/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 9 Eylül Tanrı-doğuran Bakire Meryem’in kutsal ve erdemli ebeveyni aziz Yohakim ile azize Anna

9 Eylül Tanrı-doğuran Bakire Meryem’in kutsal ve erdemli ebeveyni aziz Yohakim ile azize Anna

9 Eylül  Tanrı-doğuran Bakire Meryem’in kutsal ve erdemli ebeveyni aziz Yohakim ile azize Anna

 

 Aziz Yohakim, Yehuda boyundan Barpatir’in oğlu ve İnsanlığın Kurtarıcısı’nın kendi neslinden olacağı bildirilen Kral David’in soyundandı. Azize Anna ise Levi’nin soyundan din adamı Matthan’ın kızıydı ve ailesi Betlehem’den gelmişti.

Azize Anna ile kocası Aziz Yohakim, Celile’deki Nasıra’da yaşamaktaydı. Geç yaşlarına dek çocukları olmadı ve tüm yaşamları boyunca bunun sıkıntısını çektiler. Dönemin toplumsal yapısında alaya ve küçümsemeye maruz kaldılar, çünkü o zamanlar çocuk sahibi olamamak bir utanç sayılıyordu. Fakat asla şikayet edip umutsuzluğa düşmediler, alçakgönüllülük içinde Tanrı’ya güvenip yürekten dua ettiler.

Aziz Yohakim büyük bir bayramda Tanrı’ya kurban sunmak için Yeruşalim’e (Kudüs) gittiğinde, çocuk sahibi olmayan bir adamın Tanrı’ya kurban sunmaya hakkı olmadığını düşünen din adamı Ruben tarafından geri çevrildi. Bu duruma çok üzülen yaşlı adam kendini insanların en günahkarı sayıp eve dönmeyeye karar vererek metruk bir köşede inzivaya çekildi.

Azize Anna kocasının nasıl bir aşağılanmaya maruz kaldığını öğrenince gözyaşları içinde Tanrı’ya dua edip yalvararak kısa zamanda kendisine bir çocuk vermesini diledi. Erdemli Yohakim de bulunduğu ücra yerden aynı dilekte bulunmuştu. Bu aziz çiftin ortak duası nihayet kabul oldu: Bir melek onlara diğer tüm kadınlardan daha mübarek olacak bir kızlarının olacağını haber verdi. Ayrıca kendini Rab’be adayıp bakire kalacağını, bir tapınakta yaşayacağını ve Kurtarıcı’yı doğuracağını da söyledi.

Aziz Yohakim ile Azize Anna göksel habercinin talimatlarına uyarak Yeruşalim’deki Altın Kapı’da buluştular. Derken, Tanrı’nın vadettiği gibi bir kız çocukları oldu ve ona Meryem adını verdiler.

Aziz Yohakim, kızı tapınağa gittikten birkaç sene sonra 80 yaşında öldü. Azize Anna ise kocasından iki sene sonra 70 yaşında öldü.

Aziz Yohakim ile Azize Anna çoğunlukla çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin dualarında anılmaktadır.

Apolytikion. Ton 4.

Bugün çocuksuzluğun bağları çözülüyor; çünkü Tanrı, Yohakim ve Anna’yı duyup onların ümitleri kalmamışken Tanrı’nın çocuğuna anne-baba olacaklarını açıkça müjdeliyor ki o çocuktan Sınırlandırılmamış olan doğdu ve bir ölümlü oldu. Bir Melek aracılığıyla ona şöyle demeyi emretti: Selam kayra dolu olan, Rab seninledir.

Kontakion. Ton 4.

Yaşayanların dünyası bugün, Tanrı sayesinde gerçekleşmiş olan Anna’nın hamileliğini kutluyor; çünkü Anna anlayışı aşan şekilde Söz’ü doğurmuş olanı rahminde taşıdı.

Kaynak:

http://oca.org/saints/lives/2014/09/09/102546-holy-righteous-ancestor-of-god-joachim

http://oca.org/saints/lives/2014/09/09/102547-holy-righteous-ancestor-of-god-anna

çeviri: Onur-Mokios

 

9 Eylül  Tanrı-doğuran Bakire Meryem’in kutsal ve erdemli ebeveyni aziz Yohakim ile azize Anna