/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / 6 Ocak Theofani bayramı Suların kutsanması töreni

6 Ocak Theofani bayramı Suların kutsanması töreni

 6 Ocak Theofani bayramı Suların kutsanması töreni

 

 

Kutsal Ayin sonunda Ambonun arkasındaki duadan sonra papaz, suların kutsanacağı yere gelir.

Rabbin sesi suların üzerinde gümbürdeyip şöyle diyor: “Hepiniz gelin; bilgelik Ruhunu, anlayış Ruhunu, Tanrı korkusunun Ruhunu, belirmiş olan Mesih’in Ruhunu alın”.

Bugün suların doğası kutsal kılındı, yıkanan Efendi’yi gören Ürdün Nehri ikiye ayrılıp sularının akışını durdurdu.

 

İnsan olarak, ey Kral Mesih, Ürdün Nehri’ne geldin ve günahlarımız yüzünden, öncü peygamberin elleriyle kulların gibi vaftiz edilmeyi sonsuz iyiliğinle kabul ettin, ey insanlığı seven!

 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; şimdi, sürekli ve sonsuza kadar.

 

Kul suretini alarak “Rabbin yolunu hazırlayın” diye çölde yükselen sese geldin Rab ve günah nedir bilmediğin halde vaftiz edilmeyi istedin.  Sular seni gördü ve korkuya kapıldı. Yolunu hazırlayan peygamber titredi ve şöyle haykırdı: “Lamba, ışığı nasıl aydınlatabilir? Hizmetkâr, ellerini Efendisinin üzerine mi koyacak? Dünyanın günahını ortadan kaldıran Kurtarıcı, beni ve suları kutsal kıl”.

 

Ve hemen Kutsal Kitap okumaları

 

Yeşaya Peygamber (35:1-10)

 

Çöl ve kurak toprak sevinecek, Bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek. Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, Sevincini haykıracak. Lübnan’ın yüceliği, Karmel ve Şaron’un görkemi ona verilecek. İnsanlar RAB’bin yüceliğini, Tanrımızın görkemini görecek. Gevşek elleri güçlendirin, Pekiştirin çözülen dizleri. Yüreği kaygılı olanlara, “Güçlü olun, korkmayın” deyin, “İşte Tanrınız geliyor! Öç almaya, karşılık vermeye geliyor. Sizi O kurtaracak.” O zaman körlerin gözleri, Sağırların kulakları açılacak; Topallar geyik gibi sıçrayacak, Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, Irmaklar akacak bozkırda. Kızgın kum havuza, Susuz toprak pınara dönüşecek. Çakalların yattığı yerlerde Kamış, saz ve ot bitecek. Orada bir yol, bir anayol olacak, ‘Kutsal yol’ diye anılacak, Murdar kişiler geçemeyecek oradan. O yol kurtulmuş olanların yoludur. O yolda yürüyenler, bön kişiler de olsa yoldan sapmayacak. Aslan olmayacak orada, Yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak; Orada bulunmayacaklar. Ancak kurtulmuş olanlar yürüyecek o yolda. RAB’bin fidyeyle kurtardıkları dönecek, Sevinçle haykırarak Siyon’a varacaklar. Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak neşe ve mutluluk, (coşku ve sevinç ) Üzüntü ve inilti kaçacak.

 

Yeşaya Peygamber (55:1-13)

 

“Ey susamış olanlar, sulara gelin, Parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin. Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın. Paranızı neden ekmek olmayana, Emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz? Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yiyesiniz, Bolluğun tadını çıkarasınız! “Kulak verin, bana gelin. Dinleyin ki yaşayasınız. Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma, Davut’a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım. Bakın, onu halklara tanık, Önder ve komutan yaptım. Tanımadığınız ulusları çağıracaksınız, Sizi tanımayan uluslar koşa koşa size gelecek. Tanrınız RAB’den, İsrail’in Kutsalı’ndan ötürü gelecekler. Çünkü RAB sizleri yüceltecek.” Bulma fırsatı varken RAB’bi arayın, Yakındayken O’na yakarın. Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın; RAB’be dönsün, merhamet bulur, Tanrımıza dönsün, bol bol bağışlanır. “Çünkü benim düşüncelerim Sizin düşünceleriniz değil, Sizin yollarınız benim yollarım değil” diyor RAB. “Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, Yollarım da sizin yollarınızdan, Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir. Gökten inen yağmur ve kar, Toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden Nasıl göğe dönmezse, Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, İstemimi yerine getirecek, Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. Sevinçle çıkacak, Esenlikle geri götürüleceksiniz. Dağlar, tepeler önünüzde sevinçle çığıracak, Kırdaki bütün ağaçlar alkış tutacak. Dikenli çalı yerine selvi, Isırgan yerine mersin ağacı bitecek. Bunlar bana ün getirecek, Yok olmayan sonsuz bir belirti olacak.”

 

Yeşaya Peygamber (12:3-6)

 

Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız. O gün diyeceksiniz ki: “RAB’be şükredin, O’nun adıyla yakarın. Halklar arasında yaptıklarını ilan edin, Adının yüce olduğunu duyurun. RAB’be ezgiler söyleyin, Çünkü görkemli işler yaptı. Bütün dünya bilsin bunu. Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır! Çünkü aranızda bulunan İsrail’in Kutsalı büyüktür.”

 

Prokeimenon (26. Mezmur)

 

Rab benim ışığımdır, kimden korkayım?

Ayet: Rab, hayatımın koruyucusudur, kimden çekineyim?

 

Aziz Pavlus’un Korintlilere 1. Mektubu (10:1-4)

 

Kardeşler, atalarımızın hepsinin bulut altında korunduğunu ve hepsinin denizden geçtiğini bilmenizi istiyorum. Musa’ya bağlanmak üzere hepsi bulutta ve denizde vaftiz edildi. Hepsi aynı ruhsal yiyeceği yedi. Hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler ve o kaya Mesih’ti.

 

Alleluia, Alleluia

 

Ayet 1: Rabbin sesi, suların üzerindedir.

Ayet 2: Tanrı’nın görkemi, suların üzerinde gümbürdedi.

 

Markos’a göre İncil (1:9-11)

 

O günlerde Galile’nin Nasıra kentinden çıkıp gelen Yeşuha, Yuhanna tarafından Ürdün nehrinde vaftiz edildi. Tam sudan çıkarken, göklerin yarıldığını ve Ruh’un güvercin gibi kendi üzerine indiğini gördü. Göklerden, «Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum» diyen bir ses geldi.

 

Karşılıklı Dua

 

Papaz: Esenlik içinde Rabbe dua edelim.

Topluluk: Rab, merhamet eyle. (Her yakarıştan sonra tekrarlanır)

 

Papaz: Yücelerden esenlik ve ruhlarımızın kurtuluşu için Rabbe dua edelim.

 

Tüm Dünyada barış, Tanrı’nın kutsal Kiliselerinin istikrarı ve hepsinin birliği için Rabbe dua edelim.

 

Bu kutsal ev için ve ona iman, saygı ve Tanrı korkusuyla girenler için Rabbe dua edelim.

 

Pek değerli piskoposumuz (isim) için, Mesih’te saygıdeğer ruhbanlar ve diyakozlar için, tüm din adamları ve Kilise topluluğu için Rabbe dua edelim.

 

Bu şehir, her şehir, kasaba, köy ve oralarda yaşayan inananlar için Rabbe dua edelim.

 

Havanın güzel olması, yeryüzünün bol ürün vermesi ve ılımlı mevsimler için Rabbe dua edelim.

 

Hava, deniz ve kara yoluyla yolculuk yapanlar, hastalar, acı çekenler, tutsaklar için ve onların güvenliği ve kurtuluşu için Rabbe dua edelim.

 

Bu su için; Kutsal Ruh’un kudreti, işleyişi ve ziyaretiyle kutsal kılınsın diye, Rabbe dua edelim.

 

Bu sular için; En Yüce varlık olan Üçlemenin arındırıcı işleyişi onların üzerine gelsin diye, Rabbe dua edelim.

 

Bu sulara kurtuluş kayrası, Ürdün’ün kutsaması verilsin diye Rabbe dua edelim.

 

Kutsal Ruh’un ziyareti sayesinde bilgi ve gerçek inancın ışığıyla aydınlanalım diye Rabbe dua edelim.

 

Bu suyun kutsanma armağanı, günahlardan kurtuluş, ruha ve bedene şifa olması ve her uygun amaçla kullanılması için Rabbe dua edelim.

 

Bu suyun sonsuz yaşama fışkıran su olması için Rabbe dua edelim.

 

Bu su, görünen ve görünmeyen düşmanların her kötü amacını savmaya hizmet edebilsin diye, Rabbe dua edelim.

 

Bu sudan çekenler ve onu evlerinin kutsanması amacıyla alanlar için Rabbe dua edelim.

 

Bu suyun ondan imanla alan ve onu paylaşan herkese ruhsal ve bedensel arınma olması için Rabbe dua edelim.

 

Bu suların paylaşılması sayesinde Kutsal Ruh’un görünmez belirişiyle kutsallıkla dolmaya layık kılınmamız için Rabbe dua edelim.

 

Tanrımız Rabbin biz günahkârların yakarışlarını duyması ve bize merhamet etmesi için Rabbe dua edelim.

 

Her tür acı, öfke, tehlike ve gereksinimden kurtulmamız için Rabbe dua edelim.

 

Bize yardım et, bizi kurtar, acı bize ve kayranla koru bizi, ey Tanrı.

 

Tümden kutsal, lekesiz, tamamen kutlu ve görkemli Hanımefendimiz Tanrı-doğuran ve sonsuza dek bakire Meryem’i hatırlayıp tüm kutsallarla birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

 

Daha sonra aşağıdaki duayı alçak sesle okur:

 

Rab Yeşuha Mesih, Baba’nın bağrındaki Biricik Oğul, gerçek Tanrı, yaşamın ve ölümsüzlüğün kaynağı, bizi aydınlatmak için dünyamıza gelmiş olan Işıktan Işık, Kutsal Ruhunla zihinlerimizi ışığa boğ ve her çağda harikalar dolu kudretli eserlerin için ve bu son dönemde kurtarıcı takdirin için Sana sunduğumuz övgü ve şükranları kabul et. Kurtarışınla zayıf ve sefil özümüzü giyindin ve kulluk seviyemize indin, herkesin Kralı, Ürdün’de bir kul eliyle vaftiz edilmeyi de kabul ettin; öyle ki suların doğasını kutsamış olarak, Sen günahsız Olan, su ve Ruh aracılığıyla yeniden doğuş yolumuzu açasın ve bizleri ilk özgürlüğümüzde yeniden tesis edebilesin. Bu tanrısal Gizemin anısını kutlarken Sana yalvarıyoruz Efendi, insanlığı seven: Biz değersiz kullarının üzerine tanrısal vaadin uyarınca, merhametinin armağanı olarak, arındırıcı suyu serp ki biz günahlıların bu suyla ilgili ricası iyiliğinle kabul edilsin ve onun aracılığıyla Senin kutsayışın kutsal, saygıdeğer Adının yüceliği için bizlere ve tüm imanlı halkına bahşedilsin. Çünkü tüm yücelik, onur ve tapınma Sana yaraşır; başlangıcı olmayan Baban ve tamamen-kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhun ile birlikte, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin.

 

Daha sonra yüksek sesle aşağıdaki duayı okur.

 

Yeruşalim Patriği Sofronyus’un Duası

 

Tüm varlıkları, tüm iyiliği, tüm tanrısallığı kapsayıp aşan; her şeye gücü yeten, her zaman ayık olan, akıl sır erdirilmez Üçleme! Ruhsal varlıkların ve aklî doğaların yaratıcısı, yaratılmamış iyilik, dünyaya gelen herkesi aydınlatan erişilmez ışık, değersiz kulun olan bende de parla. Aklımın gözlerini aydınlat ki ölçülemez iyiliğine ve kudretine övgüler söyleme cesareti bulayım. Burada toplanmış halk için yaptığım dualar kabul olsun; öyle ki, kusurlarım, Kutsal Ruh’un buraya gelmesine engel oluşturmasın. Ancak şimdi, mahkûm edilmeksizin, sana haykırmama ve şöyle söylememe izin ver: Efendimiz, insanlığı seven, tüm iyilikleri aşan, her şeye gücü yeten sonsuz Kral. Evrenin yaratıcısı ve şekillendiricisi olan Seni yüceltiyoruz. Anneden babasız, babadan annesiz doğan, Tanrı’nın biricik Oğlu olan Seni yüceltiyoruz. Bundan önceki bayramda, Seni bebek olarak gördük; ama şu anda kutladığımız bayramda, Senin, yani mükemmel Tanrı’dan mükemmel Tanrı olan Tanrımızın, tam ve mükemmel bir insan olarak belirmesini görüyoruz.  Çünkü bugün, kutlama anı bizim için buradadır, kutsalların korosu bizimle toplanmıştır ve melekler ölümlülerle birlikte şölen havası içindedir. Bugün, Kutsal Ruh’un kayrası, bir güvercin şeklinde suların üzerinde durdu. Bugün, hiç batmayan Güneş ortaya çıktı ve dünya, Rabbin ışığı ile parıldadı. Bugün Ay, parlaklığıyla dünyamıza ışık saçtı. Bugün, ışıktan yaratılmış yıldızlar, görkemlerinin parlaklığıyla yaşadığımız dünyamızı sevimli kıldı. Bugün göklerdeki bulutlardan, insanlık için sağanak halinde adalet iniyor. Bugün, yaratılmamış olan, yarattığının kendisine dokunmasını kendi isteğiyle kabul ediyor. Bugün peygamber ve yol hazırlayan yaklaşıyor; ancak Tanrı’nın büyük bir lütuf gösterip aramıza geldiğini görünce korku içinde kenara çekilip bekliyor. Bugün, Rabbin varlığı sayesinde Ürdün Nehri, şifa verici kılınıyor. Bugün tüm insanlık mistik akıntılarla sulanıyor. Bugün insanların günahları Ürdün Nehri’nin sularıyla yıkanıp kayboluyor. Bugün cennet, kapılarını ölümlülere açıyor ve adalet güneşi üzerimizde parlıyor. Bugün, bir zamanlar Musa’nın halkı için acı olan sular, Rabbin varlığı ile tatlılaşıyor. Bugün eski kederden özgür kılındık ve yeni İsrail olarak kurtarıldık. Bugün, karanlığın egemenliğinden kurtarılıp Tanrı bilgisinin ışığı ile dolduk. Bugün, dünyamızdaki kasvetli sis, Tanrımızın görünmesi ile dağıldı. Bugün tüm yaratılış, yücelerden gelen ışık ile parıldıyor. Bugün yanlışlar yok edildi ve Efendimizin gelişi bize kurtuluş yolunu açıyor. Bugün, yücelerdeki varlıklar aşağıdakilerle birlikte bayram kutluyor ve aşağıdaki varlıklar yücelerdekilerle iletişim kuruyor. Bugün, kutsal ve zafer kazanmış Ortodoksluğun şölensel topluluğu sevinçle coşuyor. Bugün, insanları yukarılara eriştirsin diye, Efendimiz vaftiz olmaya koşuyor. Bugün, hiç boyun eğmeyen, bizi kölelikten kurtarmak için yarattığına boyun eğiyor. Bugün, göklerin krallığını satın aldık; çünkü Rabbin krallığının sonu olmayacaktır. Bugün, kara ve deniz dünyanın sevincine ortak oluyor ve dünyamız mutluluk ile doluyor. Sular Seni gördü, ey Tanrı, sular Seni gördü ve korktu. Tanrılığın ateşinin gözle görülür biçimde gökten indiğini ve sularına girdiğini gören Ürdün Nehri geri döndü. Kutsal Ruh’un bir güvercin suretinde gökten inip Senin üzerinde uçtuğunu görünce, Ürdün Nehri geri döndü. Görünmezin görünür kılındığını, Yaratıcının ten aldığını ve Efendinin kul biçimine girdiğine görünce, Ürdün Nehri geri döndü. Tanrı’nın beden aldığını görünce, Ürdün Nehri geri döndü ve dağlar sıçradı. Bulutlar, ışıktan ışığı, gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı’yı, Efendinin Ürdün Nehri’ndeki kutlamasını görüp; O’nun itaatsizlikten doğan ölümü, cehennem tutsaklığını ve günah dürtüsünü suda boğduğunu görüp gerçekleşmiş olanlara hayran kalarak seslerini yükselttiler. Bu sebeple, günahkâr ve değersiz bir kulun olan ben de Senin harikalarının büyüklüğünü anlatıyorum ve korku içinde pişmanlıkla Sana şöyle diyorum:

 

Yücesin Sen, ey Rab ve harikadır Senin işlerin. Harikalarına övgüler söylemek için hiçbir sözcük yeterli değildir. (3 kez) (Halk: Yücelik Sana, ya Rab, yücelik Sana)

 

Çünkü kendi isteğinle evreni yoktan var ettin ve kudretinle yaratılışı bir arada tutuyorsun ve kanunlarınla dünyayı yönetiyorsun. Yaratılışı dört elementten oluşturdun ve sene döngüsünü dört mevsimle taçlandırdın. Tüm ruhsal güçler Senin huzurunda titriyor. Güneş Sana övgüler söylüyor, Ay Seni yüceltiyor, yıldızlar Sana yalvarıyor, ışık Sana itaat ediyor, derinlikler Senin huzurunda titriyor, kaynaklar Senin hizmetkârındır. Gökleri, suların üzerinde kurdun, denize kumdan duvarlar yerleştirdin, nefes için göklerden hava yolladın. Meleksel güçler Sana hizmet ediyor. Baş-melekler korosu Sana övgüler söylüyor. Ayağa kalkıp Senin etrafında uçarken, çok gözlü Kerubim melekleri ve altı kanatlı Serafim melekleri, yaklaşılmaz görkeminin korkusuyla yüzlerini gizliyorlar. Çünkü Sen, başlangıcı bulunmayan ve sözcüklerle ifade edilemeyen Tanrı olan Sen, kul suretini alıp dünyamıza geldin ve ölümlülere benzer oldun. Çünkü Sen, ey Efendimiz, insan ırkının Şeytanın eziyetlerine maruz kalmasına merhamet ve şefkatinden dolayı tahammül edemedin ve gelip bizi kurtardın. Senin inayetinin farkındayız, Senin merhametini ilan ediyoruz, Senin iyiliğini gizlemiyoruz. Irkımızın nesillerini özgür kıldın. Doğumun aracılığıyla bakire bir rahmi kutsadın. Göründüğünde tüm yaratılış Sana övgüler söyledi. Çünkü Sen, yeryüzünde görünmüş ve ölümlüler arasında yaşamış olan Tanrımızsın. Tümden Kutsal Ruhunu göklerden gönderip Ürdün Nehri’nin sularını kutsadın ve orada pusuya yatmış bekleyen ejderlerin başını ezdin.

 

Bu yüzden, ey Kral, insanlığı seven, şimdi de Kutsal Ruh’un ziyareti aracılığıyla burada olup bu suyu kutsal kıl (3 kez)

 

Ve ona kurtuluş kayrasını ve Ürdün Nehri’nin kutsallığını ver. Onu çürümezlik kaynağı, kutsama armağanı, günahlardan kurtulma ve hastalıkları kovma aracı kıl. Onun meleklerin kuvvetiyle dolu olmasını ve düşman güçlerin ona yaklaşamamasını sağla. Bu sudan çekenler ve onu içenler, onu bedenlerinin ve ruhlarının arınmasında, tutkuların giderilmesinde, evlerinin kutsanmasında ve başka her tür uygun amaçla kullansınlar. Çünkü Sen, günah yüzünden eskimiş yaratılışımızı su ve Ruh aracılığıyla yenilemiş olan Tanrımızsın. Sen, Nuh’un günlerinde günahı sel sularında boğmuş olan Tanrımızsın. Sen, Musa’nın döneminde İbrani ırkını Firavuna kölelikten deniz aracılığıyla kurtarmış olan Tanrımızsın. Sen, çölde kayayı yarıp su çıkartmış olan Tanrımızsın, çölde sular fışkırmış ve seller oluşmuştu ve Sen halkının susuzluğunu gidermiştin. Sen, İlyas aracılığıyla İsrail’i Baal denen puta tapma hatasından döndüren Tanrımızsın.

 

Şimdi de, ey Efendimiz, Kutsal Ruh’un kudretiyle bu suyu kutsal kıl. (3 kez)

 

Ondan içen herkese kutsanma, bereket, arınma ve şifa bağışla.

 

Piskoposumuzu (isim), Kilise’nin önderlerini, Mesih’teki diyakozluk kurumunu, tüm rütbelerdeki ruhbanları, burada bulunanları ve iyi bir gerekçeyle aramızda bulunamayan kardeşlerimizi hatırla ya Rab ve sonsuz merhametin sayesinde bize acı. Öyle ki, somut varlıklar, melekler, ölümlüler, görünen ve görünmeyenler aracılığıyla Senin tümden kutsal ismin, Baba ve Kutsal Ruh ile birlikte yüceltilsin; şimdi ve sürekli ve sonsuzlara kadar.

 

Halk: Âmin.

Papaz: Size esenlik olsun.

Halk: Ve sizin ruhunuza

Papaz: Rabbin huzurunda başlarımızı eğelim.

Halk: Sana, ey Rab.

 

Çünkü Sen ruhlarımızın ve bedenlerimizin kutsanmasısın ve Sana övgü, şükran ve tapınma sunarız, başlangıcı olmayan Babana ve tümden kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhuna, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

 

Halk: Âmin.

 

Ve papaz hemen suların üzerine haç işareti çizerek onu kutsar ve değerli çarmıhı suya daldırıp çıkarır. Bu sırada şu ilahi okunur:

 

Sen Ürdün Nehri’nde vaftiz olunca, ya Rab, Üçlemeye tapınma belirgin oldu; çünkü Baba’nın sesi Seni “Sevgili Oğul” diye çağırarak Sana tanıklık etti ve bir güvercin suretinde görünen Kutsal Ruh, sözün doğruluğunu onayladı. Görünüp dünyayı aydınlatan Mesih Tanrı, övgüler olsun Sana!

 

Bayram, Pazartesi gününe denk gelirse ve ilk kutsama Pazar günü yapılırsa aşağıdaki Kontakion ilahisi okunur:

 

Bugün Rab, Ürdün Nehri’nin sularına geldi ve Yuhanna’ya şöyle sesleniyor: “Beni vaftiz etmeye korkma; çünkü ben ilk yaratılanı, Âdem’i, kurtarmaya geldim”.

 

Papaz, halkın üzerine kutsanmış suyu serper ve halk sudan içer.

 

Biz inanlılar, Tanrı’nın bizimle ilgili planının ve inayetinin büyüklüğünü övelim. Çünkü bizim günahlarımız için, tek temiz ve lekesiz olan O, insan olup Ürdün Nehri’nde yıkandı ve beni ve suları kutsayıp ejderlerin başını suların üzerinde ezdi. Bu sebeple mutlulukla bu sudan alalım, ey kardeşlerim. Çünkü ruhlarımızın ve kurtarıcısı ve Tanrımız olan Mesih’e iman ile su alanlara Ruh’un kayrası görünmez bir biçimde dağıtılıyor.

 

Daha sonra 33. Mezmur okunur ve Antidoron dağıtılır.

 

6 Ocak Theofani bayramı Suların kutsanması töreni