos’a iletti, o da bugün kilisedeki herkese bir ders olarak yazdı; Günahkârların kurtuluşu için dua etmeliyiz, yok oluşları için değil. Rab’in isteği bir kişinin bile cezalandırılmaması ama herkesin tövbeye gelmesidir (2. Petrus 3: 9).

 Ingilizce’den türkçeye Ceviren Vasili Gelbal

Kaynak:http://www.abbamoses.com/months/may.html

 

26 Mayıs yetmişlerden Aziz Havari Karpus