/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 6 Kasım İman İkrarcısı Pavlus, Konstantinopolis Başpiskoposu

6 Kasım İman İkrarcısı Pavlus, Konstantinopolis Başpiskoposu

6 Kasım   İman İkrarcısı Pavlus, Konstantinopolis Başpiskoposu

 

Selanik’li Aziz Konstantinopolis Patriği Alexander’ın (30 Ağustos’da anılır) yardımcılığından diyakozluğa yükseldi ve sonrasında, 337 yılında Aziz Alexander’ın ardından Patrik oldu. Erdemliliği ve Ortodoks inanca olan bağlılığı yüzünden İmparatorluk’da hala güce sahip olan Arius’çuların nefretini çekti. Pavlus’un Patrik seçildiğini öğrenen Arius’cu İmparator Konstantiyus onu sürgüne gönderdi ve yerine Arius’cu Ösebyus’u Patrik olarak atadı. Aziz Pavlus ise Roma’ya gidip sürgündeki Aziz Büyük Atanasyus’a katıldı. Ösebyus’un ölümü sonrası Papa Julius’un mektuplarıyla yeniden Patriklik tahtına yükseldi. Ancak sonrasında Arius’cular bir kez daha kendilerinden birini Patriklik tahtına seçtirmeyi başardı. Arius’cu sapkınlığının da ötesine geçen Makedonyus, Kutsal Ruh’un ilahiliğini reddediyordu. Meşru Ortodoks Patrik kendini bir kez daha Roma’da, sürgünde buldu. İlerleyen yıllarda Batı İmparatoru Ortodoks Konstans (Konstantiyus’un kardeşi) Pavlus’u desteklerken Konstantiyus ona karşı çıkmaya devam etti. Aziz Pavlus ise çevresinde dönen karmaşık siyasi ve askeri entrikalara rağmen Ortodoks inancına bağlı kaldı. Konstans, Pavlus’u bir süreliğine Patriklik tahtına çıkarmayı başarsa da ölümü sonrası Konstantiyus, Aziz Pavlus’u Karadeniz’deki Kukusus’a sürdü. Orada hapis olarak tutulduğu evinde Kutsal Ayin gerçekleştirirken Arisu’çular tarafından kendi Başpiskopos atkısıyla (omoforion) boğularak öldürüldü. Kutsal emanetleri İmparator Büyük Teodosyus zamanında Konstantinopol’e geri getirildi.

                                          

Çeviren: Sinan

 

  Apolytikion. Ton 3.

Tanrısal inancı ikrar etmen senin Kilise için gayretli ikinci bir Pavlus olduğunu kanıtladı. Seninle birlikte Habil’in ve Zekeriya’nın kanı Rabbe haykırıyor. Saygıdeğer Baba, bizlere yüce merhametini bahşetmesi için Mesih Tanrı’ya yalvar.

Kontakion. Ton

Göklerde parlayan bir yıldız gibi yeryüzünde ışık saçarak uğruna

mücadele verdiğin ve hayatını feda ettiğin evrensel Kilise’yi şimdi

aydınlatıyorsun ey kutlu Pavlos ve Habil ve Zekeriya gibi senin kanın

da açıkça Rabbe sesleniyor.

 

6 Kasım   İman İkrarcısı Pavlus, Konstantinopolis Başpiskoposu