/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 25 Ağustos Yetmişlerden Aziz Havari Titus

25 Ağustos Yetmişlerden Aziz Havari Titus

25 Ağustos Yetmişlerden Aziz Havari Titus

O, Girit doğumlu bir Yunandı. Bir pagan olarak doğdu ve böyle yetişti, Havari Pavlus’un aracılığıyla Mesih’te imana geldi ve İncil’i yaymak için onunla birlikte çalıştı. Havari Pavlus onun için mektuplarında hem ‘oğul’ hem de ‘kardeş’ diye bahsetmektedir ve onun tarafından Girit piskoposluğuna atandı, adanın ilk piskoposu o oldu. Aynı zamanda Aziz Havari Pavlus ona onun adını taşıyan mektubu yazmıştır (Bakınız İncil, Titus). Doksan dört yaşında barış içinde uyudu.

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/august.html

25 Ağustos Yetmişlerden Aziz Havari Titus