/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 26 Mayıs İngiltere ΄nin Müjdecisi, Canterbury ΄nin Aziz Augustine ΄i

26 Mayıs İngiltere ΄nin Müjdecisi, Canterbury ΄nin Aziz Augustine ΄i

26 Mayıs İngiltere ΄nin Müjdecisi, Canterbury ΄nin Aziz Augustine ΄i

 

O İngiltere’nin güneyinde Kilise’nin kurucusudur. O zamanlar neredeyse tamamen pagan olmalarına rağmen onun aracılığıyla İrlanda’nın Kelt toprakları, Galler ve İskoçya’nın bazı kısımları Hıristiyanlığa geçti. Aziz Augustine Roma’daki Aziz Andreas Manastırı’nda bir keşişti ve Papa 1. Grigorios tarafından İngiltere’de görev yapmak üzere seçildi. O ve yaklaşık kırk kişilik bir keşiş grubu 597 yılında İngiltere’ye yerleşti; orada Augustine’in vaftiz ettiği ve böylelikle Anglo-Sakson halkın ilk Hıristiyan kralı olan Kral Aethelbert tarafından sıcak karşılandılar. 601 yılında Papa Grigorios Augustine’i Britanya Başpiskoposu yaptı. O da katedralini aynı zamanda bir manastır da kurmuş olduğu Canterbury’de kurdu. Başpiskoposun sunduğu daha az sert olan Roma manastır uygulamalarını reddeden, Paskalya’yı farklı günlerde kutlayan ve farklı litürjik uygulamaları takip eden İrlandalı keşiş ve ruhbanların kiliselerini birleştirmeyi denedi fakat başarısız oldu. Barış içinde uyudu.  (~605)

 Ingilizce’den türkçeye Ceviren Vasili Gelbal

Kaynak:http://www.abbamoses.com/months/may.html

 

26 Mayıs İngiltere ΄nin Müjdecisi, Canterbury ΄nin Aziz Augustine ΄i